В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

петък, 27 май 2011 г.

Веренци на гурбет в Добруджа

В края на 19. век, много веренци ходили на гурбет в Добруджа. Една част от тях са поместени в списък от автора Филип Минчев:

1. Вачо Сарийчев
2. Стайно Козелов
3. Мито Донев Мишков
4. Станчо Донев Мишков
5. Русен Донев Мишков
6. Иван Парапулата
7. Димо Илиев Лъйдаров /Дюлгеров/
8. Стайно Илиев Лъйдаров /Дюлгеров/
9. Иван Василев
10. Таню Стайнов Пърчев
11. Русен Стайнов Пърчев
12. Желю Караколевски
13. Иван Шушулков
14. Миню Петков Шушулов
15. Доню Вълков Кутев
16. Стайно Вълков Кутев
17. Минчо Петров Минчев
18. Колю Минчев Петров Минчев
19. Мито Вълков
20. Грозю Вълков /Гондата/
21. Христо Иванов Гинен/Иванов /Лолю/
22. Хубчо Кавалов
23. Нестор Кавалов
24. Неделчо Терзиев Чалъков
25. Господин Тотев Динков
26. Христо Тотев Динков
27. Колю Тотев Динков
28. Дойчин Петров /Кюрлоза/
29. Пенко Танев Мичев Танков
30. Тотю Динков
31. Гонгала Стайно
32. Христо Стефанов Нерезов
33. Тотю Стефанов Нерезов
34. Димитър Касъков
35. Тотю Колев Нерезов
36. Иван Христов Чалъков /Кьор Иванчо/
37. Минчо Иванов Чалъков
38. Христо Иванов Чалъков /Герги-Иванчов/
39. Колю Фарфалов
40. Минчо Делисията Фарфалов
41. Минчо Колев Фарфалов
42. Петър Пелтеков
43. Миню Иванов Бобанката
44. Илия Русенов Марковски
45. Вълко Танев Мичев Танков
46. Ръжанката Станчо
47. Мичо Танев Мичев Танков
48. Ангел Енчев
49. Доню Джуманов
50. Таню Генов Василев
51. Желю Минчев Желязков Желев
52. Христо Кавала
53. Тотю Христов Кавалов
54. Вълкан Иванов Ванюв
55. Вълю Банов
56. Бою Иванов Пейчин-Иванов
57. Гено Иванов Пейчин-Иванов
58. Илия Петков Мандов
59. Рад Петров Саганцов
60. Колю Петров Саганцов
61. Господин Минчев Мишков
62. Иван Кирпича
63. Вълкан Дойчинов - брат на Кирпича
64. Петър Петков Шушулов
65. Вълко Донев Чепарев /Патрев/
66. Недялко Димов Камбуров
67. Таню Василев Генов Шумналията
68. Илийчаата
69. Желю Петров Саганцов

"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр. 24-26

Веренци на гурбет в Америка

Вълю Банов и Георги Желев Касъков отишли на гурбет в Америка и се върнали през 1908 година с доста пари. Това провокирало много веренци да тръгнат на гурбет към Северна и Южна Америка /до към 1919 година/. Авторът Филип Минчев ни предоставя пълен списък с веренските "американци":

1. Вълю Банов
2. Георги Желев Касъков
3. Вълкан Колев Кондарев
4. Иван Колев Кондарев
5. Петър Колев Кондарев
6. Желю Неделчев Ъков
7. Милчо Колев Станев
8. Иван Христов Червенков
9. Христо Ганев Гошев
10. Мито Донев Мишков
11. Димитър Тотев Касъков
12. Петър Танев Тодор-Иванов, емигрирал
13. Райно Пасков
14. Тотю Пасков, емигрирал
15. Колю Гергев Чалъков
16. Александър Гергев Чалъков
17. Желю Христов Папурков
18. Таню Иванов Сачев
19. Минай Добрев Сачев
20. Илия Русенов Марковски
21. Стайно Илиев Гонгалов
22. Атанас Филипов Маджаров
23. Тотю Колев Нерезов
24. Желю Христов Павунен
25. Тотю Христов Чоров
26. Георги Неделчев Караколев, емигрирал
27. Доню Вълков Кутев
28. Мичо Танев Мичев, Бремерхафен - Ню Йорк
29. Таню Колев Пелтеков
30. Русен Стайнов Пърчев
31. Бою Минчев Кермедчиев
32. Таню Петков Попов
33. Илия Минчев Топалов
34. Грозю Христов Куминев
35. Иван Милчев Катранджиев
36. Таню Вълканов Джибиля
37. Киро Петров, Бремерхафен - Ню Йорк ???
38. Иван Илиев Чалъков
39. Колю Иванов Мандов
40. Иван Радев Сарийчев, Бремерхафен - Ню Йорк, емигрирал
41. Иван Колев Сарийчев /Вачо/
42. Петко Минчев Топузов
43. Минчо Стайнов Ягаджиев
44. Миню Петков Шушулов, емигрирал
45. Колю Господинов /Тамянко/, Бремерхафен - Ню Йорк
46. Желязко Колев Митен
47. Иван Тотев Тъпанджов
48. Христо Русенов Марковски
49. Станчо Пеев от Малък дол, който минавал за нашенец
50. Станчо Танев Мичев /Ръжанката/
51. Иван Вълков Мандов, изселен в с. Винарско, Айтоско
52. Тотю Василев Джамовски
53. Желю Минчев Топалов /Дупков/
54. Колю Димов Чоров

Вижте също статията Изселвания в чужбина.

"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр. 43-46

Героите от Първата световна война

Според паметника в центъра на село Верен, загиналите 1915-1918 са:
1. Вълко М. Келчев
2. Вълчо И. Табаков
3. Вълю Д. Иванов
4. Вълчо Т. Тъпанджов
5. Вълко В. Танкин
6. Гено Г. Прасев
7. Господин Комаров
8. Добри Д. Гогов
9. Иван К. Бубутанов
10. Колю Р. Караманов
11. Колю Г. Караколев
12. Колю Х. Мисирев
13. Колю И. Марков
14. Минчо К. Русенов
15. Никола Р. Марков
16. Пеню Х. Чоров
17. Русин И. Марков
18. Райко Д. Коев
19. Стефан П. Иванов
20. Тотю Керемедчиев
21. Тотю Х. Кавалов
22. Трифон Тъпанджов
23. Христо М. Петров
24. Христо Колев

--------------------------------------------------------------

Според "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр.49:

На планината Чеган, при атака срещу французите на 22. август 1916 година, виж ЛЕРИНСКА НАСТЪПАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ (17-27 август 1916 г.):
1. Недялко Димов Камбуров
2. Трифон Тотев Тъпанджов
3. Вълко Тотев Тъпанджов
4. Вълю Банов
5. Колю Генов Караколев
6. Кою Христов Мисирев
7. Колю Русенов Караманов

При село Кукуречани, Битолско при силна атака на французите от 12. до 20 март 1917 г.:
8. Христю Колев Караманов
9. Добри Дойчинов Гогов

На Добро поле:
10. Вълко Минчев Келчев, убит на 10. май 1917 г.

Другаде:
11. Геню Господинов Прасев
12. Никола Русенов Марковски
13. Вълчо Иванов Табаков
14. Иван Колев Бубутанов
15. Тотю Минев Керемдчиев
16. Неделчо Желев Чолаков
17. Минчо Колев Фарфалов
18. Пеню Христов Чоров
19. Христю Минчев Петров Минчев
20. Нуню Илиев Марковски
21. Тотю Христов Кавалов

Ранени:
22. Тотю Колев Нерезов, ранен при село Баница /Леринско/ на 18. август 1916 г.

23. Таню /Тотю?/ Дойчинов Гогов, ранен при село Баница /Леринско/ на 18. август 1916 г.

24. Станчо Донев Мишков, ранен при село Могила /Битолско/ на 18. декември 1916 г., докато плете телена мрежа

25. Тотю Вълков Бирничкин - Даскалов
26. Минай Добрев Сачев

Виж карта на Македонския фронт.


В същата книжка втора на Филип Минчев са поместени на страници 107-118 под глава 3.4. "Военни хроники по дневника на Илия Минчев Келчев", брат на загиналия Вълко и чичо на автора!!! На тези 11 страници има доста интересни факти по движението на веренци по време на войната. Бил е в първа рота, втори взвод на Осма пионерна дружина.

Молба: Ако някой разполага с повече информация по темата ще се радвам да я сподели с мен. Мариян Иванов

четвъртък, 26 май 2011 г.

Глухчевият род

Глухчевият род*

Основоположник на този род е Вълчо Глухия. Вероятно Глухчевите е подрод на Чоровите. Вълчо бил женен за Нана Иванова Бобанова и имали двама сина: Доню и Миню

1. Доню Вълчев Глухчев, женен за Неда Иванова Чалъкова, имат четири деца: Миню - Комуниста, Тона, Дена и Пена
1.1. Миню Донев Глухчев - Комуниста (1886-1946), женен за Калинка Енчева Станевска, имат три деца: Дончо Болшевика, Лено и Гана
1.1.1. Дончо Минев Глухчев - Болшевика
1.1.2. Ленo /Ленин/ Минев Глухчев (р. 1917), без поколение
1.1.3. Гана Минева Матева, в Православ
1.2. Тона Донева
1.3. Дена Донева
1.4. Пена Донева
2. Миню Вълчев Глухчев, женен за Мара Митова Митковска /столетницата/, имат двама сина и една дъщеря: Доню, Мито и Тана
2.1. Доню Минев Глухчев (1897-1977), женен за Стана от Марково, имат четири деца: Миню, Стоян, Мара и Денка
2.1.1. Миню Донев Глухчев, без поколение
2.1.2. Стоян Донев Глухчев, в Казанлък
2.1.3. Мара Донева, женена за Таню Дончев в Православ
2.1.4. Денка Донева, женена за Минчо Тодоров
2.2. Мито Минев Глухчев
2.3. Тана Минева


*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Танкиният род

Танкиният род*

Това е работен вариант

Танкините са подрод на Пиндьовия род. Иван Минев Пиндьов се оженил за Танка Вълкова Ъкова. Танка била много мъжка жена, ходила с бастун и хората имали респект от нея. Тя командвала в къщи и така потомците ѝ били наречени Танкините. Имали трима сина: Вълко, Вълкан и Паско, и две дъщери: Вида и Дона

1. Вълко Иванов Танкин, женен за Митра от Медово, имат трима сина Иван, Минчо и Тотю
1.1. Иван Вълков Танкин, отишъл в Русия
1.2. Минчо Вълков Танкин - Топуза, имал трима сина и една дъщеря: Стоян, Петко, Вълко и Гена
1.2.1. Стоян Минчев Топузов, заминал за Русия
1.2.2. Петко Минчев Топузов (1892-1958), има три дъщери: Стана, Вида и Бойка
1.2.2.1. Стана Петкова, омъжена за Генчо Стайнов Топалов
1.2.2.2. Вида Петкова Минчева, в Чирпан
1.2.2.3. Бойка Петкова Иванова
1.2.3. Вълко Минчев Топузов, женен за Дона Ламбантова, имат дъщеря Дена
1.2.3.1. Дена Вълкова
1.2.4. Гена Минчева, омъжена за Денчо Тотев в Православ
1.3. Тотю Вълков Танкин - Ботушара
2. Вълкан Иванов Танкин, има трима сина и една дъщеря: Иван, Таню, Вълко и Танка
2.1. Иван Вълканов Танкин - Подплашита, женен за Кера от Медово. Има четирима сина и една дъщеря: Вълкан, Петко, Вълко, Стефан и Добра
2.1.1. Вълкан Иванов Подплашитов, изселен със семейството във Винарско, женен за Тота Иванова, имат Иван, Вълко и Кера
2.1.1.1. Иван Вълканов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.1.2. Вълко Вълканов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.1.3. Кера Вълканова, изселена във Винарско
2.1.2. Петко Иванов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.3. Вълко Иванов Подплашитов, убит като ерген
2.1.4. Стефан Иванов Подплашитов, изсeлен във Винарско
2.1.5. Добра Иванова, изсeлена във Винарско
2.2. Таню Вълканов Танкин - Джибиля, женен за Чона Митова Пърчева, имат четирима сина и две дъщери: Иван, Мито, Вълкан, Димо, Стана и Павуна
2.2.1. Иван Танев Джибилев, женен за Елена Праматарката, нямат деца
2.2.2. Мито Танев Джибилев, женен за Йордана Кавалова, имат Таню, Чона и Тотка
2.2.2.1. Таню Митов Джибилев
2.2.2.2. Чона Митова, омъжена за Кольо Кондарев
2.2.2.3. Тотка Митова, омъжена за Добри Вълканов
2.2.3. Вълкан Танев Джибилев, женен за Дена Паскова Калимерова, имат една дъщеря Чонка
2.2.3.1. Чонка Вълканова, омъжена за Вълчо Тъпанджов
2.2.4. Димо Танев Джибилев - Белята, женен за Йорданка Йовчева (р. 1906), имат дъщери в Казанлък
2.2.5. Стана Танева, омъжена за Тотю Даскалов
2.2.6. Павуна Танева, омъжена за Георги Таратинков
2.3. Вълко Вълканов Танкин, женен за Тота Колева Мандова, имат Христо, Вълкан и Павунка
2.3.1. Вълкан Вълков Танкин (1918-1972)
2.3.2. Христо Вълков Танкин, женен за Тота Коева Мисирева, имат две дъщери: Дона и Павуна
2.3.2.1. Дона Христова
2.3.2.2. Павуна Христова
2.3.3. Павунка Вълкова, сляпа
2.4. Танка Вълканова
3. Паско Иванов Танкин, женен за Стоя Райнова Гуджукова от Медово, имат четири сина и една дъщеря: Иван Парпулта, Райно, Вълкан, Тотю и Неда
3.1. Иван Пасков Танкин - Парпулта (1879-1953), един от тричленката през 1923-25, женен за Мария Вълчева Джуманова, имат Вълко, Мина /Митра/, Неда, Елисавета и Тота
3.1.1. Вълко Иванов Парпулов, изселен в Пловдив, има дъщери
3.1.2. Мина /Митра/ Иванова, омъжена за Желю Чоторов
3.1.3. Неда Иванова, омъжена за Николай Кутев
3.1.4. Елисавета Иванова, в Православ
3.1.5. Тота Иванова, омъжена за Стайно Пърчев
3.2. Райно Пасков Танкин (1878-1943), женен за Бяла Георгиева Чалъкова (1888-1963), имат трима сина и една дъщеря: Георги, Захари, Паско и Стоя
3.2.1. Георги Райнов Танкин (1914-1983)
3.2.2. Захари Райнов Танкин (р. 1916)
3.2.3. Паско Райнов Танкин (р. 1919)
3.2.4. Стоя Райнова, омъжена за Таню Минаев Сачев
3.3. Вълкан Пасков Танкин, изселен в Брезово
3.4. Тотю Пасков Танкин, изселен в Америка
3.5. Неда Паскова, в Медово
4. Вида Иванова, омъжена за Таню Мандов
5. Дона Иванова Минчева, майка на кмета Иван Минчев

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Касъковият род

Касъковият род*

Това е работен вариант!

Kасъковите са дошли във Верен от село Розовец. Стайно Касъка е най-старият известен представител на този род. Той бил беден, но много умен и способен и станал първият кмет на селото. Имал три деца: Желю, Георги и Велика (или Пена, според Бано Вълев).

1. Желю Стайнов Касъков, женен за Митра Иванова Цинцаригова, имат Георги, Стояна и още две неизвестни дъщери (според Бано Вълев: има дъщери Пена и Вида)
1.1. Георги Желев Касъков, бил е на гурбет в Америка, женен за Дена Желева Караколевска, имат следните деца: Желю, Мина /Митра/ и Йордана
1.1.1. Желю Георгиев Касъков (според Бано Вълев: има двама сина: Йордан и Минчо)
1.1.1.1. Йордан Желев Касъков, има двама сина: Желю и Нейко
1.1.1.1.1. Желю Йорданов Касъков
1.1.1.1.2. Нейко Йорданов Касъков
1.1.1.2. Минчо Желев Касъков, има две деца: Желю и Нина
1.1.1.2.1. Желю Минчев Касъков
1.1.1.2.2. Нина Минчева Касъкова
1.1.2. Мина /Митра/ Георгиева, омъжена за Кольо Сръбски
1.1.3. Йордана Георгиева, омъжена за Кольо Ванев Кондарев
1.2. Стояна Желева, омъжена за Иван Вълков Мандов
1.3. неизвестна Желева, омъжена в Православ
1.4. неизвестна Желева, омъжена в Чоба
2. Георги Стайнов Касъков, женен за Велика Трифонова Тъпанджова. Имат храненица, женена за Димитър Тотев Шушулов.
3. Велика (или Пена) Стайнова Иванова

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

сряда, 25 май 2011 г.

Саганцовият род

Саганцовият род*
Това е работен вариант!

Основоположник на този род е Кольо Съганцъна (според дървото направено от Бано Вълев: казвал се е не Кольо, а Христо). Съганцъ на веренски означава "сега". Той бил женен за Елена и имали следните деца: Пею, Рад, Петър и Велика. В дървото от Б. Вълев има изброени и още две деца: Минчо и Атанас

1. Пею Сaганцов, женен за Руса Донева Чепарева, имат три деца: Кольо, Христо и Елена
1.1 Кольо Пеев Сaганцов, починал млад
1.2. Христо Пеев Сaганцов, женен за Пена Иванова Гинен-Иванова, имат четири деца: Иван, Елена, Руса и Димка
1.2.1. Иван Христов Сaганцов, женен за Дешка Пеева, имат две дъщери: Пенка и Донка
1.2.1.1. Донка Иванова
1.2.1.2. Пенка Иваова
1.2.2. Димка Христова
1.2.3. Руса Христова
1.2.4. Елена Христова
1.3. Елена Пеева
2. Рад /Ради/ Сaганцов, изселил се в село Борец, имал четирима сина: Кольо, Петър, Стоил и Генчо, както и (според Б. Вълев): Мария и Жела
2.1. Кольо Радев Сaганцов
2.2. Петър Радев Сaганцов
2.3. Стоил Радев Сaганцов
2.4. Генчо Радев Сaганцов
2.5. Мария Радева
2.6. Жела Радева
3. Петър Сaганцов, изселил се в Добруджа, имал четирима сина: Рад /Ради/, Кольо, Желю и Велико, както и Стоян (според Б. Вълев)
3.1. Рад Петров Сaганцов, има син Жеко
3.1.1. Жеко Радев Петров /Сaганцов/, живее в Добрич
3.2. Кольо Петров Сaганцов
3.3. Желю Петров Сaганцов
3.4. Велико /Велин/ Петров Сaганцов
3.5. Стоян Петров Саганцов
4. Велика
5. Минчо
6. Атанас

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

вторник, 24 май 2011 г.

Ъковският род

Ъковският род*
Това е работен вариант!

По време на чумна епидемия през 1774 година от Медово избягали към Садъклий (Верен) пет семейства, едното от които е Ъковите. Предполага се, че най-старият представител на този род се е казвал Иван, защото когато починел някой в този род, поповете започвали четенето на помениците на умрелите винаги с името Иван. Той имал двама сина Вълко и Стоян. Вълко бил вероятно по-възрастният. Той много ъкaл между думите и така му излязъл прякор Ъката. Синът на Стоян, Вълко Келчето, е основоположник на Келчевия род.

1. Стоян Иванов Ъков, починал много преди брат си Вълко, който отгледал децата му: Вълко, Тота и Гана
1.1. Вълко Стоянов Ъков - Келчето, основополoжник на Келчевия род, женен за Стояна от богатия род на Курдановите от Сакарлий (Марково)
1.2. Тота Стоянова, по голямата сестра, женена за Вълчо, починала рано, без поколение
1.3. Гана Стоянова, женена за Кольо Иванов Караколев
2. Вълко Иванов - Ъката, има следните деца: Желю, Танка и Дона
2.1. Танка Вълкова, женена за Иван Вълкан-Минев /Пиндьов/, тъй като била много мъжка жена, сложила началото на Танкиния род, имала трима сина: Вълко, Паско и Вълкан
2.2. Дона Вълканова, оженила се за Иван Тодор-Иванов, имали трима сина: Таню, Вълко и Паско
2.3. Желю Вълков Ъков, бил добър занаятчия: бъчвар, железар и касапин, имал една стая от къщата, която служила за дюкан, където продавал халва, боза, суджуци и пастарма, женен за Съба от рода Филипоолар /Филипов/ в село Медово. Те имали следните деца: Вълко, Филип, Неделчо, Пейка и Христа
2.3.1. Вълко Желев Ъков, изселил се в Сакарлий (Марково), има син Желю Бухала
2.3.1.1. Желю Вълков Ъков - Бухала
2.3.2. Филип Желев Ъков - Маджарина, имал двама сина Атанас и Димо, бил е кмет на село Верен
2.3.2.1. Атанас Филипов Маджаров (1886-1950), бил е кмет на село Верен
2.3.2.1.1. Иван Атанасов Филипов (р. 1908)
2.3.2.1.2. Филип Атанасов Филипов (1910-1986)
2.3.2.2. Димо Филипов Маджаров (1892-????), бил е кмет на село Верен
2.3.3. Неделчо Желев Ъков, имал двама сина и една дъщеря
2.3.3.1. Желю Неделчев Ъков, бил е на гурбет в Америка, женен за Кирана Митева от село Марково, има пет дъщери и един син
2.3.3.1.1. Неделчо Желев Ъков, има син и дъщеря
2.3.3.1.1.1. Желю Неделчев Ъков
2.3.3.1.1.2. Иванка Неделчева,
2.3.3.1.2. Мария Желева,
2.3.3.1.3. Гана Желева,
2.3.3.1.4. Стояна Желева,
2.3.3.1.5. Неда Желева,
2.3.3.1.6. Бона Желева
2.3.3.2. Тотю Неделчев Ъков (1896-1977), изселил се в град Ямбол, бил е фелдфебел, участвал във войните и Септемврийското въстание (1923), има двама сина и една дъщеря: Таньо, Недялко и Златка
2.3.3.2.1. Таньо Тотев Ъков, (?-1964) има двама сина Тодор и Желязко
2.3.3.2.1.1. Тодор Танев Ъков, инжинер химик
2.3.3.2.1.2. Желязко Танев Ъков, капитан далечно плаване
2.3.3.2.2. Недялко Тотев Ъков, има двама сина и една дъщеря: Тотко, Веселин и Жана
2.3.3.2.2.1. Веселин Недялков Ъков
2.3.3.2.2.2. Тотко Недялков Ъков
2.3.3.2.2.3. Жана Недялкова
2.3.3.2.3. Златка Тотева, има двама сина Евгений и Илко
2.3.3.3. Съба Неделчева
2.3.4. Пейка Желева, омъжена за Христо Пейкин Папурков
2.3.5. Христа Желева, омъжена за Минчо Илиев Топалов, имат пет сина: Илия, Желю, Борис, Таню и Димо

Тук искам да благодаря на г-н кап. дал. пл. Желязко Ъков за предоставената допълнителна информация за част от наследниците на Тотю Неделчев Ъков!!!

статистика:
мъжки имена: Иван(2), Стоян(1), Вълко(3), Желю/Желязко(5), Филип(2), Атанас(1), Димо(1), Таньо (1), Неделчо/Недялко(3) Тодор/Тотю/Тотко(3) и Веселин(1)
женски имена: Тота(1), Гана(2), Танка(1), Дона(1), Пейка(1), Жана(1), Златка(1), Съба(1), Мария(1), Стояна(1), Неда(1), Бона(1), Иванка(1) и Христа(1)

*Източници:  
1."История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
2. Желязко Танев Ъков (2.3.3.2.1.2.), чрез лична кореспонденция

понеделник, 23 май 2011 г.

Дръндаревският род

Дръндаревският род*
Това е работен вариант, ако разполагате с повече информация за този род, моля пишете ми на ivanov78@gmx.de

Основоположник на Дръндаревския род е Петър Дръндаря. Прякорът му дошъл от това, че ходил да оре с една копраля, която била крива като дръндарски лък, с който се разчепква вълна и памук. Той имал трима сина, единият от които се изселил в Троянско, вторият в село Деветак, Карнобатско а третият останал във Верен. Той се е казвал Минчо. Дръндаревите и Фарфаловите произлизат от един общ род, виж вариант на Вълев и вариант на Минчев.

1. Минчо Петров Дръндарев, имал два брака. От първият брак се родил Петър, а вторият брак е с Гарагашка, родили се Манол и Цвята
1.1. Петър Минчев Дръндарев (1860-1970), обществник, въвежда отглеждането на мавруд на село (1900), бил е два пъти кмет, съучредител и председател на читалището. 1905 се учредява кооперативно дружество и той става председател. Имал е три дъщери /починали от скарлатина/ и трима сина: Минчо, Христо и Георги
1.1.1. Минчо Петров Драндаревски (1897-1974), адвокат, известен деец на БЗНС, депутат в три парламента, организатор на събитията от 1923 година в Чирпанския край, офицер през Първата световна война, успява да издейства пари за подобряване на инфраструктура на село Верен и Чирпанската околия, взема участие в бягството на Георги М. Димитров / Гемето/, интерниран няколко пъти, след 9. септември лежи в Белене. Посмъртно обявен за почетен гражданин на градовете Стара Загора и Чирпан, в Чирпан една от улиците носи неговото име. Една от дъщерите му, Люба, е написала книга за живота му. Има четири дъщери от съпругата му Ташка: Йонка, Дешка, Люба и Стефка. Вижте албум със снимки на Минчо Драндаревски!
1.1.1.1. Йонка Минчева
1.1.1.2. Дешка Минчева
1.1.1.3. Люба Минчева, написала книга за живота на баща си "Опозиционерът-спомени", майка е на депутата от НДСВ Минчо Спасов
1.1.1.4. Стефка Минчева
1.1.2. Христо Петров Драндаревски (1902-1936), в театрално представление играл ролята на Ляпчев и му викале сетне Ляпчев, оженва се за Дона Станева и имат четири дъщери: Яна, Сребка, Радка и Дешка
1.1.2.1. Яна Христова
1.1.2.2. Сребка Христова
1.1.2.3. Радка Христова
1.1.2.4. Дешка Христова
1.1.3. Георги Петров Драндаревски (1907-1985), от първия брак с Неделя от село Медово има син Петър, от втората съпруга, Елена, има син Минчо
1.1.3.1. Петър Георгиев Драндаревски, лекар в Казанлък
1.1.3.2. Минчо Георгиев Драндаревски, агроном
1.2. Манол Минчев Дръндарев, бил глухоням
1.3. Цвята Минчева
2. неизвестен Петров Дръндарев, има син Христо, изселил се в Троянско
2.1. Христо Драндаревски, изселил се в Русе, известен офицер от Българската армия, виж линк: http://www.ruseinfo.net/news_80444.html, вероятно това е същият Христо Драндаревски?
3. неизвестен Петров Дръндарев, заселил се в село Деветак, Бургаско

Коментар: Има известно разминаване в данните за началните представители на този род и точната връзка с Кольо Фарфалата, дадени от дватмата изследователи Филип Минчев и Бано Вълев.

---------------------------------
Тук искам да благодаря на:
 • господин Минчо Спасов и госпожа Люба Драндаревска за предоставената книга "Опозиционерът" и допълнителната информация за наследниците на Минчо Драндаревски
 • семейство Красимира и Манол Иванови за топлото посрещане
 М. Иванов

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Кметовете на село Верен

1850-1860 Стайно Касъков
1860-1865 Стоян Димитров Стайков - Сарията / прадядо на Иван Стоянов Сарийчев/
1865-1870 Христо Минчев Чалъков /дядо на Колю Гергев/
1870-1877 Нуню /Русен/ Марковски
1877 Таню Радев Мандов
1878-1881 Пеню Иванов Пенков Иванов /дядо на Таню Стефанов/
1881-1885 Таню Радев Мандов
1885-1886 Дойчин Колев /баща на Иван Кирпича/
1886-1888 Миню Бобанката /изселен в с. Рудник/
1888-1894 Даскал Петко Иванов /дядо на Колю Мудов/
1894-1897 Трифон Вълков Келчев
1897-1898 Гено Донев Мудов /дядо на Христо Добрев/
1898-1899 Колю Генчев Бубутана
1898-1901 Колю Иванов Кондарев /Сърбина/
1901-1902 Иван Станчев Пейчиниванов
1902-1903 Таню Попов
1903-1905 Петър Минчев - Дръндаря
1905-1907 Стефан Иванов Чалъков /Пъргав Стефан/
1907- 1909 Филип Желев Ъков - Маджарина
1909-1912 Петър Минчев - Дръндаря
1912-1915 Геню Господинов Прасев
1915-1919 Генчо Иванов Кондарев
1919-1920 Илия Русенов Марковски /Шишко/
1920-1921 Минчо Стайнов Топалов /Бакалина/
1921 Иван Илиев /Комуниста/
1921-1922 Христо Иванов Гинен - Лолю
1922 до 9 юни 1923 Христо Петков Мандов
1923-1925 Тричленка: Иван Пасков Парпулата, Иван Василев Джамовски и Велин Христов Келчев, Комендант: Филип Русенов Марковски; Атанас Филипов Маджарина на мястото на Иван Василев
1925-1927 Доню Вълков Кутев
1927-1928 Илия Русенов Марковски /Шишко/
1928-1931 Димо Филипов Маджарина
1931-1932 Колю Георгиев Чалъков
1932-1933 Петър Неделчев Пеперудов
1934 до 19. май Димо Минчев Топалов /Стъргалото/
1934-1935 Христо Вълканов Дойкинминев
1935-1936 Атанас Филипов Маджарина
1936-1937 Стайно Илиев Дюлгеров /Лъйдаров/
1937-1940 Милчо Станчев Катранджиев
1940-1943 Димо Филипов Маджарина
1943-1944 Иван Минчев Кьорминчев
1944 до 9. септември Христо Иванов Станчев /Изгорялата буза/
1944 до 1. декември Руси Йорданов Мишков
1944-1946 Стойко Грозев Куминев
1946-1949 Христо Добрев Генов
1949-1959 Генчо Русенов Кондарев
1959-1963 Христо Иванов Сарийчев
1963-1971 Иванка Вълкова Бирничкина - Даскалова

Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

събота, 21 май 2011 г.

Списък на родовете и подродовете в село Верен

1. Цинцариговият род
2. Пенков Ивановият род
 • Тодор Ивановите
 • Минчеви /Станчев Ивановите, Христо Изгорялата буза, Катранджиевите, Паско Милчев, Руска Паскова, Таня Барабоя/
3. Попов Вълковият род
 • Попов Вълковите
 • Даскал Вълковите
 • Кутевите
4. Пашовият род
 • Пашовите
 • Чолаковите
5. Гошевият род
6. Марковският род
 • Марковските
 • Пелтековите
 • Карамановите
 • Мишковите
 • Прасевите
7. Добревският род
 • Сачеви
 • Еневските
 • Тъпанджовите
8. Сарийчевият род
9. Станчевският род
10. Пиндьовият род
11. Табаковият род
 • Табаковите
 • Пипови
 • Джумановите
12. Ъковият род
13. Дюлгерският род
 • Дюлгерските
 • Чоторовите
 • Пърчевите
 • Козеловите
 • Куминевите
14. Денев Таневият род
 • Видев Господиновите
 • Комаровите
 • Пасков Таневите
15. Джамовският род
 • Таневите
 • Иван Василевите
16. Кермедчийският род
17. Поп Стефановият род
18. Касъковият род
19. Пашовият род
20. Мисиревият род
 • Мисиревите
 • Дупков Желевите
21. Чепаревият род
 • Чепаревите
 • Патревите
 • Калимеровите
 • Каваловите
 • Пирковите
22. Чоровият род
23. Родът на Илийчаата
24. Очев Колевият род
 • Очев Колевите
 • Ърбаловите
 • Пею Радев
25. Дойчиновият род
26. Солаковият род
27. Йоновският орд
28. Кировият род
29. Йорданкиният род
30. Циганският род

Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

петък, 20 май 2011 г.

