В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

петък, 8 август 2014 г.

Кондаревият род

Кондаревият род*

Това е работен вариант. Възможни са корекции.

Вижте също: Блог за Видю Кондарев: http://vidiokondarev.blogspot.de

Както и линк към две негови книги: книги на Видю Кондарев

През 1795 година от Калофер дошъл дядо Доню, който имал четири сина: Гено, от чийто син Кольо, тръгнал Мудовият род, Дойчин (виж Дойчиновият род), Каракольо (виж Караколевият род) и Иван Кондарев, основоположник на Кондаревия род. Иван имал двама сина: Кольо и Димитър


1. Кольо Иванов Дойчинов /Кондата/, женен за Тота от Кольо Мариново. Има трима сина и една дъщеря: Иван, Гено /Генчо/, Стою и Каля.
1.1. Иван Колев Кондарев, женен за Дона Киревска от Православ, има двама сина и дъщеря: Кольо, Генчо и Тота
1.1.1. Кольо Иванов Кондарев /Сърбинов/, женен за Мина Петров-Минчева, имат шест сина и една дъщеря: Иван, Петър, Генчо, Борис, Минчо, Вълкан и Дона
1.1.1.1. Иван Колев Кондарев, има двама сина: Кольо и Енчо
1.1.1.1.1. Кольо Иванов Кондарев
1.1.1.1.2. Енчо Иванов Кондарев
1.1.1.2. Петър Колев Кондарев, женен за Дона ?, има три деца: Кольо, Танка и Дена
1.1.1.2.1. Кольо Петров Кондарев, женен за Стана ?
1.1.1.2.2. Танка Петрова
1.1.1.2.3. Дена Петрова
1.1.1.3. Генчо Колев Кондарев, женен за Дена Минева, имат три деца: Минчо, Кольо и Мина
1.1.1.3.1. Минчо Генчев Кондарев, женен за Ганка ?
1.1.1.3.2. Кольо Генчев Кондарев, починал на 10 години
1.1.1.3.3. Мина Генчева, омъжена за Станчо Вълков Чиликов
1.1.1.4. Борис Колев Кондарев
1.1.1.5. Минчо Колев Кондарев, женен за Рада Патева от Чехларе, имат три сина и една дъщеря: Кольо, Русин, Видю и Минка
1.1.1.5.1. Кольо Минчев Кондарев, женен за Чона Митова Танева /Джибилева/
1.1.1.5.2. Русин Минчев Кондарев, женен за Радка Цветанова
1.1.1.5.3. Видю Минчев Кондарев, женен за Марийка Христова Чалъкова
1.1.1.5.4. Минка Минчева, учителка, омъжена за Димитър Ивавнов Стойчев от Найденово
1.1.1.6. Вълкан Колев Кондарев, фелшер, женен за Ана Христова поп Стефанова, имат пет деца: Христо, Атанас, Христо, Мина и Бона
1.1.1.6.1. Христо Вълканов Кондарев, починал рано
1.1.1.6.2. Атанас Вълканов Кондарев, живее във Велинград
1.1.1.6.3. Христо Вълканов Кондарев, женен за Надка Дончева от Медово
1.1.1.6.4. Мина Вълканова, отишла в Златосел
1.1.1.6.5. Бона Вълканова, омъжена за Георги Михайлов
1.1.1.7. Дона Колева
1.1.2. Генчо Иванов Кондарев, женен за Танка /Стояна/ Келчева, има трима сина и шест дъщери: Минчо, Никола, Йордан, Тота, Дона, Ивана, Гана, Мина, Йорданка
1.1.2.1. Минчо Генчев Кондарев, професор
1.1.2.2. Никола Генчев Кондарев, професор
1.1.2.3. Йордан Генчев Кондарев, починал ерген
1.1.2.4. Тота Генчева, омъжена за Христо Кавалов
1.1.2.5. Дона Генчева, омъжена за Йордан Стайков в Медово
1.1.2.6. Ивана Генчева, омъжена за Рад Иванов Сарийчев
1.1.2.7. Гана Генчева, омъжена за Нуню Марковски
1.1.2.8. Мина /Митра/ Генчева, омъжена за Иван Ботушаров
1.1.2.9. Йорданка Генчева, омъжена за Стойко Владиков в Православ
1.1.3. Тота Иванова, омъжена за Тотю Генчев в Православ
1.2. Гено /Генчо/ Колев Кондарев - Бубутанов, има трима сина Кольо Бубутана, Иван /Ваню/ и Русен /Нунко/
1.2.1. Кольо Генчев Бубутанов, имал два брака, от първия има: Иван и Тота, от втория има: Генчо и Захарина
1.2.1.1. Иван Колев Бубутанов
1.2.1.2. Тота Колева
1.2.1.3. Генчо Колев Бубутанов, женен за Неделя Филипова Стайкова от Медово, има двама сина: Кольо и Филип
1.2.1.3.1. Кольо Генчев Бубутанов
1.2.1.3.2. Филип Генчев Бубутанов
1.2.1.4. Захарина Колева
1.2.2. Иван /Ваню/ Генчев Кондарев, има два брака, от първия има син Вълкан /Татарина/, от втория има три сина: Кольо, Генчо и Атанас
1.2.2.1. Вълкан Иванов Кондарев - Татарина
1.2.2.2. Кольо Иванов Кондарев
1.2.2.3. Генчо Иванов Кондарев
1.2.2.4. Атанас Иванов Кондарев
1.2.3. Русен /Нунко/ Генчев Кондарев, има два брака, от първия брак с Дона Иванова Курдова има син и дъщеря: Иван и Рада, от втория брак има син Генчо
1.2.3.1. Иван Русенов Кондарев
1.2.3.2. Рада Русенова
1.2.3.3. Генчо Русенов Кондарев
1.3. Стою Колев Кондарев, изселен в Бесарабия
1.4. Каля Колева, омъжена за Ганю Гошев
2. Димитър Иванов, зет у Сайдовите в Медово
1."История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
2. "Разказът за Кондаревия род продължава - книга втора - Живот на три политически системи" от Видю Минчев Кондарев: Кондарев Род, книга втора.pdf

Нерезовият род

Нерезовият род*

Това е работен вариант.

Линк към страницата на Тотю Нерезов в Литературен свят: http://literaturensviat.com/?p=1434

Тъй като Чалъковият род е доста голям, в тази и още една статия ще запишем отделно подродовете Нерезовите и Мандовите. От Христо Иванов Чалъков, известен като Христо Нереза, тръгва Нерезовият род. Той е син на Иван Радев Чалъков /Боруня/ и има трима братя, единият от които е Рад Мандата, основоположник на Мандовите. Христо е женен за Рада и имат двама сина: Кольо и Стефан, както и дъщеря-храненица: Тота Нунева Марковска

1. Кольо Христов Нерезов, има син Тотю и две дъщери: Яна и Ивана
1.1. Тотю Колев Нерезов, има трима сина и една дъщеря: Кольо, Желязко, Недю и Руска
1.1.1. Кольо Тотев Нерезов, починал като дете
1.1.2. Желязко Тотев Нерезов
1.1.3. Недю Тотев Нерезов
1.1.4. Руска Тотева
1.2. Яна Колева, била е няма
1.3. Ивана Колева, омъжена за Тотю Пелтеков
2. Стефан Христов Нерезов, женен за Нейка от Марково, имат четири сина и две дъщери: Христо, Тотю, Васил, Кольо, Кера и Рада
2.1. Христо Стефанов Нерезов, женен за Чона Минчева Мишкова, имат един син и две дъщери: Стоян, Желяза и Нейка
2.1.1. Стоян Христов Нерезов
2.1.2. Желяза Христова, омъжена в Малък дол
2.1.3. Нейка Христова, омъжена за Иван Даскал Вълков
2.2. Тотю Стефанов Нерезов, женен за Бяла от Кольо Мариново, имат двама сина и една дъщеря: Стефан, Минко и Нейка
2.2.1. Стефан Тотев Нерезов
2.2.2. Минко Тотев Нерезов
2.2.3. Нейка Тотева, омъжена за Кольо Катранджиев
2.3. Васил Стефанов Нерезов, женен за Неда Господинова Динкова, нямат деца
2.4. Кольо Стефанов Нерезов, заминал с братята си на гурбет в Добруджа, но не се върнал, вероятно е убит там.
2.5. Кера Стефанова, омъжена в Православ
2.6. Рада Стефанова, омъжена за Желязко Петров-Минчев


*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Внуците и правнуците на Стайно Топала

За да подпомогнем проекта "Потомците на Стайно Топала", тук ще поместим всичките ни известни внуци и правнуци на Стайно Топала /от Гошевия род, роден около 1800 година/, виж Дългосрочни цели и събиране на информация! Основният ни източник отново е книгата на Филип Й. Минчев /"История на село Верен" - том първи (2003), изд. "Фабер"/, както и части от негови записки. Авторът Филип Й. Минчев е негов праправнук.

За Топаловия род виж тук.

Тази статия не е окончателна и може да претърпи промени!!! Това е състоянието към август 2014 година.

Стайно и Тота са имали 4 деца: Илия (I), Таню (II), Тодора (III) и Рада (IV).

I.1. (1)  Въла Илиева Топалова, омъжена за Анастасов в Медово, потомци ?

I.2. (2) Гина Илиева Топалова, омъжена за Доню Вълков Чепарев - Патрето, има 4 деца:
 1. Стайно Донев Патрев
 2. Цвята Донева, омъжена  за Иван Станчев
 3. Въла Донева, омъжена за Желю Колев Мандов
 4. Елена Донева, омъжна за Колю Желев Павунен /Чалъков/
I.3. (3) Минчо Илиев Топалов, женен за Христа Желева Ъкова, имат 5 сина:
 1. Стайно Минчев Топалов   
 2. Димо Минчев Топалов - Стъргалото
 3. Борис Минчев Топалов
 4. Желю Минчев Топалов
 5. Илия Минчев Топалов
I.4. (4) Стайно Илиев Топалов, женен за Стана Каназирска от К. Мариново, имат 5 деца:
 1. Стойко Стайнов Топалов
 2. Минчо Стайнов Топалов
 3. Димо Стайнов Топалов
 4. Мария Стайнова, омъжена за Тотю Христов Чалъков - Рабаджията
 5. Бона Стайнова, ?
II.1. (5) Стайно Танев Топалов, починал млад, без деца

II.2. (6) Тота Танева, омъжена за Минчо Вълков Келчев, имат 6 деца:
 1. Йордан Минчев Келчев, баща на учителя Филип Й. Минчев, автор на книгата 
 2. Илия Минчев Келчев
 3. Вълко Минчев Келчев, убит при Добро поле през ПСВ
 4. Жела Минчева, омъжена за Господин Танев Прасев, родители на доц. Вълко Г. Прасев
 5. Митра Минчева, омъжена за Манол Донев Попов
 6. Танка Минчева, омъжена за Генчо Иванов Кондарев, родители на професорите Минчо  и Никола  Г. Кондареви
II.3. (7) Илия Танев Топалов, има три брака с ?, Хуба и Труфа, има следните деца:
 1. Войка Илиева, ?
 2. Тота Илиева, ?
 3. Филип Танев Топалов
 4. Таню Танев Топалов
II.4. (8) Жела Танева, омъжена за Таню Тодор-Иванов /Котенов/, имат 3 сина и 3 дъщери:
 1. Петър Танев Котенов
 2. Илия Танев Котенов, учителят
 3. Иван Танев Котенов
 4. Мина /Митра/ Танева
 5. Елена Танева, омъжена за Кольо Илиев Гонгалов, убит в Балк. в-на
 6. Стана Танева, омъжена за Мито Вълков /Вътков/ Грозев Дюлгеров
III.1. (9) Тота Коева, дъщеря на Тодора Стайнова Топалова и Кою Георгиев Добрев, омъжена за Христо Вълков Мисирев, имат 5 деца
 1. Кою Христов Мисирев
 2. Мария Христова, омъжена за Добри Генов
 3. Вида Христова, ?
 4. Пена Христова, омъжена за Желю Минчев Топалов
 5. Войка Христова, омъжена за Христо Грозев Куминев
III.2. (10) Ана Коева, дъщеря на Тодора Стайнова Топалова и Кою Георгиев Добрев, омъжена за  ? Алемански в Медово

III.3. (11) Войка Коева, дъщеря на Тодора Стайнова Топалова и Кою Георгиев Добрев, омъжена за Добрю Колев Дойчинов, имат 4 деца:
 1. Кольо Добрев Дойчинов, починал млад
 2. Райно Добрев Дойчинов, починал млад
 3. Вълкан Добрев Дойчинов
 4. Тодора Добрева, омъжена за ? в Медово
IV.1. (12) Дена Петрова, дъщеря на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, омъжена за Димо Иванов Чоров, имат 3 деца:
 1. Иван Димов Чоров
 2. Велика Димова, омъжена за Добчо /Добрю/ Танев Сачев
 3. Рада Димова, ?
IV.2. (13) Мина Петрова, дъщеря на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, омъжена за Кольо Иванов Кондарев /Сърбинов/, имат шест сина и една дъщеря:
 1. Минчо Колев Кондарев
 2. Вълкан Колев Кондарев
 3. Генчо Колев Кондарев
 4. Петър Колев Кондарев
 5. Иван Колев Кондарев
 6. Борис Колев Кондарев
 7. Дона Колева
IV.2. (14) Стайно Петров Чалъков - Ягаджията, син на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, има 3 деца:
 1. Минчо Стайнов Чалъков /Ягаджиев/
 2. Станчо Стайнов Чалъков /Ягаджиев/
 3. Вида Стайнова, омъжена за Добрю Дойчинов Гогов
IV.3. (15) Минчо Петров Чалъков, син на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, женен за Злата Станчева Мичев-Танкова, имат 8 деца:
 1. Стайно Минчев Чалъков
 2. Кольо Минчев Чалъков
 3. Христо Минчев Чалъков
 4. Желязко Минчев Чалъков
 5. Петър Минчев Чалъков
 6. Стана Минчева, ?
 7. Дена Минчева, омъжена за Димо Филипов Желев /Маджаров/
 8. Кера Минчева, омъжена за Неделчо Желев Чолаков

Тук изброихме 15 известни внуци и много правнуци на Стайно и Тота. Правнуците им се намират в родовете: Топалови, Патреви, Чалъкови /Чалъкови, Павунени,  Рабаджиеви, Ягаджиеви, Мандови/, Келчеви, Прасеви, Дойчинови, Кондареви /Кондареви и Сърбинови/, Котенови, Добреви, Сачеви, Мисиреви, Куминеви, Алемански, Чорови, Ъкови /Маджарови/ и Чолакови. Разбира се праправнуците им се намират в още повече родове и т. н.

Ако сте потомък на гореспоменатите веренци и искате да помогнете, можете да попълните фомуляра, виж тук!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Освен с Тота Илиева, Стайно Топала има и втори брак с ?, от който има още три дъщери, омъжени в съседни села.

 V. Димка Стайнова, омъжена за ? в Киревските в с. Православ, деца ?

 VI. Тота Стайнова, омъжена за ? в с. Православ, има поне един син с името Стайно /VI.1. (16)/

 VII. Спаска Стайнова, омъжена за ? в Карапанчевите в с. Колю Мариново, деца ?


---------------------------------------------------------------------------------------


Стайно Топала има и трети брак с ?, от който няма деца.