В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

петък, 3 юни 2011 г.

Чалъковият род

Това е работен вариант.

През 1796 кърджалиите опожарили Копривщица. Трима братя от известния Чалъков род отишли към Пловдив. Единият от тях се казвал Рад Чалъка и бил терзия. Отшъл в Брезово, но там имало и други шивачи и така стигнал до Садъклий /Верен/. Там го приел Минчо Цинцаригов да живее у тях и го оженил за дъщеря му Мара. Рад имал трима сина: Христо, Иван и Минчо.
От този род са Павунените, Гинените, Гинен-Ивановите, Шивачевите, Папурковите, Пиповите, Караджовите, Ягаджиевите, Пеперудовите, Мандовите и Нерезовите

1. Христо Радев Чалъков, от първия брак има един син и две дъщери: Кольо, Мара и Гана, от втория брак с Злата Шишкова от Православ имал двама сина: Иван и Вълчо
1.1. Кольо Христов Чалъков, женен за Дойка, имат трима сина и една дъщеря: Христо, Таню, Иван и Злата
1.1.1. Христо Колев Чалъков /Павунен/, женен за Павуна от Кольо Мариново, от нея му излезнал прякор, има синове: Кольо, Желю и Таню, и дъщери: Дойка и Тота
1.1.1.1. Кольо Христов Чалъков, починал млад
1.1.1.2. Жельо Христов Чалъков /Павунен Желю/, женен за Руса Колева Фарфалова, имат четрери деца: Кольо, Таньо, Мария и Дойка
1.1.1.2.1. Кольо Желев Павунен, женен за Елена Донева Патрева, имат двама сина и една дъщеря: Желю, Дончо и Руска
1.1.1.2.1.1. Желю Колев Павунен, загинал в Унгария
1.1.1.2.1.2. Дончо Колев Павунен
1.1.1.2.1.3. Руска Колева
1.1.1.2.2. Таню Желев Павунен, женен за Васила Илиева Станчев-Иванова, имат: Желю, Руска и Стоянка
1.1.1.2.2.1. Желю Танев Павунен
1.1.1.2.2.2. Руска Танева
1.1.1.2.2.3. Стоянка Танева
1.1.1.2.3. Мария Желева, омъжена за Иван Сачев
1.1.1.2.4. Дойка Желева, починала като момиче
1.1.1.3. Таню Христов Чалъков - Шивача, женен за Дафина Русенова Марковска, имат следните деца: Русен /Нуню/, Филип, Христо, Минчо, Тотка и Павуна
1.1.1.3.1. Русен Танев Шивачев, има син Таню и дъщеря Дафинка
1.1.1.3.1.1. Таню Русенов Шивачев
1.1.1.3.1.2. Дафинка Русенова, в Пловдив
1.1.1.3.2. Христо Танев Шивачев - Шиванката, има син Трифон и дъщеря Недка
1.1.1.3.2.1. Трифон Христов Шивачев
1.1.1.3.2.2. Недка Христова, в Казанлък
1.1.1.3.3. Филип Танев Шивачев, изселил се в Ямбол
1.1.1.3.4. Минчо Танев Шивачев, изселил се в Ямбол
1.1.1.3.5. Тотка Танева, омъжена за Кольо Енев в Стара Загора
1.1.1.3.6. Павуна Танева Александрова
1.1.1.4. Дойка Христова, омъжена за Вълкан Минев
1.1.1.5. Тота Христова, омъжена за Филип Минев в Медово
1.1.2. Таню Колев Чалъков, женен за Мина, имат Христо, Неделчо и Йорданка
1.1.2.1. Христо Танев Чалъков - Терзията, има син Александър и дъщеря Минка
1.1.2.1.1. Александър Христов Чалъков
1.1.2.1.2. Минка Христова, в Скутаре
1.1.2.2. Неделчо Танев Чалъков, живее в село Дъбрава, Балчишко, има дъщеря Велика
1.1.2.2.1. Велика Неделчева, в село Дъбрава
1.1.2.3. Йорданка Танева, в Православ
1.1.3. Иван Колев Чалъков /Гинен Иван/, женен за Гина, имат двама сина: Христо /Лолю/ и Кольо Пипов
1.1.3.1. Христо Иванов Чалъков /Гинен-Иванов, Лолю/, женен за Рада от Медово, имат следните деца: Иван, Георги, Дона, Гина, Пена и Вида
1.1.3.1.1. Иван Христов Чалъков /Кривия Иван/, женен за Димка Тодорова от Малко Дряново, имат синове: Христо и Тодор
1.1.3.1.1.1. Христо Иванов Чалъков
1.1.3.1.1.2. Тодор Иванов Чалъков
1.1.3.1.2. Георги Христов Чалъков, женен три пъти, първо за Димка Христова Саганцова със деца: Христо и Радка, после се жени за Неделя Анастасова с две дъщери Пена и Злата, и накрая за Неделя от Чехларе с една доведена дъщеря
1.1.3.1.2.1. Христо Георгиев Чалъков
1.1.3.1.2.2. Радка Георгиева
1.1.3.1.2.3. Пена Георгиева
1.1.3.1.2.4. Злата Георгиева
1.1.3.1.3. Дона Христова
1.1.3.1.4. Гина Христова
1.1.3.1.5. Пена Христова
1.1.3.1.6. Вида Христова
1.1.3.2. Кольо Иванов Чалъков /Гинен-Иванов, Пипов/
1.1.4. Злата Колева, омъжена за Христо Келчев
1.2. Мара Христова, омъжена за Грозю Куминев
1.3. Гана Христова, омъжена в Пиндьовите
1.4. Иван Христов Чалъков, женен за Дена Крив-Илиева от Медово. Има следните синове: Христо /Папурков/, Илия, Стефан /Пъргав Стефан/ и Тотю, и следните дъщери: Неда и Йова
1.4.1. Христо Иванов Папурков, женен за Пейка Желева Ъкова, имат седем деца: Иван, Желю, Стефан Караджата, Тотю Рабаджията, Дена, Съба и Стояна
1.4.1.1. Иван Христов Чалъков, женен е в Кольо Мариново, има двама сина: Цвятко и Йордан
1.4.1.1.1. Цвятко Иванов Чалъков
1.4.1.1.2. Йордан Иванов Чалъков
1.4.1.2. Желю Христов Чалъков - Папурчето, женен е за Мария Минева Костуркова от Кольо Мариново, има трима сина: Христо, Миню и Иван
1.4.1.2.1. Христо Желев Папурков, женен за Жела Колева Гонголова, има син Желю и дъщеря Мария
1.4.1.2.1.1. Желю Христов Папурков
1.4.1.2.1.2. Мария Христова, омъжена за Вичю Кондарев
1.4.1.2.2. Миню Желев Чалъков, женен за Нада Минаева, има син Желю
1.4.1.2.2.1. Желю Минев Чалъков
1.4.1.2.3. Иван Желев Чалъков, женен за Стояна Танева Марковска, има син Желю и дъщеря Мария
1.4.1.2.3.1. Желю Иванов Чалъков, в Казанлък
1.4.1.2.3.2. Мария Иванова, в Найденово
1.4.1.3. Стефан Христов Чалъков - Караджата, женен за Неда Колева Гуджукова от Медово, има двама сина и една дъщеря: Христо, Кольо и Пейка
1.4.1.3.1. Христо Стефанов Караджов
1.4.1.3.2. Кольо Стефанов Караджов
1.4.1.3.3. Пейка Стефанова, омъжена за Минчо Чолаков
1.4.1.4. Тотю Христов Чалъков - Рабаджията, има два брака, от първата си жена Мария Стайнова Топалова има двама сина: Христо и Стайно, от втория си брак има дъщеря Мария
1.4.1.4.1. Христо Тотев Чалъков
1.4.1.4.2. Стайно Тотев Рабаджиев, в Православ
1.4.1.4.3. Мария Тотева, омъжена за Иван Стайнов Пърчев
1.4.1.5. Дена Христова, омъжнеа за Иван Радев Сарийчев
1.4.1.6. Съба Христова, омъжена в Зънзовите в Кольо Мариново
1.4.1.7. Стояна Христова, омъжена за Геню Пейчин-Иванов
1.4.2. Илия Иванов Чалъков, женен за Стана Тотева Попвълкова, имат: Иван, Тотю, Гана и Неда, от втория брак с Велика има още четири сина: Вълко, Борис, Велин и Христо Джумерката
1.4.2.1. Иван Илиев Чалъков, женен за Йова от Медово, имат: Илия и Велика
1.4.2.1.1. Илия Иванов Чалъков
1.4.2.1.2. Велика Иванова
1.4.2.2. Тотю Илиев Чалъков, има син Христо /Ишо/ и дъщеря Злата
1.4.2.2.1. Христо Тотев Чалъков
1.4.2.2.2. Злата Тотева
1.4.2.3. Гана Илиева, омъжена за Неделчо Мудов
1.4.2.4. Неда Илиева, омъжена за Димо Марков
1.4.2.5. Вълко Илиев Чалъков, женен за Ана, има син Илия
1.4.2.5.1. Илия Вълков Чалъков
1.4.2.6. Борис Илиев Чалъков, живее в Чирпан
1.4.2.7. Велин Илиев Чалъков, женен първо за Чона Стефанова Пенева със син Илия, сетне женен за Стефана с дъщеря Веска
1.4.2.7.1. Илия Велинов Чалъков
1.4.2.7.2. Веска Велинова
1.4.2.8. Христо Илиев Чалъков - Джумерката, има двама сина: Атанас и Тотю
1.4.2.8.1. Атанас Христов Чалъков
1.4.2.8.2. Тотю Христов Чалъков
1.4.3. Стефан Иванов Чалъков /Пъргав Стефан/, женен за Стайка Пипова, има четири сина и една дъщеря: Иван, Христо, Илия, Бою и Крива Нана
1.4.3.1. Иван Стефанов Чалъков, общественик, учител в Гранит, женен за Райна от Казанлък, има двама сина и две дъщери: Стефан, Борис, Стайка и Анка
1.4.3.1.1. Стефан Иванов Чалъков
1.4.3.1.2. Борис Иванов Чалъков
1.4.3.1.3. Стайка Иванова, майка на певицата Райна Кабаиванска
1.4.3.1.4. Анка Иванова
1.4.3.2. Христо Стефанов Чалъков - Самотовката, женен за Стана Христова Марковска, имат син Йордан
1.4.3.2.1. Йордан Христов Чалъков
1.4.3.3. Илия Стефанов Чалъков, занимава се с политика, женен за Ивана Танева Генова, има две дъщери: Стайка и Бона
1.4.3.3.1. Стайка Илиева
1.4.3.3.2. Бона Илиева
1.4.3.4. Бою Стефанов Чалъков
1.4.3.5. Нана Стефанова /Крива Нана/
1.4.4. Тотю Иванов Чалъков, изселил се в Отец Кирилово
1.4.5. Неда Иванова, омъжена за Доню Глухчев
1.4.6. Йова Иванова, омъжена за Ганю Господинов
1.5. Вълчо Христов Чалъков, женен за Ивана от Медово, има две дъщери: Каля и Тота
1.5.1. Каля Вълчева, омъжена за Даскал Петко от Чирпан, има три дъщери: Нана Александрова, Мария в Медово и Ивана Колева Мудова
1.5.2. Тота Вълчева
2. Иван Радев Чалъков - Боруня, има четири сина Рад Мандата, Слави, Христо Нереза и Минчо Пипов
2.1. Рад Иванов Чалъков - Мандата /Бивола/, основоположник на Мандовите, женен за Сребра от Медово, има четири сина Иван, Петко Кольо, Таню Радеви Мандови, и четири дъщери: Тота Пиркова и Дойка Якова в Православ, Злата Сачева и Гина Келчева
2.2. Слави Иванов Чалъков, изселил се в Медово
2.3. Христо Иванов Чалъков - Нереза, основоположник на Нерезовите, женен за Рада, има двама сина: Кольо и Стефан, както и една дъщеря-храненица: Тота Нунева Марковска
2.4. Минчо Иванов Чалъков - Пипов, зет в Табаковите, има син Димо Пипата
2.4.1. Димо Минчев Чалъков - Пипата, женен за Атанаса Минева Пиндева, без деца, имат син-храненик: Кольо Пипов /Кольо Гинен-Иванов Чалъков/ и дъщеря-храненица: Стайка Георгиева Солакова, женена за Стефан Иванов
2.4.1.1 Кольо Димов Пипов, женен за Ивана Господинова Прасева, има двама сина: Димо и Иван, и пет дъщери: Нана, Желяза, Злата, Стайка и Каля
2.4.1.1.1. Димо Колев Пипов, изселил се в Стара Загора
2.4.1.1.2. Иван Колев Пипов, женен за Яна от Караджалово, има син Кольо и дъщеря Иванка
2.4.1.1.2.1. Кольо Иванов Пипов
2.4.1.1.2.2. Иванка Иванова
2.4.1.1.3. Нана Колева Захариева, в Марково
2.4.1.1.4. Желза Колева, омъжена за Димитър Манолов в Голям дол
2.4.1.1.5. Злата Колева, омъжена за Минчо Грабнаков в Марково
2.4.1.1.6. Стайка Колева
2.4.1.1.7. Каля Колева
3. Минчо Радев Чалъков, има четири сина: Рад, Христо, Петър и Желязко
3.1. Рад Минчев Чалъков, има двама сина Минчо Пеперудата и Иван
3.1.1. Минчо Радев Чалъков - Пеперудата, изселил се в Болярово с двама сина и дъщеря: Рад, Стефан и Димитрина
3.1.1.1. Рад Минчев Пеперудов
3.1.1.2. Стефан Минчев Пеперудов
3.1.1.3. Димитрина Минчева
3.1.2. Иван Радев Пеперудов, женен за Тота Караколевска, имат син Неделчо
3.1.2.1. Неделчо Иванов Пеперудов, женен за Руса Петрова Авуска, имат: Иван, Петър, Тота, Кера и Христа
3.1.2.1.1. Иван Неделчев Пеперудов, женен за Кръстина Добрева Сачева, има двама сина: Неделчо и Добрю, и дъщеря Руска
3.1.2.1.1.1. Добрю Иванов Пеперудов
3.1.2.1.1.2. Неделчо Иванов Пеперудов
3.1.2.1.1.3. Руска Иванова, в Бургас
3.1.2.1.2. Петър Неделчев Пеперудов, женен за Пена Христова Гинен-Иванова, има две дъщери Руска и Радка
3.1.2.1.2.1. Руска Петрова
3.1.2.1.2.2. Радка Петрова
3.1.2.1.3. Тота Неделчева, омъжена за Станчо Ръжанков
3.1.2.1.4. Кера Неделчева, в Долно Ново село
3.1.2.1.5. Христа Неделчева, омъжена за Иван Джуманов
3.2. Христо Минчев Чалъков, женен за Дона от Медово, има четири сина: Георги, Иван /Кьор-Иванчо/, Петър и Неделчо
3.2.1. Георги Христов Чалъков - Герги Чалъка, женен за Тана от Медово, има двама сина: Александър и Кольо, и четири дъщери: Дона, Гина, Бяла и Бона
3.2.1.1. Александър Георгиев Чалъков, женен за Нана Даскал-Петкова, има двама сина: Георги и Александър, дъщеря: Ивана
3.2.1.1.1. Георги Александров Чалъков
3.2.1.1.2. Александър Александров Чалъков
3.2.1.1.3. Ивана Александрова, омъжена за Пеньо Чоров
3.2.1.2. Кольо Георгиев Чалъков
3.2.1.3. Дона Георгиева, омъжена за Господин Мишков
3.2.1.4. Гина Георгиева, омъжена за Господин Прасев
3.2.1.5. Бяла Георгиева, омъжена за Райно Пасков3.2.1.6. Бона Георгиева, омъжена за Павун Пенев в Медово
3.2.2. Иван Христов Чалъков - Кьор-Иванчо, женен за Тона Бобанкова, има: Христо, Минчо, Петър, Йордан, Вела и Тота
3.2.2.1. Христо Иванов Чалъков
3.2.2.2. Минчо Иванов Чалъков
3.2.2.3. Петър Иванов Чалъков
3.2.2.4. Йордан Иванов Чалъков
3.2.2.5. Вела Иванова, омъжена за Христо Динков
3.2.2.6. Тота Иванова, омъжена за Вълкан Подплашитов
3.2.3. Петър Христов Чалъков, оженен за Мария Танева Гошева, има дъщеря: Неда
3.2.3.1. Неда Петрова, омъжена за Таню Петков Попов
3.2.4. Неделчо Христов Чалъков, отишъл зет в Медово, има Станчо, Велин, Дена и Злата
3.2.4.1. Станчо Неделчев Чалъков
3.2.4.2. Велин Неделчев Чалъков
3.2.4.3. Дена Неделчева
3.2.4.4. Злата Неделчева
3.3. Петър Минчев Чалъков, женен за Рада Стойнова Топалова, имат: Минчо, Стайно, Мина и Дена
3.3.1. Минчо Петров Чалъков, женен за Злата Станчева Мичев-Танкова, има осем деца: Стайно, Кольо, Христо, Желязко, Петър, Кера, Дена и Стана
3.3.1.1. Стайно Минчев Петров, отишъл в Америка, женен за Каля Даскал-Вълкова, без деца
3.3.1.2. Кольо Минчев Петров, женен за Ивана от Православ, имат: Минчо, Жела, Злата, Дона и Стоянка
3.3.1.2.1. Минчо Колев Минчев
3.3.1.2.2. Жела Колева, в Медово
3.3.1.2.3. Злата Колева, омъжена за Христо Караджов
3.3.1.2.4. Дона Колева Иванова
3.3.1.2.5. Стоянка Колева, в Казанлък
3.3.1.3. Христо Минчев Чалъков, убит във война
3.3.1.4. Желязко Минчев Петров, женен за Рада Стефанова Нерезова, без деца
3.3.1.5. Петър Минчев Петров, женен за Бона Тотева Стефова, с двама сина: Минчо и Тотю
3.3.1.5.1. Минчо Петров Минчев
3.3.1.5.2. Тотю Петров Минчев
3.3.1.6. Кера Минчева, омъжена за Неделчо Чолаков
3.3.1.7. Дена Минчева, омъжена за Димо Филипов
3.3.1.8. Стана Минчева, в Голям дол
3.3.2. Стайно Петров Минчев - Ягаджията, има двама сина и една дъщеря: Минчо, Станчо и Вида
3.3.2.1. Минчо Стайнов Ягаджиев, женен за Руса Илиева Попвълкова, имат: Стайно, Илия и Велика
3.3.2.1.1. Стайно Минчев Ягаджиев
3.3.2.1.2. Илия Минчев Ягаджиев
3.3.2.1.3. Велика Минчева
3.3.2.2. Станчо Стайнов Ягаджиев /Глухия Станчо/, без деца
3.3.2.3. Вида Стайнова, омъжена за Добри Гогов
3.3.3. Мина Петрова, омъжена за Кольо Сърбинов
3.3.4. Дена Петрова, омъжена за Димо Чоров
3.4. Желязко Минчев Чалъков, женен за Йова от Средно градище, имат: Минчо, Вълко, Ивана, Руса и Тона
3.4.1. Минчо Желязков, има двама сина и две дъщери: Желю, Вълко, Йова и Елка
3.4.1.1. Желю Минчев Желязков, женен за Цена Христова Кавалова, и има: Минчо, Вълко, Христо и Ирина
3.4.1.1.1. Минчо Желев
3.4.1.1.2. Вълко Желев
3.4.1.1.3. Христо Желев
3.4.1.1.4. Ирина Желева
3.4.1.2. Вълко Минчев Желязков
3.4.1.3. Йова Минчева, омъжена за Кольо Генов Караколевски
3.4.1.4. Елка Минчева, омъжена за Милчо Колев Станевски
3.4.2. Вълко Желязков
3.4.3. Ивана Желязкова
3.4.4. Руса Желязкова
3.4.5. Тона Желязкова------------------------------------------------------------------------------------------------

Тук искам да благодаря на господин Румен Георгиев, потомък на Иван Неделчев Пеперудов за предоставената допълнителна информация.
М. Иванов
 
*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Няма коментари: