В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

сряда, 21 ноември 2012 г.

Героите от Балканските войни

Според данните на Държавната агенция "Архиви", публикувани на специалната ѝ Уеб страница за Сто години от Балканските войни (1912-1913), загиналите са:

1. Александър Георгиев Чолаков, вероятно Чалъков вместо Чолаков, мл.подоф., набор 1901, 52.пех.п., 4.р., поч. на 10/25/1912 в с. Татар кьой, Одринска околия, Ф.39, ОП.1, А.Е.1, Л.7
2. Георги Сребров Четоров, вероятно Чоторов вместо Четоров, ред., набор 1905, 12.пех.п., убит на 3/26/1905 при Одрин, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 110
3. Добри Генов Денев, ред., набор 1901, 8.див.лаз., поч. на 20/04/1913,  ф.39, оп.1, а.е. 5, л. 128
4. Добри Танев Добрев, ред., набор 1895, 55.пех.п., убит на 29/06/1913 в Крушево, Серска околия, там е и гробът, ф.39, оп.1, а.е. 5, л. 134
5. Колю Станев Станев, ред., набор 1888, оп., починал 1912 в Димотика, Ф.39, ОП.1, А.Е.8, Л.47
6. Неделчо Марков Пешев, ред., набор 1906, 12.пех.п., убит на 13/03/1913 в Одрин,
Ф.39, ОП.1, А.Е.11, Л.19
7. Петър Танев Мичов, ред., набор 1898, 55.пех.п., убит на 13/03/1913, починал в Одринска околия,  ф. 39, оп. 1, а.е. 12, л. 137
8. Ради Танев Мандов, ред., набор 1909, 12.пех.п., убит на 08/07/1913 в село Повиен, Кюстендилска околия, там е и гробът, ф.39.,оп.1,а.е.13,л.6
9. Станчо Пеев Пенков, ред., набор 1895, 55.пех.п., 1.р., убит на 08/07/1913 в село Кремен, Неврокопска околия, там е гробът, Ф.39, ОП.1, А.Е.14, Л.64
10. Тодор Христов Кавалов, ред., набор 1906, 1.пех.п., 16.р., убит на 13/03/1913 в село Доуджарос, Одринска околия, ф.39, оп.1,а.е.15, л.64
11. Христо Пеев, вероятно Саганцов, ред., набор 1900, 5/8.п.б-ца, починал на 02/07/1913 в гр. Царево село, там е и гробът му, ф. 39, оп. 1, а. е. 16, л. 51


--------------------------------------------------------------

Според паметника в центъра на село Верен, загиналите 1912-1913 са:

1. Александър Чалъков
2. Вълкан Кирпичев
3. Георги С. Чоторов
4. Добри Г. Добрев
5. Добри Ташинков
6. Неделчо Камбуров
7. Неделчо Ж. Чолаков
8. Петър Т. Мичев
9. Ради Т. Мандов
10. Станчо И. Пеев
11. Трифон Ламбантинов
12. Христо Саганцов


--------------------------------------------------------------

Според "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр.48, загиналите веренци са:
 
1. Александър Георгиев Чалъков, баща на Александър Александров
2. Добрю Генов, баща на Христо Добрев, умрял от болест
3. Рад Танев Мандов
4. Колю Милчев Станевски, дядо на Желю Милчев

5. Вълкан Дойчинов, брат на Иван Кирпича
6. Петър Танев Мичев Танков, дядо на Петър Илиев
7. Господин Петров Комаров, брат на Видю Петров Комаров
8. Георги Сребров Чоторов, от холера

9. Добчо Танев Сачев, баща на Марийка Тотева Вълкова Тъпанджова
10. Христо Пеев
Саганцов, от холера
11. Трифон Христов Ламбантинов, от болест
12. Таню Колев Караманов, дядо на Стояна Д
обрева Мудова