Гошевият род

Гошевият род*
Това е работен вариант! Възможни са корекции!

Според Филип Минчев: Гошевите са дошли около 1810 година в Садъклий (Верен), вероятно от Калофер, a най-старият известен представител на този род е Таню. Този Таню имал четири сина: Стою, Стайно Топала, Кольо и още един. От друга страна, според дървото, изготвено от Бано Вълев, Стою е най-старият, който има двама сина Таню и Стайно Топала, и Таню е продължител на Гошевия род, като има син Стою, който има четири сина: Таню, Димо, Стою, Ганю, виж вариант на Вълев и вариант на Минчев. До оточняването на това несъответствие в началото на дървото, ще започнем със Стою и четирите му сина!!! Ако някой разполага с по-точна информация, нека пише на: ivanov78@gmx.de

1. Стою Танев Гошев, както казахме има четири сина, според Филип Минчев има само три, без Стою, този Стою има син Колю пък според Бано Вълев, което е още едно несъответствие между двата автора, което трябва да бъде проследено...
1.1. Таню Стоев Гошев, има четири (пет, според Ф. Минчев) дъщери
1.1.1. Тота Танева, омъжена в Медово
1.1.2. Бойка Танева, омъжена в Чоба
1.1.3. Мария Танева, омъжена за Петър Христов Чалъков, имат една дъщеря Неда
1.1.4. Руса Танева, омъжена за Станчо Донев Мишков
1.2. Димо Стоев Гошев, има две деца: Илия и Дона
1.2.1 Илия Димов Гошев, има две дъщери: Ивана и Тота
1.2.1.1. Тота Илиева, женена за Слави Петров в Марково
1.2.1.2. Ивана Илиева
1.2.1 Дона Димова
1.3. Стою Стоев Гошев, има син Кольо
1.3.1. Кольо Стоев Гошев има три сина: Иван, Христо и Стоян
1.3.1.1. Иван Колев Гошев, има двама сина
1.3.1.2. Христо Колев Гошев, има дъщеря
1.3.1.3. Стоян Колев Гошев
1.4. Ганю Стоев Гошев, женен е за Каля Кондарева, имат две деца: Христо и Тота:
1.4.1. Христо Ганев Гошев, има пет сина: Стефан, Ганю, Миню, Вълю и Тотю
1.4.1.1. Стефан Христов Гошев (1897-1964), женен за Руса Тотева Стефова, има един син и четири дъщери
1.4.1.2. Ганю Христов Гошев (1900-1963), първият брак е с Яна Декова Караколевска, без деца. Вторият брак е с Мария Пашова, имат един син
1.4.1.3. Миню Христов Гошев, женен за Гена Дойчинова Кюрльозова, има двама сина и една дъщеря. Единият син Дойчин е загинал в Македония
1.4.1.4. Вълю Христов Гошев, има две син и дъщеря
1.4.1.5. Тотю Христов Гошев (1914-1981), има трима сина
1.4.2. Тота Ганева

---------------------------------------------------------

Тук искам да благодаря на Яна, потомка на Стефан Христов Гошев.
М. Иванов

статистика:
мъжки имена: Стою(2), Таню(1), Димо(1), Илия(1), Кольо(1), Иван(1), Христо(2), Стоян(1), Ганю(2), Стефан(1), Миню(1), Вълю(1) и Тотю(1)
женски имена: Тота(3), Бойка(1), Мария(1), Руса(1), Ивана(1) и Дона(1)

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев(2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

Топаловият род


Това е работен вариант!!!
Топаловият род*
Родоначалник на Топаловия род в село Верен е Стайно - Топала, който при едно пътуване с колата до Анхиало (Поморие) за сол, си счупил кръка под коляното и му излезнал прякорът Топала, т. е. Куция. Баща му Стою е от рода на Гошевите, преселени (според Филип Минчев) от Калофер в началото на 19. век., виж вариант на Вълев и вариант на Минчев.  Стайно се оженил за Тота Илиева Цинцаригова, внучка на Минчо Цинцаригата, който живеел в българската махала на Садъклий (Верен). С нея имали четири деца: Таню, Илия, Тодора и Рада, от втори брак Стайно има още три дъщери: Димка, Тота, Спаска. Има и трети брак, от който няма поколение.


1. Таню Стайнов Топалов, женен за Митра Генов-Донева Дойчинова, имат четири деца: Стайно, Жела, Тота и Илия
1.1. Стайно Танев Топалов, починал млад
1.2. Илия Танев Топалов, от първия му брак с марковка имал четири деца (3 дъщери и един син Таню), които починали от туберколоза, от втория с Труфа от Чехларе има деца: Войка, Тота? и Яко, а от третия брак с Хуба от Чоба още едно дете: Филип
1.2.1. Войка Илиева, женена в Чоба
1.2.2. Яко Илиев Топалов (1900-1977), женен първо за Елена
Христова Вълканова, която почива без деца. След това се жени за Неда от Чехларе и имат четири деца: Илия, Вълко, Хуба и Жела
1.2.2.1. Илия Яков Топалов, има две дъщери
1.2.2.2. Вълко Яков Топалов (р. 1932), има син и дъщеря
1.2.2.3. Хуба Якова, омъжена за Таню Тотев Джамовски
1.2.2.4. Жела Якова, омъжена в Голям дол
1.2.3. Тота Илиева
1.2.4. Филип Илиев Топалов (р. 1915), в Чирпан, женен за Мина Иванова Димова Чорова, имат дъщеря Гинка
1.2.4.1. Гинка Филипова
1.3. Тота Танева, омъжена за Минчо Келчев
1.4. Жела Танева, омъжена за Таню Тодор Иванов
2. Илия Стайнов Топалов, женен за Сребра от Марково. Имат четири деца: Минчо, Стайно, Гина и Въла
2.1. Минчо Илиев Топалов, женен за Христа Желева Ъкова, те имат 5 сина:
2.1.1. Димо Минчев Топалов - Стъргалото (1900-1965), женен за Милка Марко-Стоянова от село Марково, имат двама сина: Минчо и Марко. Бил е за кратко кмет на село Верен през 1934 година.
2.1.1.1. Минчо Димов Топалов (1922-????), женен за Анка, имат дъщеря и син: Милка и Димчо
2.1.1.1.1. Димчо Мичнев Топалов
2.1.1.1.2. Милка Минчева
2.1.1.2. Марко Димов Минчев (1926-2006), женен за Янка Колева Фарфалова, имат две дъщери и един син: Иванка, Милка и Николай
2.1.1.2.1. Николай Марков Димов
2.1.1.2.2. Иванка Маркова
2.1.1.2.3. Милка Маркова
2.1.2. Желю Минчев Топалов (1892-1974), бил е на гурбет в Америка, женен за Пена Мисирева, имат двама сина Димо и Минчо
2.1.2.1. Димо Желев Топалов
2.1.2.2. Минчо Желев Топалов
2.1.3. Борис Минчев Топалов (1905-????), живее в Казанлък, женен за Русана Иванова Ружева, имат две деца: Христина и Минчо
2.1.3.1. Минчо Борисов Топалов, има двама сина
2.1.3.2. Христина Борисова
2.1.4. Стайно Минчев Топалов
2.1.4.1. Минчо Стайнов Коларов (1921-1943), комунист, убит през 1943 година
2.1.4.2. Генчо Стайнов Топалов, женен за Стана Петкова Топузова, имат двама сина
2.1.4.3. Колю Стайнов Топалов
2.1.4.4. Христа Стайнова
2.1.4.5. Дена Стайнова
2.1.4.6. Мина Стайнова
2.1.4.7. Гана Стайнова
2.1.5. Илия Минчев Топалов (1885-1962), бил е на гурбет в Америка, женен за Тота Танева, имат три деца: Таню, Слава и Христина
2.1.5.1. Таню Илиев Топалов (1907-1978), има три дъщери Тотка, Велка и Сребка
2.1.5.1.1. Тотка Танева
2.1.5.1.2. Велка Танева
2.1.5.1.3. Сребка Танева
2.1.5.2. Слава Илиева
2.1.5.3. Христина Илиева
2.2. Стайно Илиев Топалов, женен за Стана Каназирска от Колю Мариново, имат трима сина: Минчо, Димо, Стойко и две дъщери Бона и Мария
2.2.1. Минчо Стайнов Топалов (1885-1963), бил е кръчмар, бакалин, кмет на село Верен през 1920/21, няма наследници
2.2.2 Димо Стайнов Топалов (1893-1970), женен за Петра Терзиев-Солакова от Медово, имат син Стайно
2.2.2.1. Стайно Димов Топалов (р. 1921), живее в Чирпан и има жена Руска Колева Вълканова, има един син и една дъщеря
2.2.3. Стойко Стайнов Топлов (1882-1964), женен за Сребра Трифонова Келчева, има четири деца: Стайно, Трифон, Стана и Гина
2.2.3.1. Стана Стойкова (р. 1905), омъжена за Милчо Катранджиев
2.2.3.2. Стайно Стойков Топалов (1902-1985), женен за Пена Иванова Мудова, има три дъщери
2.2.3.3. Трифон Стойков Топалов (р. 1914), женен за Яна от Малък дол, имат един син и две дъщери
2.2.3.4. Гина Стойкова, омъжена за Неделчо Коев
2.2.4. Мария Стайнова, женена за Тотю Христов Чалъков - Рабаджията, имат двама сина: Христо и Стайно, който е в Православ
2.2.5. Бона Стайнова, отишла в Малък дол
2.3. Гина Илиева Патрева
2.4. Въла Илиева Анастасова, омъжена в Медово
3. Тодора Стайнова, женена в Коев-Добревите
4. Рада Стайнова, женена в Петров-Минчевите
5. Димка Стайнова
6. Тота Стайнова
7. Спаска Стайнова
 ---------------------------------------------------------------------


Тази статия посвещавам на дядо ми Марко Димов Минчев.

Тук искам да благодаря на:
 • Стефка Филипова и Надежда Ганева за предоставената допълнителна информация за Топаловите
 • Детелин Филипов, потомък на Таню Илиев Топалов
 • чичо Димчо и Илиян, потомци на Минчо Димов Топалов 
 • леля Иванка Атанасова
М. Иванов

статистика  (непълна): мъжки имена: Стайно(6), Таню(2), Илия(4), Яко(1), Вълко(1), Филип(1), Минчо(4), Димо/Димчо(4), Марко(1), Желю(1), Борис(1), Генчо(1), Колю/Николай(2), Стойко(1) и Трифон(1)женски имена: Войка(1), Хуба(1), Жела(1), Тота/Тотка(4), Гина/Гинка(2), Христина/Христа(3), Дена(1), Мина(1), Гана(1), Велка(1), Сребка(1), Слава(1), Стана(1), Въла(1), Тодора(1), Рада(1), Димка(1), Милка(2), Иванка(1) и Спаска(1)

* "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев
(2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново