В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

неделя, 1 юли 2012 г.

село Верен - село Медово

 Тази статия има за цел да проследи изселванията и женитбите от едното към другото село и обратно. За историята и родовете на село Медово, Чирпанско, вижте: http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html

от Верен към Медово

 • Руса Минчева Фарфалова, омъжена за  Видю Куртов от Медово
 • Борис Вълев Ъшлаков, изселил се в Медово
 • Тота Христова Чалъкова, омъжена за Филип Минев в Медово
 • Слави Иванов Чалъков, изселил се в Медово
 • Бона Георгиева Чалъкова, омъжена за Павун Пенев в Медово
 • Неделчо Христов Чалъков, изселил се в Медово
 • Стана Иванова Пенков-Иванова, омъжена за ? Рачев в Медово
 • Вида Станчова Чиликова, омъжена за ? Сребчов в Медово
 • Недка Русенова Марковска, омъжена за ? ? в Медово
 • Тота Митова Мишкова, омъжена за ? Танев в Медово
 • Пена Желева Дюлгерска /Чоторова/, омъжена за Сребрю Георгиев Читалски в Медово
 • Дончо Христов Калимеров /Чепарев/, изселил се в Медово
 • Христо Тотев Кавалов, изселил се в Медово
 • Тана Минева Глухчева, омъжена за ? ? в Медово
 • Ана Коева Георгиева, омъжена за ? Алмански в Медово
 • Тодора Добрева Дойчинова, омъжена за ? ? в Медово
 • Димитър Иванов Дойчинов /Кондарев/, изселил се в Медово, зет в Сайдовите
 • Ивана Христова Солакова /Червенкова/, омъжена за ? ? в Медово
 • Христа Колева Станевска, омъжена за ? ? в Медово
 • Бона Вълканова Пиндова, омъжена за ? Биков в Медово
 • Дона Христова Вълканова, омъжена за Филип Атанасов в Медово
 • Танка Вълканова Танкина, омъжена за ? ? в Медово
 • Павуна Танева Танкина /Джибилева/, омъжена за Георги Таратинков в Медово
 • Неда Паскова Танкина, омъжена за ? ? в Медово


от Медово към Верен

 • Иван, основател на Ъковите и Келчевите
 • Стайко, основател на Сарийчевите
 • Енчо, основател на Станевските
 • Миню, основател на  Пиндьовите
 • Вълчо, основател на Табаковите
 • Вълко, предшественик на Мисиревите, около 1835 год
 • Йова Минева, омъжена за Иван Илиев Чалъков, през януари 1906 година
 • Ивана ?, омъжена за Вълчо Христов Чалъков
 • Мина Золчева, омъжена за Стою Петков Мандов
 • Дена Дандова, омъжена за Димитър Стоев Мандов
 • Нана Пенева Авуска, омъжена за Христо Петков Мандов
 • Плина ?, омъжена за Кольо Радев Мандов
 • Руса Петрова Авуска, омъжена за Неделчо Иванов Пеперудов, виж следващия ред?
 • Руса Филипова, омъжена за Неделчо Иванов през февруари 1885 година, виж пред. ред?
 • Дона ?, омъжена за Христо Минчев Чалъков
 • Тана ?, омъжена за Георги Христов Чалъков
 • Дона Крив-Илиева, омъжена за Иван Станчев Пенков-Иванов
 • Стояна Читалийска, омъжена за Илия Иванов Станчев-Иванов
 • Тодора ?, омъжена за Иван Пеев Пейчин-Иванов
 • Яна Крив-Илиева, омъжена за Пею Боев
 • Бъна ?,  омъжена за Мичо Танев Мичев Танков
 • Тота Иванова, от рода на учителя Минчо Вирски, омъжена за Русен /дядо Нуню/ Марковски
 • Злата Колева Попминчева, омъжена за Христо Русенов Марковски през май 1887 година
 • Тота Генева Бикова, омъжена за Борис Филипов Марковски
 • Иванка ?, омъжена за Христо Филипов Марковски
 • Пейка Стоянина Чорбаланова, омъжена за Таню Русенов Марковски
 • Гана Гуджукова, омъжена за Господин Радев Прасев
 • Васила Тотева, омъжена за Христо Танев Сачев
 • Русю Колев, жени се за Ивана Петрова Еневска
 • Руса Аламанска, омъжена за Христо Грозев Дюлгерски /Коминя/
 • Пена ?, омъжена за Грозю Христов Куминев
 • Съба ?, омъжена за Стефан Христов Куминев
 • Рада ?, омъжена за Мито Стайнов Козела, виж следващия ред?
 • Рада Илиева, омъжена за Милчо Станев, през февруари 1881 година, виж пред. ред?
 • Руса ?, омъжена за Видю Танев Денев-Танев
 • Наса Анастасова, омъжена за Васил Иванов Джамовски
 • Минчо Кермедчиев, син храненик на Стою Стоянов Джамовски
 • Съба ?, омъжена за Найден Тотев Кермедчиев
 • Ивана ?, омъжена за Минчо Боев Кермедчиев
 • Арма Гуджукова, омъжена за Желю Петров Караколевски
 • Гана Кукова, омъжена за Неделчо /Деката/ Колев Караколевски
 • Дена Андреева, омъжена за Христо Георгиев Солаков /Червенков/
 • Стана ?, омъжена за Киро Мичев
 • Елисавета Филипова (род. 1884) от Филип-Миневския род, омъжена за учителя Йордан Минчев Келчев (род. 1882), родители на автора на трите тома за село Верен*
 • Съба Филипова**, дъщеря на Филип и Пейка, сестра на Стайко, Петър и Миню, омъжена за Желю Вълков Ъков
 • ? Дандова, омъжена за Иван Курдов
 • Христа Танева Чернева, омъжена за Христо Вълканов
 • Митра ?, омъжена за Вълко Иванов
 • Кера ?, омъжена за Иван Вълканов Подплашията
 • Стоя Райнова Гуджукова, омъжена за Паско Иванов Танкин
 • Добра ?, омъжена за Минчо Иванов Табаков
 • Мина Стойкова, омъжена за Колю Тотев ? през май 1887 година
 • Яна Колева, омъжена за Генчо Вълков ? през май 1887 година
 • Нейка Пенева, омъжена за Петър Танев ? през май 1889 година

-------------------------------------------------------------------------------------------

Тези сведения са извадени от книгата на Филип Минчев*. Това не е окончателен вариант! Всеки, който има допълнителна информация, нека пише коментар долу или на ivanov78@gmx.de

Мариян Иванов

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
** Това е моята прапрапрабаба, бих се радвал на всяка допълнителна инфорамция за този род, пишете на ivanov78@gmx.de