В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

петък, 8 август 2014 г.

Кондаревият род

Кондаревият род*

Това е работен вариант. Възможни са корекции.

Вижте също: Блог за Видю Кондарев: http://vidiokondarev.blogspot.de

Както и линк към две негови книги: книги на Видю Кондарев

През 1795 година от Калофер дошъл дядо Доню, който имал четири сина: Гено, от чийто син Кольо, тръгнал Мудовият род, Дойчин (виж Дойчиновият род), Каракольо (виж Караколевият род) и Иван Кондарев, основоположник на Кондаревия род. Иван имал двама сина: Кольо и Димитър


1. Кольо Иванов Дойчинов /Кондата/, женен за Тота от Кольо Мариново. Има трима сина и една дъщеря: Иван, Гено /Генчо/, Стою и Каля.
1.1. Иван Колев Кондарев, женен за Дона Киревска от Православ, има двама сина и дъщеря: Кольо, Генчо и Тота
1.1.1. Кольо Иванов Кондарев /Сърбинов/, женен за Мина Петров-Минчева, имат шест сина и една дъщеря: Иван, Петър, Генчо, Борис, Минчо, Вълкан и Дона
1.1.1.1. Иван Колев Кондарев, има двама сина: Кольо и Енчо
1.1.1.1.1. Кольо Иванов Кондарев
1.1.1.1.2. Енчо Иванов Кондарев
1.1.1.2. Петър Колев Кондарев, женен за Дона ?, има три деца: Кольо, Танка и Дена
1.1.1.2.1. Кольо Петров Кондарев, женен за Стана ?
1.1.1.2.2. Танка Петрова
1.1.1.2.3. Дена Петрова
1.1.1.3. Генчо Колев Кондарев, женен за Дена Минева, имат три деца: Минчо, Кольо и Мина
1.1.1.3.1. Минчо Генчев Кондарев, женен за Ганка ?
1.1.1.3.2. Кольо Генчев Кондарев, починал на 10 години
1.1.1.3.3. Мина Генчева, омъжена за Станчо Вълков Чиликов
1.1.1.4. Борис Колев Кондарев
1.1.1.5. Минчо Колев Кондарев, женен за Рада Патева от Чехларе, имат три сина и една дъщеря: Кольо, Русин, Видю и Минка
1.1.1.5.1. Кольо Минчев Кондарев, женен за Чона Митова Танева /Джибилева/
1.1.1.5.2. Русин Минчев Кондарев, женен за Радка Цветанова
1.1.1.5.3. Видю Минчев Кондарев, женен за Марийка Христова Чалъкова
1.1.1.5.4. Минка Минчева, учителка, омъжена за Димитър Ивавнов Стойчев от Найденово
1.1.1.6. Вълкан Колев Кондарев, фелшер, женен за Ана Христова поп Стефанова, имат пет деца: Христо, Атанас, Христо, Мина и Бона
1.1.1.6.1. Христо Вълканов Кондарев, починал рано
1.1.1.6.2. Атанас Вълканов Кондарев, живее във Велинград
1.1.1.6.3. Христо Вълканов Кондарев, женен за Надка Дончева от Медово
1.1.1.6.4. Мина Вълканова, отишла в Златосел
1.1.1.6.5. Бона Вълканова, омъжена за Георги Михайлов
1.1.1.7. Дона Колева
1.1.2. Генчо Иванов Кондарев, женен за Танка /Стояна/ Келчева, има трима сина и шест дъщери: Минчо, Никола, Йордан, Тота, Дона, Ивана, Гана, Мина, Йорданка
1.1.2.1. Минчо Генчев Кондарев, професор
1.1.2.2. Никола Генчев Кондарев, професор
1.1.2.3. Йордан Генчев Кондарев, починал ерген
1.1.2.4. Тота Генчева, омъжена за Христо Кавалов
1.1.2.5. Дона Генчева, омъжена за Йордан Стайков в Медово
1.1.2.6. Ивана Генчева, омъжена за Рад Иванов Сарийчев
1.1.2.7. Гана Генчева, омъжена за Нуню Марковски
1.1.2.8. Мина /Митра/ Генчева, омъжена за Иван Ботушаров
1.1.2.9. Йорданка Генчева, омъжена за Стойко Владиков в Православ
1.1.3. Тота Иванова, омъжена за Тотю Генчев в Православ
1.2. Гено /Генчо/ Колев Кондарев - Бубутанов, има трима сина Кольо Бубутана, Иван /Ваню/ и Русен /Нунко/
1.2.1. Кольо Генчев Бубутанов, имал два брака, от първия има: Иван и Тота, от втория има: Генчо и Захарина
1.2.1.1. Иван Колев Бубутанов
1.2.1.2. Тота Колева
1.2.1.3. Генчо Колев Бубутанов, женен за Неделя Филипова Стайкова от Медово, има двама сина: Кольо и Филип
1.2.1.3.1. Кольо Генчев Бубутанов
1.2.1.3.2. Филип Генчев Бубутанов
1.2.1.4. Захарина Колева
1.2.2. Иван /Ваню/ Генчев Кондарев, има два брака, от първия има син Вълкан /Татарина/, от втория има три сина: Кольо, Генчо и Атанас
1.2.2.1. Вълкан Иванов Кондарев - Татарина
1.2.2.2. Кольо Иванов Кондарев
1.2.2.3. Генчо Иванов Кондарев
1.2.2.4. Атанас Иванов Кондарев
1.2.3. Русен /Нунко/ Генчев Кондарев, има два брака, от първия брак с Дона Иванова Курдова има син и дъщеря: Иван и Рада, от втория брак има син Генчо
1.2.3.1. Иван Русенов Кондарев
1.2.3.2. Рада Русенова
1.2.3.3. Генчо Русенов Кондарев
1.3. Стою Колев Кондарев, изселен в Бесарабия
1.4. Каля Колева, омъжена за Ганю Гошев
2. Димитър Иванов, зет у Сайдовите в Медово
1."История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
2. "Разказът за Кондаревия род продължава - книга втора - Живот на три политически системи" от Видю Минчев Кондарев: Кондарев Род, книга втора.pdf

Няма коментари: