В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

вторник, 11 ноември 2014 г.

Денев-Таневият род

Денев-Таневият род*

Това е работен вариант

Този род е преселен от с. Розовец /Рахманлий/. Най-старият човек в семейството бил Таню, който пък бил от рода на чорбаджи Деню. Таню имал трима сина: Видю, Паско и още един неизвестен.

1. Видю Танев Денев-Танев, женен за Руса от Медово. Имат син и дъщеря: Господин и Марина
1.1. Господин Видев Денев-Танев, женен за Войка Стоева  Джамовска, имат четири сина и две дъщери: Видю, Петър, Ганю, Колю, Руса и Неда
1.1.1. Видю Господинов Видев, оженен за Каля Иванова Сачева, имат син Господин
1.1.1.1. Господин Видев Господинов, има два брака, от първия брак с Сребра Колева Мандова има син Видю. От втория брак с ? има син Илия
1.1.1.1.1. Видю Господинов Видев, починал млад
1.1.1.1.2. Илия Господинов Видев, отишъл в Стара Загора
1.1.2. Петър Господинов Видев - Комара, женен за Пена Боневска от Марково, имат трима сина и три дъщери: Господин, Христо, Видю, Мина, Руса и Дона
1.1.2.1. Господин Петров Комаров, убит във войната
1.1.2.2. Христо Петров Комаров, има син Таню
1.1.2.2.1. Таню Христов Комаров
1.1.2.3. Видю Петров Комаров, женен за Ивана Христова Трифонова, има две дъщери: Пенка и Дена
1.1.2.3.1. Пенка Видева
1.1.2.3.2. Дена Видева
1.1.2.4. Мина Петрова
1.1.2.5. Руса Петрова
1.1.2.6. Дона Петрова
1.1.3. Ганю Господинов Видев, женен за Йова Иванова Чалъкова, имат един син и три дъщери: Господин, Руса, Неда и Дена
1.1.3.1. Господин Ганев Господинов
1.1.3.2. Руса Ганева
1.1.3.3. Неда Ганева
1.1.3.4. Дена Ганева
1.1.4. Колю Господинов Видев - Тамянко, има двама сина: Петър и Желязко
1.1.4.1. Петър Колев Тамянков
1.1.4.2. Желязко Колев Тамянков
1.1.5. Руса Господинова, омъжена за Христо Митковски
1.1.6. Неда Господинова, омъжена за Таню Гошев
1.2. Марина Видева, омъжена за Енчо Станевски
2. Паско Танев Денев-Танев, има трима сина: Таню, Петър и Кою
2.1. Таню Пасков Денев-Танев, има двама сина и две дъщери: Петър, ?, Калинка и Дона
2.1.1. Петър Танев Денев-Танев, убит от грамотевица
2.1.2. ? Танев Денев-Танев
2.1.3. Калинка Танева, омъжена за Митю Донев Мишков
2.1.4. Дона Танева, омъжена за Цвятко Банов в Православ, имат син Таню, чийто пък син е Цвятко - тракториста.
2.2. Петър Пасков Денев-Танев, има храненица Неда Банова, която се омъжва за Илия Русенов Марковски и които имат храненик: Христо Шиванката
2.3. Кою Пасков Денев-Танев, изселен в Горно Ново село, има трима сина: Димитър, Ганю Мерджана и Иван Вардаджията
2.3.1. Димитър Коев Денев-Танев
2.3.2. Ганю Коев Денев-Танев - Мерджана
2.3.3. Иван Коев Денев-Танев - Вардаджията
3. ? Танев Денев-Танев, няма информация за него

"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Няма коментари: