В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

неделя, 29 септември 2013 г.

Келчевският род

Келчевският род*

Това е работен вариант!

Стоян, братът на Вълко Ъката, имал един син Вълко Келчето, който орял и сеел нивата на един турчин и деляли с него наполовина реколтата от жито. Един ден турчинът продал нивата на друг нашенец. Вълко отишъл при турчина и проплакал "Оралото ми е в твоята нива, а ти я продаваш на друг човек!" Турчинът се ядосал и викнал "Келеш, с келеш! За една нива плачеш!" Сетне го съжалил, разтрогнал сделката и продал нивата на Вълко, на който обаче му останал прякорът Келчето. Тъй като баща му Стоян починал рано, Вълко с двете му сестри Тота и Гана останали да ги гледа чичо им Вълко Ъката. Вълко Келчето е женен за Стояна Курдова от Марково, имал три дъщери и трима сина: Жела, Неделя, Христо, Минчо, Трифон и Тона /по реда на раждането им/. От този род е учителят Филип Минчев, автор на книгата в три части "История на село Верен" и е син на учитля Йордан Минчев Келчев.

1. Жела Вълкова, омъжена у Пилевските в Православ, починала рано, без поколение
2. Неделя Вълкова, омъжена за Иван Курдов, родила им се дъщеря Дона, починала скоро след това
3. Христо Вълков Келчев, бил учител в килийното училище във Верен, негов ученик е Даскал Вълко, женен за Злата Колева Чалъкова, имали две деца: Вълко и Стояна, Злата починала и той се оженил за Бяла от село Колачево /К. Мариново/ и се родили: Мина, Дона, Тона и Велин
3.1. Вълко Христов Келчев - Бирника (р. 1868), бил е учител
3.2. Стояна Христова (р. 1871)
3.3. Мина Христова, майка на Господин Генев
3.4. Дона Христова, майка на Борис Филипов
3.5. Тона Христова, омъжена за Таню Сачев
3.6. Велин Христов Келчев, бил е в Тричленката (1923-1925), имал двама сина: Христо и Тотю
3.6.1. Христо Велинов Келчев (1903-1957)
3.6.2. Тотю Велинов Келчев
4. Минчо Вълков Келчев (1847-????), женен за Тота Танева Топалова, първите им три деца починали, сетне взели да гледат Стояна Христова, тъй като майка ѝ Злата починал много скоро след нейното раждане, сетне им се родили: Танка, Митра (р. 1877), Йордан (р. 1882), Илия (р. 1885), Жела (р. 1888) и Вълко (р. 1893)
4.1. Танка Минчева Кондарева, омъжена за Генчо Иванов Кондарев, имат  три сина: Йордан, Минчо и Никола и 6 шест дъщери: Тота, Дона, Ивана, Гана, Мина и Йорданка

4.2. Митра Минчева Попова, омъжена за Манол Донев Попов

4.3. Йордан Минчев Келчев (1882-1950), учил в прогимназията в Брезово и в гимназията в Пловдив, женен за Елисавета Филипова (1884-1956) от Медово, имат синове Филип, Йордан и Господин /Динко, Дико/ и дъщеря Стана
4.3.1. Филип Йорданов Минчев (1908-1997), учител, автор на трите части на книгата "История на село Верен", женен за Тодора Динева Шивачева от с. Аспарухово /Карнобатско/


4.3.2. Минчо Йорданов Минчев (1905-1981)
4.3.3. Господин /Дико/ Йорданов Даскалов (1915-1978), женен за Денка Колева
4.3.4. Стана Йорданова
4.4. Илия Минчев Келчев (1885-1976), женен за Тота Танева Мандова , имат синове Минчо и Йордан и дъщеря Вида
4.4.1. Минчо Илиев Келчев 
4.4.2. Йордан Илиев Келчев 
4.4.3. Вида Илиева Келчева 
4.5. Жела Минчева Прасева, омъжена за Господин Танев Прасев, имат синове Таню и Вълко
4.6. Вълко Минчев Келчев (1893 - убит през Първата световна война)
5. Трифон Вълков Келчев, бил е кмет на Верен (1894-1897), ходил на гурбет в Анадола /бил овчар една година там/, като се върнал се оженил /около 1871/ за Гина Радева Мандова, родил се Христо, след това имали три деца, които починали, сетне Вълко (р. 1878), Сребра, Таню и Стояна.
5.1. Христо Трифонов Келчев
5.2. Вълко Трифонов Келчев
5.3. Сребра Трифонова, омъжена за Стойко Стайнов Топалов
5.4. Таню Трифонов Келчев
5.5. Стояна Трифонова
6. Тона Вълкова, омъжена за Тотю Стефов, имали две деца Въла и Стефо, починала, когато сина ѝ Стефо бил на 40 дни, а дъщеря ѝ Въла на 3 години

-------------------------------------------------

Тук искам да благодаря на Стефка Филипова и Надежда Ганева за предоставянето и гласуваното доверие да ползвам трите книги на техния баща и дядо, учителя Филип Минчев, без които този блог би бил невъзможен!

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново