В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

четвъртък, 28 юни 2012 г.

село Верен - село Марково

 Тази статия има за цел да проследи изселванията и женитбите от едното към другото село и обратно.

от Верен към Марково

 • Вълко Желев Ъков, изселил се в Марково, има син Желю /Бухала/
 • Иван Тотев Курдов, изселил се в Марково
 • Тодор Енчев Станевски, изселил се в Марково
 • Дена Генова Василева, омъжена в Марково
 • Тота Илиева Гошева, омъжена за Слави Петров в Марково
 • Йова Минева Крив-Илиева, омъжена за Желю Бухалов в Марково
 • Злата Колева Пипова, омъжена за Минчо Грабнаров в Марково
 • Нана Колева Пипова, омъжена за ? Захариев в Марково 
 • Гина Петкова Попова /Джамовска/, омъжена за ? ? в Марково


от Марково към Верен

 • Пена Боневска, омъжена за Петър Господинов Денев-Танев /Комара/
 • Яна Иванова, омъжена за Петър Господинов през февруари 1882 година
 • Пена ?, омъжена за Дойчин Петров Дойчинов /Кюрлоза/
 • Милка Марко-Стоянова**,  омъжва се за Димо Минчев Топалов /Стъргалото/
 • Сребра ?***, омъжва се за Илия Стайнов Топалов
 • Мария Колева, омъжена за Тотю Колев през януари 1906 година
 • Кирана Митева, омъжена за Желю Неделчев през ноември 1906 година
 • Неда Тодорова, омъжена за Илия Колев Марковски
 • Стояна Курданова, омъжена за основоположника на Келчевия род, Вълко Стоянов Ъков /Келчето/
 • Нейка ?, омъжена за Стефан Христов Нерезов
 • Стана ?, омъжена за Доню Минев Глухчев
 • Рада ?, омъжена за Вълко Колев Мандов
-----------------------------------------------------------------------------

Тези сведения са извадени от книгата на Филип Минчев*. Това не е окончателен вариант! Всеки, който има допълнителна информация, нека пише коментар долу или на ivanov78@gmx.de

Мариян Иванов

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
**Това е моята прабаба
***Това е моята прапрапрабаба, ако имате някакви сведения, пишете ми на ivanov78@gmx.de


сряда, 27 юни 2012 г.

Прякорите в село Верен

Прякорите в село Верен*

Тази статия не е окончателна! Ако се сещате за други прякори на старите веренци, пишете!!!

Идеята на тази статия е да попълним и сръвним прякорите използвани в село Верен. Те дават ценна информация за манталитета и взаимоотношенията в селото, като в повечето случаи са с насмешка и  в негативен смисъл

прякори по азбучен ред:
Бабушката Бадинката Барабоя Белята Бирника Болшевика Боруня Ботушара Бубутана Бухала Вампора Вардаджията Глухия Гонгала Джибиля Джигата Докуза Дрислата Дръндаря Дупката Изгорялата буза Илийчаата Кавала Калимерата Камбура Караджата Карамана Касъка Катранджията Келчето Кирпича Колар Козела Комара Кондата Котенцето Крив-Иван Куминя Куртето Куца-Гана Кьор-Минчо Кюрлоза Ламбантина Лолю Лъйдара Ляпчев Магартаря Маджарина Мандата Мерджана Мисиря Мишката Мудито Мушнат-Станчо Нереза Нямата Пантофа Папурчето Парпулата Патрето Пашата Пелтека Пеперудата Пинтията Пипата Помака Потплашията Пощата Праматарката Прасето Пръдлето Пъргав-Стефан Пърча Рабаджията Руснака Ръжанката Саганца Самотовката Сарията Сача Стамбола Стъргалото Сърбина Сюлеймана Татарина Терзията Топала Топуза Тъпанчето Улата Фарфалата Цинцаригата Чалъка Чепарев Червенко Чилика Чолака Чората Чотората Шиванката Шишко Шушулата Ъката Ърбалата Ъшлака  Юро Ягаджията

производни на животни:
Бухала
Козела
Котенцето
Куртето - вълк
Мандата - бивол
Мисиря - мисирка, може да е и от кочан на царевица
Мишката
Нереза
Пеперудата
Прасето

производни на етноси, народности и религиозни общности (като смисълът вероятно идва от пътувания, лични качества и външни черти): 
Карамана
Маджарина
Помака
Руснака
Сърбина
Татарина
Цинцаригата

производни от външни белези и говорни особености:
Глухия
Изгорялата буза
Камбура - гърбавия
Касъка - бил вероятно дребен
Крив-Иван - ходил вероятно изкривен
Куца-Гана 
Кьор-Минчо - виждал трудно или сляп
Мушнат-Станчо
Нямата 
Пелтека - заеквал
Пръдлето
Саганца - използвал често думата съганцъ (т.е. ей сега)
Топала - т.е. куция
Топуза
Фарфалата - много фърфолел, т.е. говорил неясно
Чолака - т.е. съкатия
Чотората - от лицето
Шишко
Ъката - много ъкал, т.е. използвал често  между думите "Ъъъ..."

производни от Османската администрация, Възраждането и политическата система в България:
Сюлеймана
Пашата
Ляпчев
Караджата
Болшевика

производни от топоними:
Чоров - от град Чорлу
Стамболов - от град Истанбул

производни от професии и дейности:
Бирника
Ботушара
Вардаджията - вероятно е пазел нещо
Гайдарджия
Дръндаря - ходил да оре с копраля, която била крива като дръндарски лък
Катранджията
Кирпича - от кирпич, вар
Колар
Коминя
Ламбантина  - подковач
Магартаря
Пощата
Праматарката - от праматар т.е. амбулантен търговец
Рабаджията - който води воловете
Терзията - шивач
Шиванката  - от шивач
Чалъка - оризар
Чепаров - вероятно от чепаре, термин от риболова
 
производни от предмети:
Тъпанчето
Кавала
Коминя
Керпича
Топуза
Дръндаря
Сача
Пантофа

неизвестни за мен като значение ?:
Бадинката
Боруня
Барабоя
Бубутана
Гонгала - (евентуално от руски) вид птица подобна на щъркел 
Джибиля
Докуза - докуз на турски е "девет"?
Парпулата - парпул на румънски е "печен"?
Самотовката
Патрето - патре на румънски е "четвърти", патриа пък "отечество"?
Ърбалата - вероятно то хърбал, хърбав?
Ягаджията

фамилни имена производни от женски лични имена:
Гинен-Иванов - от Гина и Иван
Павунен-Желев - от Павуна и Жельо
Митен - от Мита
Таникин - от Танка

умалени варианти на малки имена:
Ваню - от Иван
Василчето - от Васил
Вачо - от Иван
Вътката - от Вълко
Герги - от Георги
Дана - от Йордана
Дена - от Неделя
Деката - от Неделчо
Добчо - от Добрю
Диката -  от Димо, Димко
Ишо - от Христо
Мина - от Митра
Митката - от Мито
Нунко - от Русен
Пенко - от Пеню
Рашко - от Рад
Танка - от Стояна
Ташинко - от  Таню

от прилгателни и подобно: 
Глухия Станчо
Мушнат Станчо
Малката Ванка
Изгорялата буза
Келчева Васила
Кьор Минчо
Куца Гана
Крив Иван
Павунка сляпата
Пъргав Стефан
Сине Стоян
Бухала Желю

Тази статия не е окончателна!  Ако се сещате за други прякори на старите веренци, пишете!!!

М. Иванов

*За идентификация на прякорите е използвана книгата: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

събота, 2 юни 2012 г.

Пашовият и Чолаковият родове

Пашовият и Чолаковият родове*

Това е работен вариант.

Името на Пашовият род е дал Минчо Станчев Мичев - Пашата, който се жени за дъщерята на заселник, дошъл вероятно от Калофер (според Филип Минчев) и чийто къща била на север от Дойчиновите.  Този засленик имал брат, чийто син, Желю Чолака, е основоположник на Чолаковият род. Минчо Пашата и жена му имали един син Станчо и три дъщери Злата, Мария и още една. Желю пък имал двама сина и една дъщеря: Неделчо, друг син и Стояна
 

Пашовите

1.1. дъщеря на заселника, омъжена за Минчо Станчев Мичев - Пашата, имали четири деца
1.1.1 Станчо Минчев Пашов, женен за Чона от Православ.  Имат син Русен и дъщеря Дона
1.1.1.1. Русен Станчов Пашов, отишъл в Голям дол
1.1.1.2.  Дона Станчова Пашова, омъжена за Иван Тотев Джамовски
1.1.2. Мария Минчева Пашова, омъжена за Ганю Гошев
1.1.3. Злата Минчева Пашова, омъжена в Ташинковите
1.1.4. дъщеря, омъжена за Гогата


Чолаковите

2.1. Желю - Чолака, първи братовчед на съпругата на Минчо Пашата, имал двама сина и една дъщеря
2.1.1 Неделчо Желев Чолаков, женен за Кера Петрова Минчева. Бил е 10 години на гурбет в Добруджа с брат си. Има син и дъщеря
2.1.1.1. Минчо Неделчев Чолаков, има двама сина, Желю и Неделчо
2.1.1.1.1. Неделчо Минчев Чолаков
2.1.1.1.2. Желю Минчев Чолаков
2.1.1.2. Пена Неделчева Чолакова
2.1.2. син, бил с брат си Неделчо на гурбет в Добруджа, но не се върнал
2.1.3. Стояна Желева Чолакова, омъжена за Христо Иванов


*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново