В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

сряда, 12 ноември 2014 г.

Мандовият род

Мандовият род*

Това е работен вариант.

Благодаря на г-н Минчо Кънев, потомък на Гана Колева (Иванова) Мандова, за допълнителната информация!!!

Тъй като Чалъковият род е доста голям, в тази и още една статия ще запишем отделно подродовете Мандовите и Нерезовите. От Рад Иванов Чалъков, известен като Рад Мандата /Бивола/ , тръгва Мандовият род. Той е син на Иван Радев Чалъков /Боруня/ и има трима братя, единият от които е Христо Нереза, основоположник на Нерезовите. Рад е женен за Сребра от Медово и има четири сина и четири дъщери: Иван, Петко, Кольо, Таню, Тота, Дойка, Злата и Гина

1. Иван Радев Мандов, женен за Дона Попвълкова, имат двама сина и една дъщеря: Вълко, Кольо и Сребра
1.1. Вълко Иванов Мандов, женен за Дона Русенова Пърчева, имат трима сина и две дъщери: Иван, Русен, Кольо, Павуна и Сребра
1.1.1. Иван Вълков Мандов /Парапула/, женен за Стояна Желева Касъкова, имат двама сина и две дъщери: Вълко, Кольо, Дона и Митра:
1.1.1.1. Вълко Иванов Парпулов
1.1.1.2. Кольо Иванов Парпулов
1.1.1.3. Дона Иванова
1.1.1.4. Митра Иванова
1.1.2. Русен Вълков Маднов, изселен в село Винарско
1.1.3. Кольо Вълков Мандов, изселен в село Винарско
1.1.4. Павуна Вълкова
1.1.5. Сребра Вълкова
1.2. Кольо Иванов Мандов, виден общественик в село Верен, женен за Мария Господинова Прасева, има четири сина и три дъщери: Господин, Вълко, Желю, Иван, Тана, Сребра и Гана
1.2.1. Господин Колев Мандов /Руснака/, женен за Татяна от Украйна, имат син и дъщеря: Кольо и Марийка
1.2.1.1. Кольо Господинов Мандов /Русначето/, отишъл в Пловдив
1.2.1.2. Марийка Господинова, омъжена в Кондаревите
1.2.2. Вълко Колев Мандов, женен за Рада от Марково, имат син и дъщеря: Кольо и Марийка
1.2.2.1. Кольо Вълков Мандов
1.2.2.2. Марийка Вълкова, омъжена за Христо Чалъков
1.2.3. Желю Колев Мандов, женен за Въла Донева Патрева, има двама сина: Кольо и Стайно
1.2.3.1. Кольо Желев Мандов
1.2.3.2. Стайно Желев Мандов
1.2.4. Иван Колев Мандов, женен за Мара Вачева Сарийчева, имат син Кольо и дъщеря Марийка
1.2.4.1. Кольо Иванов Мандов, починал млад
1.2.4.2. Марийка Иванова, омъжена за Христо Вълев Гошев
1.2.5. Тана Колева, омъжена за Геню Пирков
1.2.6. Сребра Колева, омъжена за Господин Видев
Гана Колева Мандова 
      /1899-1983 г./** 
1.2.7. Гана Колева**, отишла в Чирпан, омъжена за Мичо Мичев от Голям дол, имат пет деца: Катерина, Марийка, Стефанка, Иван и Маньо.
1.3. Сребра Иванова, омъжена за Станчо Пейчин
2. Петко Радев Мандов, има два брака. От първия с Райка Крив-Илиева има син Илия, а от втория - двама сина: Христо и Стою
2.1. Илия Петков Мандов, има син Илия и дъщеря Рада
2.1.1. Илия Илиев, отишъл в Шишманци
2.1.2. Рада Илиева, омъжена за Петър Минчев-Танков
2.2. Христо Петков Мандов, женен за Нана Пенева Авуска от Медово, имат двама сина и две дъщери: Петко, Пеню, Гена и Велика
2.2.1. Петко Христов Мандов, починал млад
2.2.2. Пеню Христов Мандов, женен за Мария Неделчева Караколевска, имат двама сина: Христо и Петко
2.2.2.1. Христо Пенев Мандов
2.2.2.2. Петко Пенев Мандов
2.2.3. Гена Христова, отишла в Голям дол
2.2.4. Велика Христова, омъжена за Стойно Лъйдаров
2.3. Стою Петков Мандов, женен за Мина Золчева от Медово, има трима сина и три дъщери: Димитър, Христо, Петко, Стана, Велика и Рада
2.3.1. Димитър Стоев Мандов, женен за Дена Дандова от Медово, имат син Стоян и дъщери: Мина и Христина
2.3.1.1. Стоян Димитров Мандов
2.3.1.2. Мина Димитрова
2.3.1.3. Христина Димитрова
2.3.2. Христо Стоев Мандов, женен за Пена от Чоба, имат син и дъщеря: Петър и Минка
2.3.2.1. Петър Христов Мандов
2.3.2.2. Минка Христова
2.3.3. Петко Стоев Мандов, женен за Рада от Славянин, имат син и дъщеря: Кольо и Минка
2.3.3.1. Кольо Петков Мандов
2.3.3.2. Минка Петкова
2.3.4. Стана Стоева, отишла в Братя Даскалови
2.3.5. Велика Стоева, отишла в Малко Дряново
2.3.6. Рада Стоева, отишла в Малък дол
3. Кольо Радев Мандов, женен за Плина от Медово, имат двама сина и една дъщеря: Христо, Рад и Тота
3.1. Христо Колев Мандов, има трима сина: Иван, Кольо и Рад, и дъщеря Руса
3.1.1. Иван Христов Мандов
3.1.2. Кольо Христов Мандов
3.1.3. Рад Христов Мандов
3.1.4. Руса Христова
3.2. Рад Колев Мандов /Рашко/, женен за Стана Станчева Чиликова, имат двама сина и една дъщеря: Христо, Станчо и Дафина
3.2.1. Христо Радев Мандов
3.2.2. Станчо Радев Мандов
3.2.3. Дафина Радева
3.3. Тота Колева, омъжена за Вълко Танкин
4. Таню Радев Мандов, общественикът Мандов Таню, женен за Вида Танкина, има син Рад и три дъщери: Неделя, Ивана и Тота
4.1. Рад Танев Мандов, женен за Гана Иванова Вълканова, има дъщеря Вида
4.1.1. Вида Радева, омъжена за Георги Александров
4.2. Неделя Танева, омъжена за Иван Минев в Медово
4.3. Ивана Танева, омъжена за Стефан Пенев
4.4. Тота Танева, омъжена за Илия Келчев
5. Тота Радева Пиркова, омъжена в Православ
6. Дойка Радева Якова, омъжена в Православ
7. Злата Радева, омъжена за Иван Сачев
8. Гина Радева, омъжена за Трифон Келчев


*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
** Допълнителна информация и снимка от г-н Минчо Кънев, внук на Гана Колева,

1 коментар:

Анонимен каза...

Здравейте,
Ако ми изпратите Вашата електронна поща, ще ви поканя в сайта,който направих на моя дядо и моята баба Гана - вижте т.1.2 Кольо Иванов Мандов, виден общественик в село Верен, женен за Мария Господинова Прасева, има четири сина и три дъщери: Господин, Вълко, Желю, Иван, Тана, Сребра и Гана. Последната в списъка е баба ми Гана.

Минчо Кънев
m_kanev@abv.bg