В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

събота, 18 октомври 2014 г.

Книги за село Верен и околните населени места

1. "Кратка история на с. Верен" – Александър Чалъков и авторски колектив, София, 1990 г.

2. "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" - първа част, от Филип Й. Минчев (2003), отпечатана в издателство "Фабер" В. Търново, издадена от Стефка Филипова ISBN 954-775-222-7

3. "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" - втора част, от Филип Й. Минчев (2004), отпечатана в издателство "Фабер" В. Търново, издадена от Стефка Филипова ISBN 954-775-290-1

4. "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" - трета част, от Филип Й. Минчев (2004), отпечатана в издателство "Фабер" В. Търново, издадена от Стефка Филипова ISBN 954-323-053-6

5. позиционерът - спомени " - Люба Драндаревска , отпечатан при ИПК "Светлина" АД, Ямбол (2007)


6. "Кактусите на село Верен" - Д. Нинова и И. Чешмеджиев, списание Природа и знание, 7: 31-32 (1980)


7. "Те бяха първи в борбата" - Тончо Андреев и колегия, (1980)  /книга с пропагандна цел, съдържаща кратки биографични портрети на дейци от село Верен/


8. Блог за Видю Кондарев: http://vidiokondarev.blogspot.de и линкове към двете му книги:

9. Дядо Вичо до ЮАР и Обратно.pdf  "Баба Марийка и дядо Вичо туристи в Южно африканската република - из дневника на Видю Минчев Кондарев"

10. Кондарев Род, книга втора.pdf   "Разказът за Кондаревия род продължава - книга втора - Живот на три политически системи"  от Видю Минчев КондаревВажен коментар: Родословните дърва, събрани и изготвени от Бано Вълев, са публикувани в първите два тома на Филип Минчев (т. е. в 2. и 3. от този списък)


Книги за околните населени места:


1. стория на Чирпан и Чирпанско" - Никола Кондарев и колектив, София (1987)

2.  "История на село Чоба" - Христо Попов, Изд. къща "Хермес", Пловдив (2008) ISBN 978-954-26-0716-8

3.  Подробна блог-статия за историята на село Медово: http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html

4. "Из миналото на село Тюркмен" - Христо Байчев, изд."Багра", Пловдив (2010)  - има подробно описани родовете в селото

5. "Летопис на Катеровия род" - Колю Катеров, Стоянка Катерова, изд. Българско генеаложко дружество "Родознание", София (2004) - Катеровият род е от чирпанското село Изворово и има клонове в няколко други села в района.

6. Календар. По едно време в Чирпан и Чирпанско - Трифон Митев, изд. "Лаген", Стара Загора, (2010)