В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

неделя, 13 ноември 2011 г.

Пауза

- Уважаеми читатели, тези месеци съм много зает и ще продължа с попълването на блог-а отново на пролет. Ако имате въпроси и предложения пишете ми на ivanov78@gmx.de,
М. Иванов

- Уважаеми читатели, отново съм на линия след дълго прекъсване,
М. Иванов

сряда, 27 юли 2011 г.

Хайдутство и революционна дейност във Верен

Поради близкото местоположение на турското село Омурбас в българското село Верен (тогава Садъклии) не е имало възможност за широка революционна дейност. Тук ще маркирам само някои факти, дадени ни от Филип Минчев ("История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" първа част, Филип Й. Минчев (2003), изд. "Фабер" В. Търново):

1. По време на Кримската война е действала чета в района на Средна гора на Добрю /Добри/ Войвода. В нея взима участие веренецът Стоян Добрев Сачев, наречен в последствие Сине Стоян. След края на войната през 1856 четата е разформирована, а Стоян не смее да се прибере в село и се криел в Сачевите кайреци. Майка му го снабдявала с храна, но турците я издебнали и го убили. След това не разрешили да го погребат в селските гробища. Така майка му го погребала на върха, където ходила често и плакала с висок глас "Сине, Стояне, Стояне...". Този връх старите го наричали Сине Стояновата могила.

Мой коментар: В село се е пеела следната песен за този Стоян:

Отдолу идат сеймени, лельо мари, сеймени,
хайдушка глава носеха,
мало и голямо вървеше
да си главата познае.
Никой си глава не позна,
най-подир дойде бабичка,
тя си главата познала,
викнала, та й заплакала:
- Синко Стояне, Стояне,
затуй ли те майка гледала!...


Източник*: Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни. Съст. Тодор Моллов. Варна: LiterNet, 2006-2010 http://liternet.bg/folklor/motivi/haydushka-svatba/veren.htm (28.07.2011).

В страницата на Института за искуствознание при БАН е публикувана регистрационната карта на тази песен: линк
Тази песен се е пеела на много места включително и в Македония, включително и с името Стоян. Възможно е да е тръгнала от село Верен, поради горе-споменатия случай и топоним. Възможно е веренци да са заимствали от вече позната песен и да са сложили името Стоян.

2. През 1872 година в Медово /тогава Балджиларе/ е създаден революционен комитет от Левски и Сребрю Стойновски. Такива са създали също и в Чехларе и Дерелий (сега Голям дол). Пею Иванов Пенков-Иванов от село Верен е бил член на комитета в Медово.

3. Председател на Медовския комитет бил Никола Анастасов, чийто сестра била женена във Верен за Иван Гинен-Иван. Тя му е втората съпруга. Веднъж Левски и Никола Данчов отседнали за няколко часа в къщата на този Иван на път за Медово.

4. През Верен е минавал и Матей Преображенски Миткалото, отново на път за Медово.

5. През 1874 година е основан революционен комитет във Верен, с председател Пею Иванов Пенков-Иванов. В него са влизали Даскал Вълко, Мандов Таню и Димитър Желев, възможно е да е имало и други. Събирали пари и купували оръжие

6. През 1875 избухва Старозагорското въстание, Никола Анастасов е хвърлен в затвор, а селата наоколо не взимат участие.

7. Прз 1876 година, по време на Априлското въстание няма действия.

8. През 1877 година идва в село горе-споменатият Никола Данчов от Чирпан, да изографиса църквата на село Верен. Той е брат на Георги Данчов Зографина, който е известен като Художникът на Левски. Никола отседнал в бащината къща на Пею Иванов Пенков-Иванов. По това време започнали из България да въстановяват комитетите. Хора идвали при Никола директно в църквата, където организирали тайни срещи. Пею пък обикалял с него по околните села.

9. През 1877 година започнала поредната Руско-Турска война, която не без помоща на Българското опълчение, се оказала Освободителна война. При боевете за Стара Загора веренецът Димитър Желев е бил опълченец. След Освобождението останал да живее в Карлово и починал чак през 1935 година.

10. Даскал Вълко, Мандов Таню и Пею Иванов тръгнали към Стара Загора. Пею взел участие в боя. Сетне Пею се отправил с един медовец към село, но по пътя били арестувани и обесени в Пловдив. Другите двама се отправили към Северна България, към Търново където помагали на руската войска.

11. На войнишкия паметник в центъра на село Верен са изписани следните имена под годините 1877-1878:
Димитър Ж. Бабушкин
Деню Г. Дойчинов
Даскал Вълко
Караколю
Комита Чиликов
Митю П. Комитата
Миню Бабанката
Поп С. Джамовски
Петър М. Чалъков
Пею И. Пенков
Стайно Касъка
Стоян Сачев
Таню Р. Мандов

мой коментар: Тук виждаме и хора, които са преживяли войната. Виждаме отново името на Стоян Сачев, който всъщност според книгата на Филип Минчев е починал през 1856 след Кримската война. Бабушкин е горе-споменатият Димитър Желев, който е от Добревският род (Сачев също).

* Благодаря на г-н Георги Чобанов от LiterNet Media (http://liternet.bg) за предоставената възможност да поместа текста на горната песен.

Молба: Ако някой разполага с повече данни относно темата ще се радвам да ги сподели с мен. Мариян Иванов

петък, 24 юни 2011 г.

Административно-териториални промени

Чрез онлайн версията на Националния регистър на населените места, създаден от Националния статистически институт (НСИ), можем да проследим в Интернет административно-териториалните промени относно статута на село Верен. Всяко населено място в този регистър си има идентификационен номер /код/, като на село Верен това е код 10673. До днес са попълнени цялостно данните за върпосните промени, станали след 28.09.1949 година. НСИ продължава да издирва документите за периода преди тази дата.

 1. 03.03.1878: за първи път след Освобождението селото е регистрирано като Садъклии /Sadaklii/, със средна надморска височина (в метри): 200 - 299, виж: справка към 03.03.1878 г., документ: служебен документ за създаване на населените места
 2. 21.12.1906: промяна на името с Закон за променение названията на села от 20.11.1906 г. (Обн., ДВ, бр. 281 от 21.12.1906 г.), село Садъклии се преименува в село Верен /Veren/, с ударение на на първата гласна /т.е. Верен/, виж: справка към 21.12.1906 г.
 3. 28.09.1949: промяна на Административно-териториалното устройство /АТУ/, Верен е към Старозагорски окр. (SZ), Чирпанска околия (SZ05), общ. Верен (SZ0502) с Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г. (Обн., ДВ, бр. 224 от 28.09.1949 г.), виж: справка към 28.09.1949
 4. 13.12.1958: село Верен преминава към община Братя Даскалови с Решение на Старазагорски окръжен народен съвет от 01.12.1958 г., т.е.: Старозагорски окр. (SZ), Чирпанска околия (SZ05), общ. Братя Даскалови (SZ0501), виж: справка към 13.12.1958
 5. 23.01.1959: закрива се Чирпанска околия с Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г. (Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.1959 г.), т.е.: Старозагорски окр. (23), общ. Братя Даскалови (2303), виж: справка към 23.01.1959
 6. 07.03.1959: създава се Община Верен с Указ 113 на Президиума на Народното събрание от 03.03.1959 г. (Обн., ДВ, бр. 18 от 03.03.1959 г.), т.е.: Старозагорски окр. (23), общ. Верен (2308), виж: справка от 07.03.1959
 7. 26.12.1978: преминава отново към Община Братя Даскалови с Указ 2295 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г. (Обн., ДВ, бр. 101 от 26.12.1978 г.), т.е.: Старозагорски окр. (23), общ. Братя Даскалови (2303), виж: справка от 26.12.1978
 8. 08.06.1979: промяна на характеристика /функционален тип: 7/ с Разпореждане 35 на Министерския съвет от 08.06.1979 г., виж: справка от 08.06.1979
 9. 01.09.1987: преминава към Хасковска област с Указ 2704 на Държавния съвет на НРБ от 28.08.1987 г. (Обн., ДВ, бр. 67 от 28.08.1987 г.), т.е.: Хасковска обл. (09), общ. Братя Даскалови (0904), виж: справка от 01.09.1987
 10. 18.07.1995: Кметство Верен с Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г. (Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г.), т.е.: Хасковска обл. (09), общ. Братя Даскалови (0904), кметство Верен (09040001),виж: справка от 18.07.1995
 11. 12.01.1999: създава се Област Стара Загора с Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г.( Обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.1999 г.), т.е.: обл. Стара Загора (SZR), общ. Братя Даскалови (SZR04), кметство Верен (SZR04-01), виж: справка от 12.01.1999
 12. 15.11.1999: премахва се Кметство Верен с Решение 2 на Общински съвет Братя Даскалови от 15.11.1999 г., т.е.: обл. Стара Загора (SZR), общ. Братя Даскалови (SZR04), виж: справка от 15.11.1999
 13. 04.08.2000: създава се Южен централен район с Постановление 145 на Министерския съвет от 27.07.2000 г. (Обн., ДВ, бр. 64 от 04.08.2000 г.), т.е: Южен централен район (SC), обл. Стара Загора (SZR), общ. Братя Даскалови (SZR04), виж: справка от 04.08.2000
 14. 31.12.2000: описва се площа /19787.000 дка/ с Писмо 4813 на Агенцията по кадастъра от 29.09.2004 г., виж: справка от 31.12.2000
 15. 01.01.2001: въвежда се код NUTS BG05202002 с Документ за утвърждаване кодовете по NUTS за 2001 год., виж: справка от 01.01.2001
 16. 18.06.2004: Заповед РД-02-14-256 на МРРБ от 31.05.2004 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г.), виж: справка от 18.06.2004
 17. 01.01.2005: въвежда се административно Южна България с Заповед РД 07-140 на НСИ от 29.06.2005 г. (Обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г.), т.е.: Южна България (BG2), Южен централен район (BG22), обл. Стара Загора (BG222), общ. Братя Даскалови (BG22202) виж: справка от 01.01.2005
 18. 03.08.2007: кметство Верен (SZR04-01) с Закон за изменение и допълнение на Закона за местните избори от 27.07.2007 г. (Обн., ДВ, бр. 63 от 03.08.2007 г.), виж: справка от 03.08.2007
 19. 31.08.2008: промяна на района за развитие от Южен-Централен на Югоизточен район и от район Южна България в район Северна и Югоизточна България с Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г. (Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.), т.е.: район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Югоизточен район (BG34), обл. Стара Загора (SZR), общ. Братя Даскалови (SZR04), виж: справка от 31.08.2008
виж линк: Справка за събитията
за с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

четвъртък, 23 юни 2011 г.

Бремерхафен - Ню Йорк

Използвайки възможностите на Интернет успях да намеря сведения за 4-ма веренци, които отиват на гурбет в САЩ. Информацията е от архив на пристанището Бремерхафен, Германия, който се подържа от едно дружество с идеална цел: Die MAUS - Gesellschaft für Familienforschung e. V. Bremen,
а търсачката на онлайн данните е http://www.passagierlisten.de

Става въпрос за два курса (виж картинките долу):

 1. На 12. март 1914 година тръгва от Бремен за Ню Йорк с кораба Бреслау /Breslau/, чрез фирмата Ф. Мислер /F. Missler/ - Бремен за Синсинати /Cincinnati/ - САЩ: Колю Господинов /Koln Gospodinov/, от мъжки пол, на 36 години, женен
 2. На 20. ноември 1913 година, тръгват с кораба Витекинд /Wittekind/, други трима веренци: Иван Радев /Iwan Radeff/, от мъжки пол, на 32 години, женен, чрез фирмата Норддойчер лойд /Nordd. Lloyd/ - Бремен с цел Харисбург /Harrisburg/ - САЩ; Мичо Танев /Mitcho Taneff/ от мъжки пол, на 38 години, женен, чрез фирмата Ф. Мислер /F. Missler/ - Бремен с цел Харисбург /Harrisburg/ - САЩ; Киро Мичев /Kiro Micheff/, от мъжки пол, на 39 години, женен, чрез фирмата Ф. Мислер /F. Missler/ - Бремен с цел Харисбург /Harrisburg/ - САЩ

виж още списъкът: Веренци на гурбет в Америка

Благодаря на г-н Карл Веслинг /Karl Wesling/ от Die MAUS - Gesellschaft für Familienforschung e. V. Bremen.

Оригиналните архиви са загубени, а това са данни от статистика правена през 1941 година.

Прави впечатление, че пътници са предимно унгарци, а другите българи са от Долно Ново Село и Ново Село.

Мариян Иванов

сряда, 22 юни 2011 г.

Преселения на веренци

Тук ще поместим данните от книгата* на Филип Минчев относно преселенията на веренци в миналото. Разбира се това е само една извадка. Тук няма да отчетеме браковете с хора от съседните села /Медово, Православ, Кольо Мариново, Чоба, Марково, Тюркмен, Чехларе, Голям дол, Малък дол, Славянин и Бтатя Даскалови/, които са голям процент от всички бракове. Информацията тук не е окончателна! Ако някой разполага с допълнителни или по-точни факти да пише! М. Иванов

Заселвания от
1) село Медово (Балджиларе), идват 5 семейства по време на чумна епидемия през 1774: Ъковите, Сарийчевите, Станевските, Пиндьовите и Табаковите; през 1835 година отново има чума в Медово, тогава идва Вълко, основоположник на Мисиревия род

2) село Розовец (Рахманлий), между 1815 и 1835 година идват млади работници, основополжници на родовете: Дюлгерският, Денев-Таневият, Джамовският и Касъковият,
след Осовобождението (1878) идват още преселници, създали Йоновския и Кировия родове

3) град Калофер, 1793-1795 идва Доню от Дойчиновия род; вероятно от Калофер идват и родовете: Пашовите (около 1800) и Гошевите (около 1810)

4) град Копривщица, около 1796, по време на кърджалиите идва Рад Чалъка, основоположник на Чалъковия род

5) град Дебър (Зап. Македония), през 1840 година идва поп Христо Чепарев, вероятно преследван от гръцките духовници, от него тръгва Чепаревия род

6) град Чорлу (Изт. Тракия), през 1845 година идва Димо, който бил преследван от турци, създава Чоровия род

Изселвания към
1) околните села от Чирпанска и Сърнегорска (Брезовска) околии:
Долно Ново село; Златосел; Борец; Отец Кирилово; Болярово; Странско; Спасово; Крушево; Яворово /брат на Димо Чоров/;

2) близките градове: Брезово; Чирпан; Пловдив; Димитровград; Стара Загора; Казанлък; Хасково;

3) Бургаска област: Винарско /Айтоско/; Деветак /Карнобатско/; Рудник /Бургаско/; Тас тепе;

4) Мизия и Добруджа: Троянско; Панайот Волово /Шуменско/; Шумен; Добрич; Дъбрава /Балчишко/; Дуранкулак /Добричко/

5) други места в България: Ямбол; Недялско /Ямболско/; Скутаре /Пловдивско/; Здравец /?/; София; Кюстендил; Стряма /Пловдивско/; Стамболийски; Крън; Долно Съхране; Копривщица

6) Бесарабия и Русия, виж: Изселвания в чужбина

7) Америка, виж: Изселвания в чужбина


Гурбет /т.е. временно пребиваване на друго място с цел работа/

1) Мала Азия

2) Добруджа, виж: Веренци на гурбет в Добруджа

3) Сев. и Южна Америка. виж: Веренци на гурбет в Америка*"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" първа част, Филип Й. Минчев (2003), изд. "Фабер" В. Търново

петък, 3 юни 2011 г.

Чалъковият род

Това е работен вариант.

През 1796 кърджалиите опожарили Копривщица. Трима братя от известния Чалъков род отишли към Пловдив. Единият от тях се казвал Рад Чалъка и бил терзия. Отшъл в Брезово, но там имало и други шивачи и така стигнал до Садъклий /Верен/. Там го приел Минчо Цинцаригов да живее у тях и го оженил за дъщеря му Мара. Рад имал трима сина: Христо, Иван и Минчо.
От този род са Павунените, Гинените, Гинен-Ивановите, Шивачевите, Папурковите, Пиповите, Караджовите, Ягаджиевите, Пеперудовите, Мандовите и Нерезовите

1. Христо Радев Чалъков, от първия брак има един син и две дъщери: Кольо, Мара и Гана, от втория брак с Злата Шишкова от Православ имал двама сина: Иван и Вълчо
1.1. Кольо Христов Чалъков, женен за Дойка, имат трима сина и една дъщеря: Христо, Таню, Иван и Злата
1.1.1. Христо Колев Чалъков /Павунен/, женен за Павуна от Кольо Мариново, от нея му излезнал прякор, има синове: Кольо, Желю и Таню, и дъщери: Дойка и Тота
1.1.1.1. Кольо Христов Чалъков, починал млад
1.1.1.2. Жельо Христов Чалъков /Павунен Желю/, женен за Руса Колева Фарфалова, имат четрери деца: Кольо, Таньо, Мария и Дойка
1.1.1.2.1. Кольо Желев Павунен, женен за Елена Донева Патрева, имат двама сина и една дъщеря: Желю, Дончо и Руска
1.1.1.2.1.1. Желю Колев Павунен, загинал в Унгария
1.1.1.2.1.2. Дончо Колев Павунен
1.1.1.2.1.3. Руска Колева
1.1.1.2.2. Таню Желев Павунен, женен за Васила Илиева Станчев-Иванова, имат: Желю, Руска и Стоянка
1.1.1.2.2.1. Желю Танев Павунен
1.1.1.2.2.2. Руска Танева
1.1.1.2.2.3. Стоянка Танева
1.1.1.2.3. Мария Желева, омъжена за Иван Сачев
1.1.1.2.4. Дойка Желева, починала като момиче
1.1.1.3. Таню Христов Чалъков - Шивача, женен за Дафина Русенова Марковска, имат следните деца: Русен /Нуню/, Филип, Христо, Минчо, Тотка и Павуна
1.1.1.3.1. Русен Танев Шивачев, има син Таню и дъщеря Дафинка
1.1.1.3.1.1. Таню Русенов Шивачев
1.1.1.3.1.2. Дафинка Русенова, в Пловдив
1.1.1.3.2. Христо Танев Шивачев - Шиванката, има син Трифон и дъщеря Недка
1.1.1.3.2.1. Трифон Христов Шивачев
1.1.1.3.2.2. Недка Христова, в Казанлък
1.1.1.3.3. Филип Танев Шивачев, изселил се в Ямбол
1.1.1.3.4. Минчо Танев Шивачев, изселил се в Ямбол
1.1.1.3.5. Тотка Танева, омъжена за Кольо Енев в Стара Загора
1.1.1.3.6. Павуна Танева Александрова
1.1.1.4. Дойка Христова, омъжена за Вълкан Минев
1.1.1.5. Тота Христова, омъжена за Филип Минев в Медово
1.1.2. Таню Колев Чалъков, женен за Мина, имат Христо, Неделчо и Йорданка
1.1.2.1. Христо Танев Чалъков - Терзията, има син Александър и дъщеря Минка
1.1.2.1.1. Александър Христов Чалъков
1.1.2.1.2. Минка Христова, в Скутаре
1.1.2.2. Неделчо Танев Чалъков, живее в село Дъбрава, Балчишко, има дъщеря Велика
1.1.2.2.1. Велика Неделчева, в село Дъбрава
1.1.2.3. Йорданка Танева, в Православ
1.1.3. Иван Колев Чалъков /Гинен Иван/, женен за Гина, имат двама сина: Христо /Лолю/ и Кольо Пипов
1.1.3.1. Христо Иванов Чалъков /Гинен-Иванов, Лолю/, женен за Рада от Медово, имат следните деца: Иван, Георги, Дона, Гина, Пена и Вида
1.1.3.1.1. Иван Христов Чалъков /Кривия Иван/, женен за Димка Тодорова от Малко Дряново, имат синове: Христо и Тодор
1.1.3.1.1.1. Христо Иванов Чалъков
1.1.3.1.1.2. Тодор Иванов Чалъков
1.1.3.1.2. Георги Христов Чалъков, женен три пъти, първо за Димка Христова Саганцова със деца: Христо и Радка, после се жени за Неделя Анастасова с две дъщери Пена и Злата, и накрая за Неделя от Чехларе с една доведена дъщеря
1.1.3.1.2.1. Христо Георгиев Чалъков
1.1.3.1.2.2. Радка Георгиева
1.1.3.1.2.3. Пена Георгиева
1.1.3.1.2.4. Злата Георгиева
1.1.3.1.3. Дона Христова
1.1.3.1.4. Гина Христова
1.1.3.1.5. Пена Христова
1.1.3.1.6. Вида Христова
1.1.3.2. Кольо Иванов Чалъков /Гинен-Иванов, Пипов/
1.1.4. Злата Колева, омъжена за Христо Келчев
1.2. Мара Христова, омъжена за Грозю Куминев
1.3. Гана Христова, омъжена в Пиндьовите
1.4. Иван Христов Чалъков, женен за Дена Крив-Илиева от Медово. Има следните синове: Христо /Папурков/, Илия, Стефан /Пъргав Стефан/ и Тотю, и следните дъщери: Неда и Йова
1.4.1. Христо Иванов Папурков, женен за Пейка Желева Ъкова, имат седем деца: Иван, Желю, Стефан Караджата, Тотю Рабаджията, Дена, Съба и Стояна
1.4.1.1. Иван Христов Чалъков, женен е в Кольо Мариново, има двама сина: Цвятко и Йордан
1.4.1.1.1. Цвятко Иванов Чалъков
1.4.1.1.2. Йордан Иванов Чалъков
1.4.1.2. Желю Христов Чалъков - Папурчето, женен е за Мария Минева Костуркова от Кольо Мариново, има трима сина: Христо, Миню и Иван
1.4.1.2.1. Христо Желев Папурков, женен за Жела Колева Гонголова, има син Желю и дъщеря Мария
1.4.1.2.1.1. Желю Христов Папурков
1.4.1.2.1.2. Мария Христова, омъжена за Вичю Кондарев
1.4.1.2.2. Миню Желев Чалъков, женен за Нада Минаева, има син Желю
1.4.1.2.2.1. Желю Минев Чалъков
1.4.1.2.3. Иван Желев Чалъков, женен за Стояна Танева Марковска, има син Желю и дъщеря Мария
1.4.1.2.3.1. Желю Иванов Чалъков, в Казанлък
1.4.1.2.3.2. Мария Иванова, в Найденово
1.4.1.3. Стефан Христов Чалъков - Караджата, женен за Неда Колева Гуджукова от Медово, има двама сина и една дъщеря: Христо, Кольо и Пейка
1.4.1.3.1. Христо Стефанов Караджов
1.4.1.3.2. Кольо Стефанов Караджов
1.4.1.3.3. Пейка Стефанова, омъжена за Минчо Чолаков
1.4.1.4. Тотю Христов Чалъков - Рабаджията, има два брака, от първата си жена Мария Стайнова Топалова има двама сина: Христо и Стайно, от втория си брак има дъщеря Мария
1.4.1.4.1. Христо Тотев Чалъков
1.4.1.4.2. Стайно Тотев Рабаджиев, в Православ
1.4.1.4.3. Мария Тотева, омъжена за Иван Стайнов Пърчев
1.4.1.5. Дена Христова, омъжнеа за Иван Радев Сарийчев
1.4.1.6. Съба Христова, омъжена в Зънзовите в Кольо Мариново
1.4.1.7. Стояна Христова, омъжена за Геню Пейчин-Иванов
1.4.2. Илия Иванов Чалъков, женен за Стана Тотева Попвълкова, имат: Иван, Тотю, Гана и Неда, от втория брак с Велика има още четири сина: Вълко, Борис, Велин и Христо Джумерката
1.4.2.1. Иван Илиев Чалъков, женен за Йова от Медово, имат: Илия и Велика
1.4.2.1.1. Илия Иванов Чалъков
1.4.2.1.2. Велика Иванова
1.4.2.2. Тотю Илиев Чалъков, има син Христо /Ишо/ и дъщеря Злата
1.4.2.2.1. Христо Тотев Чалъков
1.4.2.2.2. Злата Тотева
1.4.2.3. Гана Илиева, омъжена за Неделчо Мудов
1.4.2.4. Неда Илиева, омъжена за Димо Марков
1.4.2.5. Вълко Илиев Чалъков, женен за Ана, има син Илия
1.4.2.5.1. Илия Вълков Чалъков
1.4.2.6. Борис Илиев Чалъков, живее в Чирпан
1.4.2.7. Велин Илиев Чалъков, женен първо за Чона Стефанова Пенева със син Илия, сетне женен за Стефана с дъщеря Веска
1.4.2.7.1. Илия Велинов Чалъков
1.4.2.7.2. Веска Велинова
1.4.2.8. Христо Илиев Чалъков - Джумерката, има двама сина: Атанас и Тотю
1.4.2.8.1. Атанас Христов Чалъков
1.4.2.8.2. Тотю Христов Чалъков
1.4.3. Стефан Иванов Чалъков /Пъргав Стефан/, женен за Стайка Пипова, има четири сина и една дъщеря: Иван, Христо, Илия, Бою и Крива Нана
1.4.3.1. Иван Стефанов Чалъков, общественик, учител в Гранит, женен за Райна от Казанлък, има двама сина и две дъщери: Стефан, Борис, Стайка и Анка
1.4.3.1.1. Стефан Иванов Чалъков
1.4.3.1.2. Борис Иванов Чалъков
1.4.3.1.3. Стайка Иванова, майка на певицата Райна Кабаиванска
1.4.3.1.4. Анка Иванова
1.4.3.2. Христо Стефанов Чалъков - Самотовката, женен за Стана Христова Марковска, имат син Йордан
1.4.3.2.1. Йордан Христов Чалъков
1.4.3.3. Илия Стефанов Чалъков, занимава се с политика, женен за Ивана Танева Генова, има две дъщери: Стайка и Бона
1.4.3.3.1. Стайка Илиева
1.4.3.3.2. Бона Илиева
1.4.3.4. Бою Стефанов Чалъков
1.4.3.5. Нана Стефанова /Крива Нана/
1.4.4. Тотю Иванов Чалъков, изселил се в Отец Кирилово
1.4.5. Неда Иванова, омъжена за Доню Глухчев
1.4.6. Йова Иванова, омъжена за Ганю Господинов
1.5. Вълчо Христов Чалъков, женен за Ивана от Медово, има две дъщери: Каля и Тота
1.5.1. Каля Вълчева, омъжена за Даскал Петко от Чирпан, има три дъщери: Нана Александрова, Мария в Медово и Ивана Колева Мудова
1.5.2. Тота Вълчева
2. Иван Радев Чалъков - Боруня, има четири сина Рад Мандата, Слави, Христо Нереза и Минчо Пипов
2.1. Рад Иванов Чалъков - Мандата /Бивола/, основоположник на Мандовите, женен за Сребра от Медово, има четири сина Иван, Петко Кольо, Таню Радеви Мандови, и четири дъщери: Тота Пиркова и Дойка Якова в Православ, Злата Сачева и Гина Келчева
2.2. Слави Иванов Чалъков, изселил се в Медово
2.3. Христо Иванов Чалъков - Нереза, основоположник на Нерезовите, женен за Рада, има двама сина: Кольо и Стефан, както и една дъщеря-храненица: Тота Нунева Марковска
2.4. Минчо Иванов Чалъков - Пипов, зет в Табаковите, има син Димо Пипата
2.4.1. Димо Минчев Чалъков - Пипата, женен за Атанаса Минева Пиндева, без деца, имат син-храненик: Кольо Пипов /Кольо Гинен-Иванов Чалъков/ и дъщеря-храненица: Стайка Георгиева Солакова, женена за Стефан Иванов
2.4.1.1 Кольо Димов Пипов, женен за Ивана Господинова Прасева, има двама сина: Димо и Иван, и пет дъщери: Нана, Желяза, Злата, Стайка и Каля
2.4.1.1.1. Димо Колев Пипов, изселил се в Стара Загора
2.4.1.1.2. Иван Колев Пипов, женен за Яна от Караджалово, има син Кольо и дъщеря Иванка
2.4.1.1.2.1. Кольо Иванов Пипов
2.4.1.1.2.2. Иванка Иванова
2.4.1.1.3. Нана Колева Захариева, в Марково
2.4.1.1.4. Желза Колева, омъжена за Димитър Манолов в Голям дол
2.4.1.1.5. Злата Колева, омъжена за Минчо Грабнаков в Марково
2.4.1.1.6. Стайка Колева
2.4.1.1.7. Каля Колева
3. Минчо Радев Чалъков, има четири сина: Рад, Христо, Петър и Желязко
3.1. Рад Минчев Чалъков, има двама сина Минчо Пеперудата и Иван
3.1.1. Минчо Радев Чалъков - Пеперудата, изселил се в Болярово с двама сина и дъщеря: Рад, Стефан и Димитрина
3.1.1.1. Рад Минчев Пеперудов
3.1.1.2. Стефан Минчев Пеперудов
3.1.1.3. Димитрина Минчева
3.1.2. Иван Радев Пеперудов, женен за Тота Караколевска, имат син Неделчо
3.1.2.1. Неделчо Иванов Пеперудов, женен за Руса Петрова Авуска, имат: Иван, Петър, Тота, Кера и Христа
3.1.2.1.1. Иван Неделчев Пеперудов, женен за Кръстина Добрева Сачева, има двама сина: Неделчо и Добрю, и дъщеря Руска
3.1.2.1.1.1. Добрю Иванов Пеперудов
3.1.2.1.1.2. Неделчо Иванов Пеперудов
3.1.2.1.1.3. Руска Иванова, в Бургас
3.1.2.1.2. Петър Неделчев Пеперудов, женен за Пена Христова Гинен-Иванова, има две дъщери Руска и Радка
3.1.2.1.2.1. Руска Петрова
3.1.2.1.2.2. Радка Петрова
3.1.2.1.3. Тота Неделчева, омъжена за Станчо Ръжанков
3.1.2.1.4. Кера Неделчева, в Долно Ново село
3.1.2.1.5. Христа Неделчева, омъжена за Иван Джуманов
3.2. Христо Минчев Чалъков, женен за Дона от Медово, има четири сина: Георги, Иван /Кьор-Иванчо/, Петър и Неделчо
3.2.1. Георги Христов Чалъков - Герги Чалъка, женен за Тана от Медово, има двама сина: Александър и Кольо, и четири дъщери: Дона, Гина, Бяла и Бона
3.2.1.1. Александър Георгиев Чалъков, женен за Нана Даскал-Петкова, има двама сина: Георги и Александър, дъщеря: Ивана
3.2.1.1.1. Георги Александров Чалъков
3.2.1.1.2. Александър Александров Чалъков
3.2.1.1.3. Ивана Александрова, омъжена за Пеньо Чоров
3.2.1.2. Кольо Георгиев Чалъков
3.2.1.3. Дона Георгиева, омъжена за Господин Мишков
3.2.1.4. Гина Георгиева, омъжена за Господин Прасев
3.2.1.5. Бяла Георгиева, омъжена за Райно Пасков3.2.1.6. Бона Георгиева, омъжена за Павун Пенев в Медово
3.2.2. Иван Христов Чалъков - Кьор-Иванчо, женен за Тона Бобанкова, има: Христо, Минчо, Петър, Йордан, Вела и Тота
3.2.2.1. Христо Иванов Чалъков
3.2.2.2. Минчо Иванов Чалъков
3.2.2.3. Петър Иванов Чалъков
3.2.2.4. Йордан Иванов Чалъков
3.2.2.5. Вела Иванова, омъжена за Христо Динков
3.2.2.6. Тота Иванова, омъжена за Вълкан Подплашитов
3.2.3. Петър Христов Чалъков, оженен за Мария Танева Гошева, има дъщеря: Неда
3.2.3.1. Неда Петрова, омъжена за Таню Петков Попов
3.2.4. Неделчо Христов Чалъков, отишъл зет в Медово, има Станчо, Велин, Дена и Злата
3.2.4.1. Станчо Неделчев Чалъков
3.2.4.2. Велин Неделчев Чалъков
3.2.4.3. Дена Неделчева
3.2.4.4. Злата Неделчева
3.3. Петър Минчев Чалъков, женен за Рада Стойнова Топалова, имат: Минчо, Стайно, Мина и Дена
3.3.1. Минчо Петров Чалъков, женен за Злата Станчева Мичев-Танкова, има осем деца: Стайно, Кольо, Христо, Желязко, Петър, Кера, Дена и Стана
3.3.1.1. Стайно Минчев Петров, отишъл в Америка, женен за Каля Даскал-Вълкова, без деца
3.3.1.2. Кольо Минчев Петров, женен за Ивана от Православ, имат: Минчо, Жела, Злата, Дона и Стоянка
3.3.1.2.1. Минчо Колев Минчев
3.3.1.2.2. Жела Колева, в Медово
3.3.1.2.3. Злата Колева, омъжена за Христо Караджов
3.3.1.2.4. Дона Колева Иванова
3.3.1.2.5. Стоянка Колева, в Казанлък
3.3.1.3. Христо Минчев Чалъков, убит във война
3.3.1.4. Желязко Минчев Петров, женен за Рада Стефанова Нерезова, без деца
3.3.1.5. Петър Минчев Петров, женен за Бона Тотева Стефова, с двама сина: Минчо и Тотю
3.3.1.5.1. Минчо Петров Минчев
3.3.1.5.2. Тотю Петров Минчев
3.3.1.6. Кера Минчева, омъжена за Неделчо Чолаков
3.3.1.7. Дена Минчева, омъжена за Димо Филипов
3.3.1.8. Стана Минчева, в Голям дол
3.3.2. Стайно Петров Минчев - Ягаджията, има двама сина и една дъщеря: Минчо, Станчо и Вида
3.3.2.1. Минчо Стайнов Ягаджиев, женен за Руса Илиева Попвълкова, имат: Стайно, Илия и Велика
3.3.2.1.1. Стайно Минчев Ягаджиев
3.3.2.1.2. Илия Минчев Ягаджиев
3.3.2.1.3. Велика Минчева
3.3.2.2. Станчо Стайнов Ягаджиев /Глухия Станчо/, без деца
3.3.2.3. Вида Стайнова, омъжена за Добри Гогов
3.3.3. Мина Петрова, омъжена за Кольо Сърбинов
3.3.4. Дена Петрова, омъжена за Димо Чоров
3.4. Желязко Минчев Чалъков, женен за Йова от Средно градище, имат: Минчо, Вълко, Ивана, Руса и Тона
3.4.1. Минчо Желязков, има двама сина и две дъщери: Желю, Вълко, Йова и Елка
3.4.1.1. Желю Минчев Желязков, женен за Цена Христова Кавалова, и има: Минчо, Вълко, Христо и Ирина
3.4.1.1.1. Минчо Желев
3.4.1.1.2. Вълко Желев
3.4.1.1.3. Христо Желев
3.4.1.1.4. Ирина Желева
3.4.1.2. Вълко Минчев Желязков
3.4.1.3. Йова Минчева, омъжена за Кольо Генов Караколевски
3.4.1.4. Елка Минчева, омъжена за Милчо Колев Станевски
3.4.2. Вълко Желязков
3.4.3. Ивана Желязкова
3.4.4. Руса Желязкова
3.4.5. Тона Желязкова------------------------------------------------------------------------------------------------

Тук искам да благодаря на господин Румен Георгиев, потомък на Иван Неделчев Пеперудов за предоставената допълнителна информация.
М. Иванов
 
*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

петък, 27 май 2011 г.

Веренци на гурбет в Добруджа

В края на 19. век, много веренци ходили на гурбет в Добруджа. Една част от тях са поместени в списък от автора Филип Минчев:

1. Вачо Сарийчев
2. Стайно Козелов
3. Мито Донев Мишков
4. Станчо Донев Мишков
5. Русен Донев Мишков
6. Иван Парапулата
7. Димо Илиев Лъйдаров /Дюлгеров/
8. Стайно Илиев Лъйдаров /Дюлгеров/
9. Иван Василев
10. Таню Стайнов Пърчев
11. Русен Стайнов Пърчев
12. Желю Караколевски
13. Иван Шушулков
14. Миню Петков Шушулов
15. Доню Вълков Кутев
16. Стайно Вълков Кутев
17. Минчо Петров Минчев
18. Колю Минчев Петров Минчев
19. Мито Вълков
20. Грозю Вълков /Гондата/
21. Христо Иванов Гинен/Иванов /Лолю/
22. Хубчо Кавалов
23. Нестор Кавалов
24. Неделчо Терзиев Чалъков
25. Господин Тотев Динков
26. Христо Тотев Динков
27. Колю Тотев Динков
28. Дойчин Петров /Кюрлоза/
29. Пенко Танев Мичев Танков
30. Тотю Динков
31. Гонгала Стайно
32. Христо Стефанов Нерезов
33. Тотю Стефанов Нерезов
34. Димитър Касъков
35. Тотю Колев Нерезов
36. Иван Христов Чалъков /Кьор Иванчо/
37. Минчо Иванов Чалъков
38. Христо Иванов Чалъков /Герги-Иванчов/
39. Колю Фарфалов
40. Минчо Делисията Фарфалов
41. Минчо Колев Фарфалов
42. Петър Пелтеков
43. Миню Иванов Бобанката
44. Илия Русенов Марковски
45. Вълко Танев Мичев Танков
46. Ръжанката Станчо
47. Мичо Танев Мичев Танков
48. Ангел Енчев
49. Доню Джуманов
50. Таню Генов Василев
51. Желю Минчев Желязков Желев
52. Христо Кавала
53. Тотю Христов Кавалов
54. Вълкан Иванов Ванюв
55. Вълю Банов
56. Бою Иванов Пейчин-Иванов
57. Гено Иванов Пейчин-Иванов
58. Илия Петков Мандов
59. Рад Петров Саганцов
60. Колю Петров Саганцов
61. Господин Минчев Мишков
62. Иван Кирпича
63. Вълкан Дойчинов - брат на Кирпича
64. Петър Петков Шушулов
65. Вълко Донев Чепарев /Патрев/
66. Недялко Димов Камбуров
67. Таню Василев Генов Шумналията
68. Илийчаата
69. Желю Петров Саганцов

"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр. 24-26

Веренци на гурбет в Америка

Вълю Банов и Георги Желев Касъков отишли на гурбет в Америка и се върнали през 1908 година с доста пари. Това провокирало много веренци да тръгнат на гурбет към Северна и Южна Америка /до към 1919 година/. Авторът Филип Минчев ни предоставя пълен списък с веренските "американци":

1. Вълю Банов
2. Георги Желев Касъков
3. Вълкан Колев Кондарев
4. Иван Колев Кондарев
5. Петър Колев Кондарев
6. Желю Неделчев Ъков
7. Милчо Колев Станев
8. Иван Христов Червенков
9. Христо Ганев Гошев
10. Мито Донев Мишков
11. Димитър Тотев Касъков
12. Петър Танев Тодор-Иванов, емигрирал
13. Райно Пасков
14. Тотю Пасков, емигрирал
15. Колю Гергев Чалъков
16. Александър Гергев Чалъков
17. Желю Христов Папурков
18. Таню Иванов Сачев
19. Минай Добрев Сачев
20. Илия Русенов Марковски
21. Стайно Илиев Гонгалов
22. Атанас Филипов Маджаров
23. Тотю Колев Нерезов
24. Желю Христов Павунен
25. Тотю Христов Чоров
26. Георги Неделчев Караколев, емигрирал
27. Доню Вълков Кутев
28. Мичо Танев Мичев, Бремерхафен - Ню Йорк
29. Таню Колев Пелтеков
30. Русен Стайнов Пърчев
31. Бою Минчев Кермедчиев
32. Таню Петков Попов
33. Илия Минчев Топалов
34. Грозю Христов Куминев
35. Иван Милчев Катранджиев
36. Таню Вълканов Джибиля
37. Киро Петров, Бремерхафен - Ню Йорк ???
38. Иван Илиев Чалъков
39. Колю Иванов Мандов
40. Иван Радев Сарийчев, Бремерхафен - Ню Йорк, емигрирал
41. Иван Колев Сарийчев /Вачо/
42. Петко Минчев Топузов
43. Минчо Стайнов Ягаджиев
44. Миню Петков Шушулов, емигрирал
45. Колю Господинов /Тамянко/, Бремерхафен - Ню Йорк
46. Желязко Колев Митен
47. Иван Тотев Тъпанджов
48. Христо Русенов Марковски
49. Станчо Пеев от Малък дол, който минавал за нашенец
50. Станчо Танев Мичев /Ръжанката/
51. Иван Вълков Мандов, изселен в с. Винарско, Айтоско
52. Тотю Василев Джамовски
53. Желю Минчев Топалов /Дупков/
54. Колю Димов Чоров

Вижте също статията Изселвания в чужбина.

"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр. 43-46

Героите от Първата световна война

Според паметника в центъра на село Верен, загиналите 1915-1918 са:
1. Вълко М. Келчев
2. Вълчо И. Табаков
3. Вълю Д. Иванов
4. Вълчо Т. Тъпанджов
5. Вълко В. Танкин
6. Гено Г. Прасев
7. Господин Комаров
8. Добри Д. Гогов
9. Иван К. Бубутанов
10. Колю Р. Караманов
11. Колю Г. Караколев
12. Колю Х. Мисирев
13. Колю И. Марков
14. Минчо К. Русенов
15. Никола Р. Марков
16. Пеню Х. Чоров
17. Русин И. Марков
18. Райко Д. Коев
19. Стефан П. Иванов
20. Тотю Керемедчиев
21. Тотю Х. Кавалов
22. Трифон Тъпанджов
23. Христо М. Петров
24. Христо Колев

--------------------------------------------------------------

Според "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр.49:

На планината Чеган, при атака срещу французите на 22. август 1916 година, виж ЛЕРИНСКА НАСТЪПАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ (17-27 август 1916 г.):
1. Недялко Димов Камбуров
2. Трифон Тотев Тъпанджов
3. Вълко Тотев Тъпанджов
4. Вълю Банов
5. Колю Генов Караколев
6. Кою Христов Мисирев
7. Колю Русенов Караманов

При село Кукуречани, Битолско при силна атака на французите от 12. до 20 март 1917 г.:
8. Христю Колев Караманов
9. Добри Дойчинов Гогов

На Добро поле:
10. Вълко Минчев Келчев, убит на 10. май 1917 г.

Другаде:
11. Геню Господинов Прасев
12. Никола Русенов Марковски
13. Вълчо Иванов Табаков
14. Иван Колев Бубутанов
15. Тотю Минев Керемдчиев
16. Неделчо Желев Чолаков
17. Минчо Колев Фарфалов
18. Пеню Христов Чоров
19. Христю Минчев Петров Минчев
20. Нуню Илиев Марковски
21. Тотю Христов Кавалов

Ранени:
22. Тотю Колев Нерезов, ранен при село Баница /Леринско/ на 18. август 1916 г.

23. Таню /Тотю?/ Дойчинов Гогов, ранен при село Баница /Леринско/ на 18. август 1916 г.

24. Станчо Донев Мишков, ранен при село Могила /Битолско/ на 18. декември 1916 г., докато плете телена мрежа

25. Тотю Вълков Бирничкин - Даскалов
26. Минай Добрев Сачев

Виж карта на Македонския фронт.


В същата книжка втора на Филип Минчев са поместени на страници 107-118 под глава 3.4. "Военни хроники по дневника на Илия Минчев Келчев", брат на загиналия Вълко и чичо на автора!!! На тези 11 страници има доста интересни факти по движението на веренци по време на войната. Бил е в първа рота, втори взвод на Осма пионерна дружина.

Молба: Ако някой разполага с повече информация по темата ще се радвам да я сподели с мен. Мариян Иванов

четвъртък, 26 май 2011 г.

Глухчевият род

Глухчевият род*

Основоположник на този род е Вълчо Глухия. Вероятно Глухчевите е подрод на Чоровите. Вълчо бил женен за Нана Иванова Бобанова и имали двама сина: Доню и Миню

1. Доню Вълчев Глухчев, женен за Неда Иванова Чалъкова, имат четири деца: Миню - Комуниста, Тона, Дена и Пена
1.1. Миню Донев Глухчев - Комуниста (1886-1946), женен за Калинка Енчева Станевска, имат три деца: Дончо Болшевика, Лено и Гана
1.1.1. Дончо Минев Глухчев - Болшевика
1.1.2. Ленo /Ленин/ Минев Глухчев (р. 1917), без поколение
1.1.3. Гана Минева Матева, в Православ
1.2. Тона Донева
1.3. Дена Донева
1.4. Пена Донева
2. Миню Вълчев Глухчев, женен за Мара Митова Митковска /столетницата/, имат двама сина и една дъщеря: Доню, Мито и Тана
2.1. Доню Минев Глухчев (1897-1977), женен за Стана от Марково, имат четири деца: Миню, Стоян, Мара и Денка
2.1.1. Миню Донев Глухчев, без поколение
2.1.2. Стоян Донев Глухчев, в Казанлък
2.1.3. Мара Донева, женена за Таню Дончев в Православ
2.1.4. Денка Донева, женена за Минчо Тодоров
2.2. Мито Минев Глухчев
2.3. Тана Минева


*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Танкиният род

Танкиният род*

Това е работен вариант

Танкините са подрод на Пиндьовия род. Иван Минев Пиндьов се оженил за Танка Вълкова Ъкова. Танка била много мъжка жена, ходила с бастун и хората имали респект от нея. Тя командвала в къщи и така потомците ѝ били наречени Танкините. Имали трима сина: Вълко, Вълкан и Паско, и две дъщери: Вида и Дона

1. Вълко Иванов Танкин, женен за Митра от Медово, имат трима сина Иван, Минчо и Тотю
1.1. Иван Вълков Танкин, отишъл в Русия
1.2. Минчо Вълков Танкин - Топуза, имал трима сина и една дъщеря: Стоян, Петко, Вълко и Гена
1.2.1. Стоян Минчев Топузов, заминал за Русия
1.2.2. Петко Минчев Топузов (1892-1958), има три дъщери: Стана, Вида и Бойка
1.2.2.1. Стана Петкова, омъжена за Генчо Стайнов Топалов
1.2.2.2. Вида Петкова Минчева, в Чирпан
1.2.2.3. Бойка Петкова Иванова
1.2.3. Вълко Минчев Топузов, женен за Дона Ламбантова, имат дъщеря Дена
1.2.3.1. Дена Вълкова
1.2.4. Гена Минчева, омъжена за Денчо Тотев в Православ
1.3. Тотю Вълков Танкин - Ботушара
2. Вълкан Иванов Танкин, има трима сина и една дъщеря: Иван, Таню, Вълко и Танка
2.1. Иван Вълканов Танкин - Подплашита, женен за Кера от Медово. Има четирима сина и една дъщеря: Вълкан, Петко, Вълко, Стефан и Добра
2.1.1. Вълкан Иванов Подплашитов, изселен със семейството във Винарско, женен за Тота Иванова, имат Иван, Вълко и Кера
2.1.1.1. Иван Вълканов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.1.2. Вълко Вълканов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.1.3. Кера Вълканова, изселена във Винарско
2.1.2. Петко Иванов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.3. Вълко Иванов Подплашитов, убит като ерген
2.1.4. Стефан Иванов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.5. Добра Иванова, изсeлена във Винарско
2.2. Таню Вълканов Танкин - Джибиля, женен за Чона Митова Пърчева, имат четирима сина и две дъщери: Иван, Мито, Вълкан, Димо, Стана и Павуна
2.2.1. Иван Танев Джибилев, женен за Елена Праматарката, нямат деца
2.2.2. Мито Танев Джибилев, женен за Йордана Кавалова, имат Таню, Чона и Тотка
2.2.2.1. Таню Митов Джибилев
2.2.2.2. Чона Митова, омъжена за Кольо Кондарев
2.2.2.3. Тотка Митова, омъжена за Добри Вълканов
2.2.3. Вълкан Танев Джибилев, женен за Дена Паскова Калимерова, имат една дъщеря Чонка
2.2.3.1. Чонка Вълканова, омъжена за Вълчо Тъпанджов
2.2.4. Димо Танев Джибилев - Белята, женен за Йорданка Йовчева (р. 1906), имат дъщери в Казанлък
2.2.5. Стана Танева, омъжена за Тотю Даскалов
2.2.6. Павуна Танева, омъжена за Георги Таратинков
2.3. Вълко Вълканов Танкин, женен за Тота Колева Мандова, имат Христо, Вълкан и Павунка
2.3.1. Вълкан Вълков Танкин (1918-1972)
2.3.2. Христо Вълков Танкин, женен за Тота Коева Мисирева, имат две дъщери: Дона и Павуна
2.3.2.1. Дона Христова
2.3.2.2. Павуна Христова
2.3.3. Павунка Вълкова, сляпа
2.4. Танка Вълканова
3. Паско Иванов Танкин, женен за Стоя Райнова Гуджукова от Медово, имат четири сина и една дъщеря: Иван Парпулта, Райно, Вълкан, Тотю и Неда
3.1. Иван Пасков Танкин - Парпулта (1879-1953), един от тричленката през 1923-25, женен за Мария Вълчева Джуманова, имат Вълко, Мина /Митра/, Неда, Елисавета и Тота
3.1.1. Вълко Иванов Парпулов, изселен в Пловдив, има дъщери
3.1.2. Мина /Митра/ Иванова, омъжена за Желю Чоторов
3.1.3. Неда Иванова, омъжена за Николай Кутев
3.1.4. Елисавета Иванова, в Православ
3.1.5. Тота Иванова, омъжена за Стайно Пърчев
3.2. Райно Пасков Танкин (1878-1943), женен за Бяла Георгиева Чалъкова (1888-1963), имат трима сина и една дъщеря: Георги, Захари, Паско и Стоя
3.2.1. Георги Райнов Танкин (1914-1983)
3.2.2. Захари Райнов Танкин (р. 1916)
3.2.3. Паско Райнов Танкин (р. 1919)
3.2.4. Стоя Райнова, омъжена за Таню Минаев Сачев
3.3. Вълкан Пасков Танкин, изселен в Брезово
3.4. Тотю Пасков Танкин, изселен в Америка
3.5. Неда Паскова, в Медово
4. Вида Иванова, омъжена за Таню Мандов
5. Дона Иванова Минчева, майка на кмета Иван Минчев

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Касъковият род

Касъковият род*

Това е работен вариант!

Kасъковите са дошли във Верен от село Розовец. Стайно Касъка е най-старият известен представител на този род. Той бил беден, но много умен и способен и станал първият кмет на селото. Имал три деца: Желю, Георги и Велика (или Пена, според Бано Вълев).

1. Желю Стайнов Касъков, женен за Митра Иванова Цинцаригова, имат Георги, Стояна и още две неизвестни дъщери (според Бано Вълев: има дъщери Пена и Вида)
1.1. Георги Желев Касъков, бил е на гурбет в Америка, женен за Дена Желева Караколевска, имат следните деца: Желю, Мина /Митра/ и Йордана
1.1.1. Желю Георгиев Касъков (според Бано Вълев: има двама сина: Йордан и Минчо)
1.1.1.1. Йордан Желев Касъков, има двама сина: Желю и Нейко
1.1.1.1.1. Желю Йорданов Касъков
1.1.1.1.2. Нейко Йорданов Касъков
1.1.1.2. Минчо Желев Касъков, има две деца: Желю и Нина
1.1.1.2.1. Желю Минчев Касъков
1.1.1.2.2. Нина Минчева Касъкова
1.1.2. Мина /Митра/ Георгиева, омъжена за Кольо Сръбски
1.1.3. Йордана Георгиева, омъжена за Кольо Ванев Кондарев
1.2. Стояна Желева, омъжена за Иван Вълков Мандов
1.3. неизвестна Желева, омъжена в Православ
1.4. неизвестна Желева, омъжена в Чоба
2. Георги Стайнов Касъков, женен за Велика Трифонова Тъпанджова. Имат храненица, женена за Димитър Тотев Шушулов.
3. Велика (или Пена) Стайнова Иванова

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

сряда, 25 май 2011 г.

Саганцовият род

Саганцовият род*
Това е работен вариант!

Основоположник на този род е Кольо Съганцъна (според дървото направено от Бано Вълев: казвал се е не Кольо, а Христо). Съганцъ на веренски означава "сега". Той бил женен за Елена и имали следните деца: Пею, Рад, Петър и Велика. В дървото от Б. Вълев има изброени и още две деца: Минчо и Атанас

1. Пею Сaганцов, женен за Руса Донева Чепарева, имат три деца: Кольо, Христо и Елена
1.1 Кольо Пеев Сaганцов, починал млад
1.2. Христо Пеев Сaганцов, женен за Пена Иванова Гинен-Иванова, имат четири деца: Иван, Елена, Руса и Димка
1.2.1. Иван Христов Сaганцов, женен за Дешка Пеева, имат две дъщери: Пенка и Донка
1.2.1.1. Донка Иванова
1.2.1.2. Пенка Иваова
1.2.2. Димка Христова
1.2.3. Руса Христова
1.2.4. Елена Христова
1.3. Елена Пеева
2. Рад /Ради/ Сaганцов, изселил се в село Борец, имал четирима сина: Кольо, Петър, Стоил и Генчо, както и (според Б. Вълев): Мария и Жела
2.1. Кольо Радев Сaганцов
2.2. Петър Радев Сaганцов
2.3. Стоил Радев Сaганцов
2.4. Генчо Радев Сaганцов
2.5. Мария Радева
2.6. Жела Радева
3. Петър Сaганцов, изселил се в Добруджа, имал четирима сина: Рад /Ради/, Кольо, Желю и Велико, както и Стоян (според Б. Вълев)
3.1. Рад Петров Сaганцов, има син Жеко
3.1.1. Жеко Радев Петров /Сaганцов/, живее в Добрич
3.2. Кольо Петров Сaганцов
3.3. Желю Петров Сaганцов
3.4. Велико /Велин/ Петров Сaганцов
3.5. Стоян Петров Саганцов
4. Велика
5. Минчо
6. Атанас

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

вторник, 24 май 2011 г.

Ъковският род

Ъковският род*
Това е работен вариант!

По време на чумна епидемия през 1774 година от Медово избягали към Садъклий (Верен) пет семейства, едното от които е Ъковите. Предполага се, че най-старият представител на този род се е казвал Иван, защото когато починел някой в този род, поповете започвали четенето на помениците на умрелите винаги с името Иван. Той имал двама сина Вълко и Стоян. Вълко бил вероятно по-възрастният. Той много ъкaл между думите и така му излязъл прякор Ъката. Синът на Стоян, Вълко Келчето, е основоположник на Келчевия род.

1. Стоян Иванов Ъков, починал много преди брат си Вълко, който отгледал децата му: Вълко, Тота и Гана
1.1. Вълко Стоянов Ъков - Келчето, основополoжник на Келчевия род, женен за Стояна от богатия род на Курдановите от Сакарлий (Марково)
1.2. Тота Стоянова, по голямата сестра, женена за Вълчо, починала рано, без поколение
1.3. Гана Стоянова, женена за Кольо Иванов Караколев
2. Вълко Иванов - Ъката, има следните деца: Желю, Танка и Дона
2.1. Танка Вълкова, женена за Иван Вълкан-Минев /Пиндьов/, тъй като била много мъжка жена, сложила началото на Танкиния род, имала трима сина: Вълко, Паско и Вълкан
2.2. Дона Вълканова, оженила се за Иван Тодор-Иванов, имали трима сина: Таню, Вълко и Паско
2.3. Желю Вълков Ъков, бил добър занаятчия: бъчвар, железар и касапин, имал една стая от къщата, която служила за дюкан, където продавал халва, боза, суджуци и пастарма, женен за Съба от рода Филипоолар /Филипов/ в село Медово. Те имали следните деца: Вълко, Филип, Неделчо, Пейка и Христа
2.3.1. Вълко Желев Ъков, изселил се в Сакарлий (Марково), има син Желю Бухала
2.3.1.1. Желю Вълков Ъков - Бухала
2.3.2. Филип Желев Ъков - Маджарина, имал двама сина Атанас и Димо, бил е кмет на село Верен
2.3.2.1. Атанас Филипов Маджаров (1886-1950), бил е кмет на село Верен
2.3.2.1.1. Иван Атанасов Филипов (р. 1908)
2.3.2.1.2. Филип Атанасов Филипов (1910-1986)
2.3.2.2. Димо Филипов Маджаров (1892-????), бил е кмет на село Верен
2.3.3. Неделчо Желев Ъков, имал двама сина и една дъщеря
2.3.3.1. Желю Неделчев Ъков, бил е на гурбет в Америка, женен за Кирана Митева от село Марково, има пет дъщери и един син
2.3.3.1.1. Неделчо Желев Ъков, има син и дъщеря
2.3.3.1.1.1. Желю Неделчев Ъков
2.3.3.1.1.2. Иванка Неделчева,
2.3.3.1.2. Мария Желева,
2.3.3.1.3. Гана Желева,
2.3.3.1.4. Стояна Желева,
2.3.3.1.5. Неда Желева,
2.3.3.1.6. Бона Желева
2.3.3.2. Тотю Неделчев Ъков (1896-1977), изселил се в град Ямбол, бил е фелдфебел, участвал във войните и Септемврийското въстание (1923), има двама сина и една дъщеря: Таньо, Недялко и Златка
2.3.3.2.1. Таньо Тотев Ъков, (?-1964) има двама сина Тодор и Желязко
2.3.3.2.1.1. Тодор Танев Ъков, инжинер химик
2.3.3.2.1.2. Желязко Танев Ъков, капитан далечно плаване
2.3.3.2.2. Недялко Тотев Ъков, има двама сина и една дъщеря: Тотко, Веселин и Жана
2.3.3.2.2.1. Веселин Недялков Ъков
2.3.3.2.2.2. Тотко Недялков Ъков
2.3.3.2.2.3. Жана Недялкова
2.3.3.2.3. Златка Тотева, има двама сина Евгений и Илко
2.3.3.3. Съба Неделчева
2.3.4. Пейка Желева, омъжена за Христо Пейкин Папурков
2.3.5. Христа Желева, омъжена за Минчо Илиев Топалов, имат пет сина: Илия, Желю, Борис, Таню и Димо

Тук искам да благодаря на г-н кап. дал. пл. Желязко Ъков за предоставената допълнителна информация за част от наследниците на Тотю Неделчев Ъков!!!

статистика:
мъжки имена: Иван(2), Стоян(1), Вълко(3), Желю/Желязко(5), Филип(2), Атанас(1), Димо(1), Таньо (1), Неделчо/Недялко(3) Тодор/Тотю/Тотко(3) и Веселин(1)
женски имена: Тота(1), Гана(2), Танка(1), Дона(1), Пейка(1), Жана(1), Златка(1), Съба(1), Мария(1), Стояна(1), Неда(1), Бона(1), Иванка(1) и Христа(1)

*Източници:  
1."История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
2. Желязко Танев Ъков (2.3.3.2.1.2.), чрез лична кореспонденция