В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

понеделник, 24 декември 2012 г.

Марковският род

Това е работен вариант.

Марковският род* е един от петте най-стари родове в село Верен, като родоначалникът му е бил някой Марко. Този род се разделя на много подродове, като ДинковитеПелтековите, Карамановите, Гонгаловите, МишковитеПрасевите и Камбуровите. Марко имал двама сина - Русен и Рад. Данните са взети от книгата на Филип Й. Минчев*!

Забележка: Има разминаване в началото на родословното дърво с това изготвено от Бано Вълев.

1. Русен Марковски имал трима сина: Марко, Стою и Кольо /Карамана/
1.1. Марко Русенов Марковски, имал четири сина: Русен /Нуню/, Тотю, Кольо и Илия /Гонгала/
1.1.1. Русен Марков Марковски /дядо Нуню/, женен за Тота Иванова от рода на учителя Минчо Вирски в Медово, която била храненица в на Христо Нереза, имат пет сина и една дъщеря: Христо /Куца Гана/, Филип, Илия /Шишко/, Никола /учителя/, Таню и Дафина
1.1.1.1. Христо Русенов Марковски, женен е за Злата Попминчева от Медово, имат четири дъщери: Тота, Стана, Кера и Мария
1.1.1.1.1. Тота Христова, омъжена за Тотю Илиев Попвълков
1.1.1.1.2. Стана Христова, омъжена за Христо Самотовков
1.1.1.1.3. Кера Христова, омъжена за Павун Филипов
1.1.1.1.4. Мария Христова, омъжена за Мильо Аврамов
1.1.1.2. Филип Русенов Марковски, женен за Дона Христова Келчева, имат двама сина и две дъщери: Борис, Христо, Дафина и Минка
1.1.1.2.1. Борис Филипов Марковски, женен за Тота Генева Бикова от Медово, имат син и дъщеря: Филип и Донка
1.1.1.2.1.1. Филип Борисов Марковски, женен за Делка Желева Жулева от Братя Даскалови, учител е в Чирпан
1.1.1.2.1.2. Донка Борисова, убита
1.1.1.2.2. Христо Филипов Марковски, женен за Иванка от Медово
1.1.1.2.3. Дафина Филипова
1.1.1.2.4. Минка Филипова 
1.1.1.3. Илия Русенов Марковски /Шишко/, женен за Неда Банова, нямата деца, осиновили са Христо Танев Шивачев /Шиванката/, който има син Трифон в Крън и дъщеря Недка в Казанлък
1.1.1.4. Никола Русенов Марковски /учителя/, женен за учителката Рушина от Стара Загора, имат двама сина и две дъщери: Костадин, Кирил, Злата и Надежда:
1.1.1.4.1. Костадин Николов Марковски, в Стара Загора
1.1.1.4.2. Кирил Николов Марковски, в Стара Загора
1.1.1.4.3. Злата Николова, омъжена за Трифон Дончев
1.1.1.4.4. Надежда Николова, в София
1.1.1.5. Таню Русенов Марковски, женен за Пейка Стоянова Чорбаланова от Медово, имат един син и две дъщери: Русен, Тота и Стояна
1.1.1.5.1. Русен Танев Марковски, женен за Гана Генчева Кондарева, имат син и дъщеря: Таню и Пейка
1.1.1.5.1.1. Таню Русенов Марковски, военен лекар
1.1.1.5.1.2. Пейка Русенова, в Стряма
1.1.1.5.2. Тота Танева
1.1.1.5.3. Стояна Танева
1.1.1.6. Дафина Русенова, омъжена за Таню Шивача
1.1.2. Тотю Марков Марковски, женен за Неда Господинова Видева, имат трима сина: Господин, Христо и Кольо
1.1.2.1. Господин Тотев Марковски /Динката/, има трима сина и две дъщери: Марко, Тотю,  Иван, Неда и Хуба
1.1.2.1.1. Марко Господинов Динков, има син и дъщеря: Господин и Пенка
1.1.2.1.1.1. Господин Марков Динков, убит
1.1.2.1.1.2. Пенка Маркова, омъжена за Станчо Милчев
1.1.2.1.2. Тотю Господинов Динков, има дъщеря Денка
1.1.2.1.2.1. Денка Тотева, омъжена за Вълко Стайнов Лъйдаров
1.1.2.1.3. Иван Господинов Динков, женен за Стояна от Православ, имат двама сина: Господин и Марко
1.1.2.1.3.1. Господин Иванов Динков
1.1.2.1.3.2. Марко Иванов Динков, в Стара Загора
1.1.2.1.4. Неда Господинова, омъжена за Васил Стефанов Нерезов
1.1.2.1.5. Хуба Господинова
1.1.2.2. Христо Тотев Марковски, женен за Вела Иванова, имат дъщеря Тонка
1.1.2.2.1. Тонка Христова, омъжена в Спасово
1.1.2.3. Кольо Тотев Марковски, изселен в Дуранкулак
1.1.3. Кольо Марков Марковски, има двама сина: Илия и поп Русен
1.1.3.1. Илия Колев Марковски, женен първо за Пена Колева Мудова, от която няма деца, втори брак с Неда Тодорова от Марково, с която има трима сина: Тодор, Минчо и Русен
1.1.3.1.1. Тодор Илиев Марковски, женен за Руса Даскал-Вълкова, имат двама сина: Вълко и Минчо
1.1.3.1.1.1. Вълко Тодоров Марковски, изселен в Твърдица
1.1.3.1.1.2. Минчо Тодоров Марковски,
1.1.3.1.2. Минчо Илиев Марковски,  женен за Гина Вълкова Трифонова, имат дъщеря Недка
1.1.3.1.2.1. Недка Минчева, в Стара Загора
1.1.3.1.3. Русен Илиев Марковски,  има син и дъщеря: Илия и Недка
1.1.3.1.3.1. Илия Русенов Марковски
1.1.3.1.3.2. Недка Русенова, омъжена в Медово
1.1.3.2. поп Русен Колев Марковски, поп в село Марково, има син Кольо и дъщеря ?
1.1.3.2.1. Кольо Русенов Попов, изселен в Горно Съхране
1.1.3.2.2. ? Русенова, омъжена в Мандовите

/Гонгаловите/
1.1.4. Илия Марков Марковски /Гонгала/,  женен за Пена, имат трима сина: Стайно, Кольо и Петко
1.1.4.1. Стайно Илиев Гонгалов, женен за Дона Русенова Мишкова, имат трима сина и една дъщеря: Илия, Йордан, Минчо и Пена,
1.1.4.1.1. Илия Стайнов Гонгалов, женен за Тона Вълева Банова, нямат деца
1.1.4.1.2. Йордан Стайнов Гонгалов, женен за Войка Христова Миткова, имат дъщеря Донка
1.1.4.1.2.1. Донка Йорданова, омъжена в Кюстендил
1.1.4.1.3. Минчо Стайнов Гонгалов, има син Стайно
1.1.4.1.3.1. Стайно Минчев Гонгалов, в Стара Загора
1.1.4.1.4. Пена Стайнова
1.1.4.2. Кольо Илиев Гонгалов, женен за Елена Танева Тодор-Иванова от Православ, имат две дъщери: Жела и Пена
1.1.4.2.1. Жела Колева, омъжена за Христо Папурков
1.1.4.2.2. Пена Колева, омъжена за Таню Стефанов
1.1.4.3. Петко Илиев Гонгалов, женен за Мария от Брезово, имат син и дъщеря: Илия и Стана
1.1.4.3.1. Илия Петков Гонгалов, женен за Гина Христова Гинен-Иванова, имат син и две дъщери: Петко, Марийка и Радка
1.1.4.3.1.1. Петко Илиев Гонгалов, поп
1.1.4.3.1.2. Марийка Илиева
1.1.4.3.1.3. Радка Илиева, в Пловдив
1.1.4.3.2. Стана Петкова, омъжена за Вълко Мичев-Танков

/Пелтековите/
1.2. Стою Русенов Марковски, женен за Цана, имали двама сина Марко и Кольо
1.2.1. Марко Стоев Марковски, два пъти се женил,  починал млад, нямал деца
1.2.2. Кольо Стоев Марковски /Пелтека/, заеквал и му излезал прякорът Пелтека, а на наследниците му Пелтековите, имал два брака, първият брак е с Дена Донева Генов-Донева, имат два сина Тотю и Таню, от втория брак с вдовицата Мина от Зелениково имат двама сина и една дъщеря: Петър, Атанас и ?, както и доведен син Матето
1.2.2.1. Тотю Колев Пелтеков, има два брака, от първия брак с Ивана Колева Нерезова имат син и дъщеря: Кольо и Дена, от втория брак с Кера Минчева Петров-Минчева няма деца
1.2.2.1.1. Кольо Тотев Пелтеков, женен за Димитра Стоянова Срийчева, имат син и дъщеря: Тотю и Кера
1.2.2.1.1.1. Тотю Колев Пелтеков, инжинер в Стара Загора
1.2.2.1.1.2. Кера Колева, омъжена за Таню Нешев в Голям дол
1.2.2.1.1. Дена Тотева, омъжена за Иван Кондарев
1.2.2.2. Таню Колев Пелтеков, самоубил се през 1920 година
1.2.2.3. Петър Колев Пелтеков, има син Иван
1.2.2.3.1. Иван Петров Пелтеков
1.2.2.4. Атанас Колев Пелтеков, женен за Мария, имат син и дъщеря: Георги и Дона
1.2.2.4.1. Георги Атанасов Пелтеков
1.2.2.4.2.  Дона Атанасова, омъжена за Марин Иклимов
1.2.2.5. ? Колева, саката
1.2.2.6. Марко Колев Пелтеков /Матето/, има син Таню
1.2.2.6.1. Таню Марков

/Карамановите/
1.3. Кольо Русенов Марковски /Карамана/, женен за Стояна /столетницата/, имат трима сина и една дъщеря: Русен, Христо, Таню и Каля
1.3.1. Русен Колев Караманов, учител, женен за Мария Каназирска от Кольо Мариново, имат двама сина и една дъщеря: Кольо, Стайко и Кера
1.3.1.1. Кольо Русенов Караманов, женен за Неделя /Дена/ Енчева Станевска, имат син и дъщеря: Енчо и Мария
1.3.1.1.1. Енчо Колев Караманов, ветеринарен лекар
1.3.1.1.2. Мария Колева, омъжена за Стефан Тотев Нерезов
1.3.1.2. Стайко /Стойко/ Русенов Караманов, женен за Пена Генова Караколевска, нямат деца
1.3.1.3. Кера Русенова
1.3.2. Христо Колев Карманов, женен за Пейка Пеева Иванова, имат двама сина и три дъщери: Русен, Ганю, Желяза, Стефана, Рада
1.3.2.1. Русен Христов Краманов
1.3.2.2. Ганю Христов Караманов
1.3.2.3. Желза Христова
1.3.2.4. Стефана Христова
1.3.2.5. Рада Христова
1.3.3. Таню Колев Караманов, има син Кольо
1.3.3.1. Кольо Танев Караманов, женен за Ивана Димова /Дикова/ Христова Чорова, имат дъщеря Стояна
1.3.3.1.1. Стояна Колева, омъжена за Добри Неделчев Мудов
1.3.4. Каля Колева, омъжена за Кольо Станевски

2. Рад Марков Марковски, имал син Русен
2.1. Русен Радев Марковски, имал двама сина Мито Мишката и Рад Прасев

/Мишковите/
2.1.1. Мито Русенов Марковски /Мишката/, женен за Мария, имат четири сина: Русен, Минчо, Доню и Иван
2.1.1.1. Русен Митов Мишков, има три дъщери: Мария, Дона и Чона
2.1.1.1.1. Мария Русенова, омъжена за Тотю Кермедчиев
2.1.1.1.2. Дона Русенова, омъжена за Стайно Гонгалов
2.1.1.1.3. Чона Русенова, омъжена в Чоба
2.1.1.2. Минчо Митов Мишков, женен за Нейка Донева Чепарева, имат двама сина и две дъщери: Господин, Йордан, Чона и Елена
2.1.1.2.1. Господин Минчев Мишков, женен за Дона Георгиева Чалъкова, имат двама сина: Минчо и Георги
2.1.1.2.1.1. Минчо Господинов Мишков, женен за Мария Танева Гогова, имали син Господин
2.1.1.2.1.1.1. Господин Минчев Мишков, починал като младеж
2.1.1.2.1.2. Георги Господинов Мишков, женен за Олга Димова Филипова, имат дъщеря Донка
2.1.1.2.1.2.1. Донка Георгиева, инженер, в Стара Загора
2.1.1.2.2. Йордан Минчев Мишков, женен за Гана Русева Фарфалова, имат двама сина и една дъщеря: Минчо, Русю и Нейка
2.1.1.2.2.1. Минчо Йорданов Мишков, женен за Сребра Димова Колева Чорова, имат син и дъщеря: Русен и Ганка
2.1.1.2.2.1.1. Русен Минчев Мишков
2.1.1.2.2.1.2. Ганка Минчева, в Стара Загора
2.1.1.2.2.2. Русю Йорданов Мишков, женен за Пейка Генова Иванова, имат двама сина и една дъщеря: Йордан, Гено и Ганка
2.1.1.2.2.2.1. Йордан Русев Мишков
2.1.1.2.2.2.2. Гено Русев Мишков
2.1.1.2.2.2.3. Ганка Русева Мишкова
2.1.1.2.2.3. Нейка Йорданова, омъжена за Желю Георгиев Касъков
2.1.1.2.3. Чона Минчева, омъжена за Христо Стефанов Нерезов
2.1.1.2.4. Елена Минчева, омъжена за Марина Иклимов
2.1.1.3. Доню Митов Мишков, женен за Нана, имат три сина и една дъщеря: Мито, Станчо, Русен и Тодора
2.1.1.3.1. Мито Донев Мишков, женен за Калинка Танева, имат четири сина и три дъщери: Доню, Таню, Петър, Станчо, Руса, Тота, Нана
2.1.1.3.1.1. Доню Митов Мишков, женен за Велика Димитрова Касъкова, имат три дъщери: Калинка, Елена и Тотка
2.1.1.3.1.1.1. Калинка Донева, омъжена за Желю Иванов Чоторов
2.1.1.3.1.1.2. Елена Донева, в Гранит
2.1.1.3.1.1.3. Тотка Донева, в Пловдив
2.1.1.3.1.2. Таню Митов Мишков, има син Митко
2.1.1.3.1.2.1. Митко Танев Мишков
2.1.1.3.1.3. Петър Митов Мишков, има син Димитър
2.1.1.3.1.3.1. Димитър Петров Мишков
2.1.1.3.1.4. Станчо Митов Мишков, има син Филип
2.1.1.3.1.4.1. Филип Станчев Мишков
2.1.1.3.1.5. Руса Митова, омъжена за Вълкан Христов Ковачев
2.1.1.3.1.6. Тота Митова, омъжена в Медово
2.1.1.3.1.7. Нана Митова, омъжена за Христо Колев Куминев
2.1.1.3.2. Станчо Донев Мишков, женен за Руса Танева Гошева, имат два сина и една дъщеря: Дончо, Таню и Нана
2.1.1.3.2.1. Дончо Станчев Мишков
2.1.1.3.2.2. Таню Станчев Мишков
2.1.1.3.2.3. Нана Станчева
2.1.1.3.3. Русен Донев Мишков, има син и две дъщери: Дончо, Жела и Нана
2.1.1.3.3.1. Дончо Русенов Мишков, убит в Унгария
2.1.1.3.3.2. Жела Русенова, омъжена за Христо Тодоров в Малък дол
2.1.1.3.3.3. Нана Русенова, омъжена за Минай Фарфалов
2.1.1.3.4. Тодора Донева
2.1.1.4. Иван Митов Мишков, зет на Видю Манев в Малък дол

/Прасевите/
2.1.2. Рад Русенов Мишков /Прасев/, имал два сина Господин и Иван
2.1.2.1. Господин Радев Прасев, женен за Гана Гуджукова от Медово, има два сина и две дъщери: Таню, Геню, Мария и Ивана
2.1.2.1.1. Таню Господинов Прасев, женен за Гана Сачанова от Православ, имат син и четири дъщери: Господин, Кера, Христа, Калинка и Елена
2.1.2.1.1.1. Господин Танев Прасев, има два брака, от първия брак с Жела Минчева Келчева имат два сина: Таню и Вълко, а от втория брак с Мария още един син Христо
2.1.2.1.1.1.1. Таню Господинов Прасев
2.1.2.1.1.1.2. Вълко Господинов Прасев
2.1.2.1.1.1.3. Христо Господинов Прасев
2.1.2.1.1.2. Кера Танева, в Православ
2.1.2.1.1.3. Христа Танева, омъжена за Руси Танев в Златосел
2.1.2.1.1.4. Калинка Танева, в Братя Даскалови
2.1.3.1.1.5. Елена Танева, в Найденово
2.1.2.1.2. Геню Господинов Прасев, женен за Мария Христова Келчева, имат син и дъщеря: Господин и Гана
2.1.2.1.2.1. Господин Генов Прасев, женен за Гина Георгиева Чалъкова, имат три сина: Геню, Георги и Кольо
2.1.2.1.2.1.1. Геню Господинов Прасев
2.1.2.1.2.1.2. Георги Господинов Прасев
2.1.2.1.2.1.3. Кольо Господинов Прасев
2.1.2.1.2.2. Гана Генова
2.1.2.1.3. Мария Господинова, Кольо Иванов Мандов
2.1.2.1.4. Ивана Господинова, омъжена за Кольо Пипов
2.1.2.2. Иван Радев Мишков /Прасев/, женен за Руса и нямат деца, имат храненици: Димо Камбура и Рада

/Камбуровите/
2.1.2.2.1. Димо Камбура, женен за Рада,  имат четири сина и една дъщеря: Иван, Илия, Недялко, Георги и Руса
2.1.2.2.1.1. Иван Димов Камбуров, изселил се в Русия
2.1.2.2.1.2. Илия Димов Камбуров, изселил се в Русия
2.1.2.2.1.3. Недялко Димов Камбуров, убит във война
2.1.2.2.1.4. Георги Димов Камбуров, женен за Дона Танева Кавалова, имат дъщеря Радка
2.1.2.2.1.4.1. Радка Георгиева, в Чирпан
2.1.2.2.1.5. Руса Димова, омъжена за Иван Червенков
2.1.2.2.2. Рада

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново