В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

сряда, 12 ноември 2014 г.

Джамовският род

Джамовският род*

Това е работен вариант

Този род е преселен от с. Розовец /Рахманлий/. Най-старият човек се казвал Стоян и е от тамошния Джамовски род. Стоян имал трима сина: Васил, Стою и поп Стефан. В семейството на Стою отглеждат Минчо Кермедчиев от село Медово, от който произлизат Кермедчиевите /Кермидчиевите/ във Верен.

1. Васил Стоянов Джамовски, имал двама сина: Таню и Иван
1.1. Таню Василев Джамовски, женен за Стояна Ганчева от Колю Мариново, има двама сина и три дъщери: Васил, Ганчо, Дена, ?, ?
1.1.1. Васил Танев Джамовски, женен за Куна Стоева Пелтекова, има трима сина и една дъщеря: Таню, Тотю, Ганчо, и Стояна
1.1.1.1. Таню Василев Джамовски, женен за Вела Христова Куминева, има един син и три дъщери: Христо, Куна, Руса и Гана
1.1.1.1.1. Христо Танев Джамовски
1.1.1.1.2. Куна Танева
1.1.1.1.3. Руса Танева
1.1.1.1.4. Гана Танева
1.1.1.2. Тотю Василев Джамовски, има трима сина: Васил, Таню и Иван
1.1.1.2.1. Васил Тотев Джамовски
1.1.1.2.2. Таню Тотев Джамовски, женен за Хуба Якова Топалова
1.1.1.2.3. Иван Тотев Джамовски
1.1.1.3. Ганчо Василев Джамовски /говедаря/, има дъщеря: Стояна
1.1.1.3.1. Стояна Ганчова, омъжена за Вълко Куминев
1.1.1.4. Стояна Василева, омъжена за Христо Мисирев
1.1.2. Ганчо Танев Джамовски,
1.1.3 Дена Танева, омъжена за даскал Вълко
1.1.4. ? Танева, омъжена за Вълко Ъков
1.1.5. ? Танева, омъжена у Бубутановите
1.2. Иван Василев Джамовски, женен за Елена Тодор-Иванова, има син: Васил
1.2.1. Васил Иванов Джамовски, женен за Наса Анастасова от Медово, има трима сина и две дъщери: Иван, Никола, Анастас, Елена и Неделя
1.2.1.1. Иван Василев Джамовски, има два брака, от първия с Нана Стефанова няма деца, от втората съпруга има три доведени дъщери (Стана, Стефана и Тотка) и от нея има още един син и две дъщери: Васил, Наса и Иванка
1.2.1.1.1. Васил Иванов Джамовски
1.2.1.1.2. Наса Иванова, омъжена за Димо Джуманов
1.2.1.1.3. Иванка Иванова
1.2.1.2. Никола Василев Джамовски, починал млад
1.2.1.3. Анастас Василев Джамовски, женен за Стана Минчева Фарфалова, има син и дъщеря: Яко и Наса
1.2.1.3.1. Яко Анастасов Джамовски
1.2.1.3.2. Наса Анастасова, омъжена за Марко Грудевски в Голям дол.
1.2.1.4. Елена Василева, омжъжена за Димо Лъйдаров
1.2.1.5. Неделя Василева
2. Стою Стоянов Джамовски, има един храненик (Минчо Кермедчиев от село Медово) и две дъщери: Войка и Въла
2.1. Войка Стоева, омъжена за Господин Видев Денев-Танев
2.2. Въла Стоева, омъжена за ? Зънзов в Колю Мариново
2.а. Минчо Кермедчиев, от село Медово, женен за Мария Боева от Колю Мариново, има двама сина: Тотю и Бою
2.а.1. Тотю Минчев Кермедчиев, женен за Мария Русенова Мишкова, има двама сина и две дъщери: Петър, Найден, Руса и Йова
2.а.1.1. Петър Тотев Кермедчиев, женен за Вида Стефанова Пенева, има две дъщери: Марийка и Иванка
2.а.1.1.1. Марийка Петрова
2.а.1.1.2. Иванка Петрова
2.а.1.2. Найден Тотев Кермедчиев, женен за Съба ? от Медово, има син и дъщеря: Тотко и Марийка
2.а.1.2.1. Тотко Найденов Кермедчиев
2.а.1.2.2. Марийка Найденова, омъжена за Стайно Желев Мандов
2.а.1.3. Руса Тотева, омъжена за Доню Мудов
2.а.1.4. Йова Тотева, омъжена за Станю Сарийчев
2.а.2. Бою Минчев Кермедчиев, женен за Елена Вълканова Минева, има син и две дъщери: Минчо, Мария и Дойка
2.а.2.1. Минчо Боев Кермедчиев, женен за Ивана ? от Медово, има син и дъщеря: Бойчо и Еленка
2.а.2.1.1. Бойчо Минчев Кермедчиев
2.а.2.1.2. Еленка Минчева
2.а.2.2. Мария Боева, омъжена за ? Радевски в Чирпан
2.а.2.3. Дойка Боева
3. поп Стефан Стоянов Джамовски, има двама сина и три дъщери: Таню, Петко, Чона, Бона и Елена
3.1. Таню Попов, има син и три дъщери: Стефан, Стана, Неделя и Мария
3.1.1. Стефан Танев Попов, починал млад
3.1.2. Стана Танева, омъжена за Иван Тъпанджов
3.1.3. Неделя Танева, омъжена за Минай Сачев
3.1.4. Мария Танева, омъжена в Колю Мариново
3.2. Петко Попов, има син и дъщеря: Таню и Гина
3.2.1. Таню Петков Попов, женен за Неда Петрова Христова Чалъкова, има син и дъщеря: Петър и Марийка
3.2.1.1. Петър Танев Попов, изселен в Америка
3.2.1.2. Марийка Танева
3.2.2. Гина Петкова, омъжена в Марково
3.3. Чона Попова, омъжена за Пеню Пенков Иванов
3.4. Бона Попова, омъжена за Неделчо Ъков
3.5. Елена Попова, омъжена за Колю Иклимов


"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Няма коментари: