В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

петък, 8 август 2014 г.

Нерезовият род

Нерезовият род*

Това е работен вариант.

Линк към страницата на Тотю Нерезов в Литературен свят: http://literaturensviat.com/?p=1434

Тъй като Чалъковият род е доста голям, в тази и още една статия ще запишем отделно подродовете Нерезовите и Мандовите. От Христо Иванов Чалъков, известен като Христо Нереза, тръгва Нерезовият род. Той е син на Иван Радев Чалъков /Боруня/ и има трима братя, единият от които е Рад Мандата, основоположник на Мандовите. Христо е женен за Рада и имат двама сина: Кольо и Стефан, както и дъщеря-храненица: Тота Нунева Марковска

1. Кольо Христов Нерезов, има син Тотю и две дъщери: Яна и Ивана
1.1. Тотю Колев Нерезов, има трима сина и една дъщеря: Кольо, Желязко, Недю и Руска
1.1.1. Кольо Тотев Нерезов, починал като дете
1.1.2. Желязко Тотев Нерезов
1.1.3. Недю Тотев Нерезов
1.1.4. Руска Тотева
1.2. Яна Колева, била е няма
1.3. Ивана Колева, омъжена за Тотю Пелтеков
2. Стефан Христов Нерезов, женен за Нейка от Марково, имат четири сина и две дъщери: Христо, Тотю, Васил, Кольо, Кера и Рада
2.1. Христо Стефанов Нерезов, женен за Чона Минчева Мишкова, имат един син и две дъщери: Стоян, Желяза и Нейка
2.1.1. Стоян Христов Нерезов
2.1.2. Желяза Христова, омъжена в Малък дол
2.1.3. Нейка Христова, омъжена за Иван Даскал Вълков
2.2. Тотю Стефанов Нерезов, женен за Бяла от Кольо Мариново, имат двама сина и една дъщеря: Стефан, Минко и Нейка
2.2.1. Стефан Тотев Нерезов
2.2.2. Минко Тотев Нерезов
2.2.3. Нейка Тотева, омъжена за Кольо Катранджиев
2.3. Васил Стефанов Нерезов, женен за Неда Господинова Динкова, нямат деца
2.4. Кольо Стефанов Нерезов, заминал с братята си на гурбет в Добруджа, но не се върнал, вероятно е убит там.
2.5. Кера Стефанова, омъжена в Православ
2.6. Рада Стефанова, омъжена за Желязко Петров-Минчев


*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Няма коментари: