В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

понеделник, 24 декември 2012 г.

Марковският род

Това е работен вариант.

Марковският род* е един от петте най-стари родове в село Верен, като родоначалникът му е бил някой Марко. Този род се разделя на много подродове, като ДинковитеПелтековите, Карамановите, Гонгаловите, МишковитеПрасевите и Камбуровите. Марко имал двама сина - Русен и Рад. Данните са взети от книгата на Филип Й. Минчев*!

Забележка: Има разминаване в началото на родословното дърво с това изготвено от Бано Вълев.

1. Русен Марковски имал трима сина: Марко, Стою и Кольо /Карамана/
1.1. Марко Русенов Марковски, имал четири сина: Русен /Нуню/, Тотю, Кольо и Илия /Гонгала/
1.1.1. Русен Марков Марковски /дядо Нуню/, женен за Тота Иванова от рода на учителя Минчо Вирски в Медово, която била храненица в на Христо Нереза, имат пет сина и една дъщеря: Христо /Куца Гана/, Филип, Илия /Шишко/, Никола /учителя/, Таню и Дафина
1.1.1.1. Христо Русенов Марковски, женен е за Злата Попминчева от Медово, имат четири дъщери: Тота, Стана, Кера и Мария
1.1.1.1.1. Тота Христова, омъжена за Тотю Илиев Попвълков
1.1.1.1.2. Стана Христова, омъжена за Христо Самотовков
1.1.1.1.3. Кера Христова, омъжена за Павун Филипов
1.1.1.1.4. Мария Христова, омъжена за Мильо Аврамов
1.1.1.2. Филип Русенов Марковски, женен за Дона Христова Келчева, имат двама сина и две дъщери: Борис, Христо, Дафина и Минка
1.1.1.2.1. Борис Филипов Марковски, женен за Тота Генева Бикова от Медово, имат син и дъщеря: Филип и Донка
1.1.1.2.1.1. Филип Борисов Марковски, женен за Делка Желева Жулева от Братя Даскалови, учител е в Чирпан
1.1.1.2.1.2. Донка Борисова, убита
1.1.1.2.2. Христо Филипов Марковски, женен за Иванка от Медово
1.1.1.2.3. Дафина Филипова
1.1.1.2.4. Минка Филипова 
1.1.1.3. Илия Русенов Марковски /Шишко/, женен за Неда Банова, нямата деца, осиновили са Христо Танев Шивачев /Шиванката/, който има син Трифон в Крън и дъщеря Недка в Казанлък
1.1.1.4. Никола Русенов Марковски /учителя/, женен за учителката Рушина от Стара Загора, имат двама сина и две дъщери: Костадин, Кирил, Злата и Надежда:
1.1.1.4.1. Костадин Николов Марковски, в Стара Загора
1.1.1.4.2. Кирил Николов Марковски, в Стара Загора
1.1.1.4.3. Злата Николова, омъжена за Трифон Дончев
1.1.1.4.4. Надежда Николова, в София
1.1.1.5. Таню Русенов Марковски, женен за Пейка Стоянова Чорбаланова от Медово, имат един син и две дъщери: Русен, Тота и Стояна
1.1.1.5.1. Русен Танев Марковски, женен за Гана Генчева Кондарева, имат син и дъщеря: Таню и Пейка
1.1.1.5.1.1. Таню Русенов Марковски, военен лекар
1.1.1.5.1.2. Пейка Русенова, в Стряма
1.1.1.5.2. Тота Танева
1.1.1.5.3. Стояна Танева
1.1.1.6. Дафина Русенова, омъжена за Таню Шивача
1.1.2. Тотю Марков Марковски, женен за Неда Господинова Видева, имат трима сина: Господин, Христо и Кольо
1.1.2.1. Господин Тотев Марковски /Динката/, има трима сина и две дъщери: Марко, Тотю,  Иван, Неда и Хуба
1.1.2.1.1. Марко Господинов Динков, има син и дъщеря: Господин и Пенка
1.1.2.1.1.1. Господин Марков Динков, убит
1.1.2.1.1.2. Пенка Маркова, омъжена за Станчо Милчев
1.1.2.1.2. Тотю Господинов Динков, има дъщеря Денка
1.1.2.1.2.1. Денка Тотева, омъжена за Вълко Стайнов Лъйдаров
1.1.2.1.3. Иван Господинов Динков, женен за Стояна от Православ, имат двама сина: Господин и Марко
1.1.2.1.3.1. Господин Иванов Динков
1.1.2.1.3.2. Марко Иванов Динков, в Стара Загора
1.1.2.1.4. Неда Господинова, омъжена за Васил Стефанов Нерезов
1.1.2.1.5. Хуба Господинова
1.1.2.2. Христо Тотев Марковски, женен за Вела Иванова, имат дъщеря Тонка
1.1.2.2.1. Тонка Христова, омъжена в Спасово
1.1.2.3. Кольо Тотев Марковски, изселен в Дуранкулак
1.1.3. Кольо Марков Марковски, има двама сина: Илия и поп Русен
1.1.3.1. Илия Колев Марковски, женен първо за Пена Колева Мудова, от която няма деца, втори брак с Неда Тодорова от Марково, с която има трима сина: Тодор, Минчо и Русен
1.1.3.1.1. Тодор Илиев Марковски, женен за Руса Даскал-Вълкова, имат двама сина: Вълко и Минчо
1.1.3.1.1.1. Вълко Тодоров Марковски, изселен в Твърдица
1.1.3.1.1.2. Минчо Тодоров Марковски,
1.1.3.1.2. Минчо Илиев Марковски,  женен за Гина Вълкова Трифонова, имат дъщеря Недка
1.1.3.1.2.1. Недка Минчева, в Стара Загора
1.1.3.1.3. Русен Илиев Марковски,  има син и дъщеря: Илия и Недка
1.1.3.1.3.1. Илия Русенов Марковски
1.1.3.1.3.2. Недка Русенова, омъжена в Медово
1.1.3.2. поп Русен Колев Марковски, поп в село Марково, има син Кольо и дъщеря ?
1.1.3.2.1. Кольо Русенов Попов, изселен в Горно Съхране
1.1.3.2.2. ? Русенова, омъжена в Мандовите

/Гонгаловите/
1.1.4. Илия Марков Марковски /Гонгала/,  женен за Пена, имат трима сина: Стайно, Кольо и Петко
1.1.4.1. Стайно Илиев Гонгалов, женен за Дона Русенова Мишкова, имат трима сина и една дъщеря: Илия, Йордан, Минчо и Пена,
1.1.4.1.1. Илия Стайнов Гонгалов, женен за Тона Вълева Банова, нямат деца
1.1.4.1.2. Йордан Стайнов Гонгалов, женен за Войка Христова Миткова, имат дъщеря Донка
1.1.4.1.2.1. Донка Йорданова, омъжена в Кюстендил
1.1.4.1.3. Минчо Стайнов Гонгалов, има син Стайно
1.1.4.1.3.1. Стайно Минчев Гонгалов, в Стара Загора
1.1.4.1.4. Пена Стайнова
1.1.4.2. Кольо Илиев Гонгалов, женен за Елена Танева Тодор-Иванова от Православ, имат две дъщери: Жела и Пена
1.1.4.2.1. Жела Колева, омъжена за Христо Папурков
1.1.4.2.2. Пена Колева, омъжена за Таню Стефанов
1.1.4.3. Петко Илиев Гонгалов, женен за Мария от Брезово, имат син и дъщеря: Илия и Стана
1.1.4.3.1. Илия Петков Гонгалов, женен за Гина Христова Гинен-Иванова, имат син и две дъщери: Петко, Марийка и Радка
1.1.4.3.1.1. Петко Илиев Гонгалов, поп
1.1.4.3.1.2. Марийка Илиева
1.1.4.3.1.3. Радка Илиева, в Пловдив
1.1.4.3.2. Стана Петкова, омъжена за Вълко Мичев-Танков

/Пелтековите/
1.2. Стою Русенов Марковски, женен за Цана, имали двама сина Марко и Кольо
1.2.1. Марко Стоев Марковски, два пъти се женил,  починал млад, нямал деца
1.2.2. Кольо Стоев Марковски /Пелтека/, заеквал и му излезал прякорът Пелтека, а на наследниците му Пелтековите, имал два брака, първият брак е с Дена Донева Генов-Донева, имат два сина Тотю и Таню, от втория брак с вдовицата Мина от Зелениково имат двама сина и една дъщеря: Петър, Атанас и ?, както и доведен син Матето
1.2.2.1. Тотю Колев Пелтеков, има два брака, от първия брак с Ивана Колева Нерезова имат син и дъщеря: Кольо и Дена, от втория брак с Кера Минчева Петров-Минчева няма деца
1.2.2.1.1. Кольо Тотев Пелтеков, женен за Димитра Стоянова Срийчева, имат син и дъщеря: Тотю и Кера
1.2.2.1.1.1. Тотю Колев Пелтеков, инжинер в Стара Загора
1.2.2.1.1.2. Кера Колева, омъжена за Таню Нешев в Голям дол
1.2.2.1.1. Дена Тотева, омъжена за Иван Кондарев
1.2.2.2. Таню Колев Пелтеков, самоубил се през 1920 година
1.2.2.3. Петър Колев Пелтеков, има син Иван
1.2.2.3.1. Иван Петров Пелтеков
1.2.2.4. Атанас Колев Пелтеков, женен за Мария, имат син и дъщеря: Георги и Дона
1.2.2.4.1. Георги Атанасов Пелтеков
1.2.2.4.2.  Дона Атанасова, омъжена за Марин Иклимов
1.2.2.5. ? Колева, саката
1.2.2.6. Марко Колев Пелтеков /Матето/, има син Таню
1.2.2.6.1. Таню Марков

/Карамановите/
1.3. Кольо Русенов Марковски /Карамана/, женен за Стояна /столетницата/, имат трима сина и една дъщеря: Русен, Христо, Таню и Каля
1.3.1. Русен Колев Караманов, учител, женен за Мария Каназирска от Кольо Мариново, имат двама сина и една дъщеря: Кольо, Стайко и Кера
1.3.1.1. Кольо Русенов Караманов, женен за Неделя /Дена/ Енчева Станевска, имат син и дъщеря: Енчо и Мария
1.3.1.1.1. Енчо Колев Караманов, ветеринарен лекар
1.3.1.1.2. Мария Колева, омъжена за Стефан Тотев Нерезов
1.3.1.2. Стайко /Стойко/ Русенов Караманов, женен за Пена Генова Караколевска, нямат деца
1.3.1.3. Кера Русенова
1.3.2. Христо Колев Карманов, женен за Пейка Пеева Иванова, имат двама сина и три дъщери: Русен, Ганю, Желяза, Стефана, Рада
1.3.2.1. Русен Христов Краманов
1.3.2.2. Ганю Христов Караманов
1.3.2.3. Желза Христова
1.3.2.4. Стефана Христова
1.3.2.5. Рада Христова
1.3.3. Таню Колев Караманов, има син Кольо
1.3.3.1. Кольо Танев Караманов, женен за Ивана Димова /Дикова/ Христова Чорова, имат дъщеря Стояна
1.3.3.1.1. Стояна Колева, омъжена за Добри Неделчев Мудов
1.3.4. Каля Колева, омъжена за Кольо Станевски

2. Рад Марков Марковски, имал син Русен
2.1. Русен Радев Марковски, имал двама сина Мито Мишката и Рад Прасев

/Мишковите/
2.1.1. Мито Русенов Марковски /Мишката/, женен за Мария, имат четири сина: Русен, Минчо, Доню и Иван
2.1.1.1. Русен Митов Мишков, има три дъщери: Мария, Дона и Чона
2.1.1.1.1. Мария Русенова, омъжена за Тотю Кермедчиев
2.1.1.1.2. Дона Русенова, омъжена за Стайно Гонгалов
2.1.1.1.3. Чона Русенова, омъжена в Чоба
2.1.1.2. Минчо Митов Мишков, женен за Нейка Донева Чепарева, имат двама сина и две дъщери: Господин, Йордан, Чона и Елена
2.1.1.2.1. Господин Минчев Мишков, женен за Дона Георгиева Чалъкова, имат двама сина: Минчо и Георги
2.1.1.2.1.1. Минчо Господинов Мишков, женен за Мария Танева Гогова, имали син Господин
2.1.1.2.1.1.1. Господин Минчев Мишков, починал като младеж
2.1.1.2.1.2. Георги Господинов Мишков, женен за Олга Димова Филипова, имат дъщеря Донка
2.1.1.2.1.2.1. Донка Георгиева, инженер, в Стара Загора
2.1.1.2.2. Йордан Минчев Мишков, женен за Гана Русева Фарфалова, имат двама сина и една дъщеря: Минчо, Русю и Нейка
2.1.1.2.2.1. Минчо Йорданов Мишков, женен за Сребра Димова Колева Чорова, имат син и дъщеря: Русен и Ганка
2.1.1.2.2.1.1. Русен Минчев Мишков
2.1.1.2.2.1.2. Ганка Минчева, в Стара Загора
2.1.1.2.2.2. Русю Йорданов Мишков, женен за Пейка Генова Иванова, имат двама сина и една дъщеря: Йордан, Гено и Ганка
2.1.1.2.2.2.1. Йордан Русев Мишков
2.1.1.2.2.2.2. Гено Русев Мишков
2.1.1.2.2.2.3. Ганка Русева Мишкова
2.1.1.2.2.3. Нейка Йорданова, омъжена за Желю Георгиев Касъков
2.1.1.2.3. Чона Минчева, омъжена за Христо Стефанов Нерезов
2.1.1.2.4. Елена Минчева, омъжена за Марина Иклимов
2.1.1.3. Доню Митов Мишков, женен за Нана, имат три сина и една дъщеря: Мито, Станчо, Русен и Тодора
2.1.1.3.1. Мито Донев Мишков, женен за Калинка Танева, имат четири сина и три дъщери: Доню, Таню, Петър, Станчо, Руса, Тота, Нана
2.1.1.3.1.1. Доню Митов Мишков, женен за Велика Димитрова Касъкова, имат три дъщери: Калинка, Елена и Тотка
2.1.1.3.1.1.1. Калинка Донева, омъжена за Желю Иванов Чоторов
2.1.1.3.1.1.2. Елена Донева, в Гранит
2.1.1.3.1.1.3. Тотка Донева, в Пловдив
2.1.1.3.1.2. Таню Митов Мишков, има син Митко
2.1.1.3.1.2.1. Митко Танев Мишков
2.1.1.3.1.3. Петър Митов Мишков, има син Димитър
2.1.1.3.1.3.1. Димитър Петров Мишков
2.1.1.3.1.4. Станчо Митов Мишков, има син Филип
2.1.1.3.1.4.1. Филип Станчев Мишков
2.1.1.3.1.5. Руса Митова, омъжена за Вълкан Христов Ковачев
2.1.1.3.1.6. Тота Митова, омъжена в Медово
2.1.1.3.1.7. Нана Митова, омъжена за Христо Колев Куминев
2.1.1.3.2. Станчо Донев Мишков, женен за Руса Танева Гошева, имат два сина и една дъщеря: Дончо, Таню и Нана
2.1.1.3.2.1. Дончо Станчев Мишков
2.1.1.3.2.2. Таню Станчев Мишков
2.1.1.3.2.3. Нана Станчева
2.1.1.3.3. Русен Донев Мишков, има син и две дъщери: Дончо, Жела и Нана
2.1.1.3.3.1. Дончо Русенов Мишков, убит в Унгария
2.1.1.3.3.2. Жела Русенова, омъжена за Христо Тодоров в Малък дол
2.1.1.3.3.3. Нана Русенова, омъжена за Минай Фарфалов
2.1.1.3.4. Тодора Донева
2.1.1.4. Иван Митов Мишков, зет на Видю Манев в Малък дол

/Прасевите/
2.1.2. Рад Русенов Мишков /Прасев/, имал два сина Господин и Иван
2.1.2.1. Господин Радев Прасев, женен за Гана Гуджукова от Медово, има два сина и две дъщери: Таню, Геню, Мария и Ивана
2.1.2.1.1. Таню Господинов Прасев, женен за Гана Сачанова от Православ, имат син и четири дъщери: Господин, Кера, Христа, Калинка и Елена
2.1.2.1.1.1. Господин Танев Прасев, има два брака, от първия брак с Жела Минчева Келчева имат два сина: Таню и Вълко, а от втория брак с Мария още един син Христо
2.1.2.1.1.1.1. Таню Господинов Прасев
2.1.2.1.1.1.2. Вълко Господинов Прасев
2.1.2.1.1.1.3. Христо Господинов Прасев
2.1.2.1.1.2. Кера Танева, в Православ
2.1.2.1.1.3. Христа Танева, омъжена за Руси Танев в Златосел
2.1.2.1.1.4. Калинка Танева, в Братя Даскалови
2.1.3.1.1.5. Елена Танева, в Найденово
2.1.2.1.2. Геню Господинов Прасев, женен за Мария Христова Келчева, имат син и дъщеря: Господин и Гана
2.1.2.1.2.1. Господин Генов Прасев, женен за Гина Георгиева Чалъкова, имат три сина: Геню, Георги и Кольо
2.1.2.1.2.1.1. Геню Господинов Прасев
2.1.2.1.2.1.2. Георги Господинов Прасев
2.1.2.1.2.1.3. Кольо Господинов Прасев
2.1.2.1.2.2. Гана Генова
2.1.2.1.3. Мария Господинова, Кольо Иванов Мандов
2.1.2.1.4. Ивана Господинова, омъжена за Кольо Пипов
2.1.2.2. Иван Радев Мишков /Прасев/, женен за Руса и нямат деца, имат храненици: Димо Камбура и Рада

/Камбуровите/
2.1.2.2.1. Димо Камбура, женен за Рада,  имат четири сина и една дъщеря: Иван, Илия, Недялко, Георги и Руса
2.1.2.2.1.1. Иван Димов Камбуров, изселил се в Русия
2.1.2.2.1.2. Илия Димов Камбуров, изселил се в Русия
2.1.2.2.1.3. Недялко Димов Камбуров, убит във война
2.1.2.2.1.4. Георги Димов Камбуров, женен за Дона Танева Кавалова, имат дъщеря Радка
2.1.2.2.1.4.1. Радка Георгиева, в Чирпан
2.1.2.2.1.5. Руса Димова, омъжена за Иван Червенков
2.1.2.2.2. Рада

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

сряда, 21 ноември 2012 г.

Героите от Балканските войни

Според данните на Държавната агенция "Архиви", публикувани на специалната ѝ Уеб страница за Сто години от Балканските войни (1912-1913), загиналите са:

1. Александър Георгиев Чолаков, вероятно Чалъков вместо Чолаков, мл.подоф., набор 1901, 52.пех.п., 4.р., поч. на 10/25/1912 в с. Татар кьой, Одринска околия, Ф.39, ОП.1, А.Е.1, Л.7
2. Георги Сребров Четоров, вероятно Чоторов вместо Четоров, ред., набор 1905, 12.пех.п., убит на 3/26/1905 при Одрин, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 110
3. Добри Генов Денев, ред., набор 1901, 8.див.лаз., поч. на 20/04/1913,  ф.39, оп.1, а.е. 5, л. 128
4. Добри Танев Добрев, ред., набор 1895, 55.пех.п., убит на 29/06/1913 в Крушево, Серска околия, там е и гробът, ф.39, оп.1, а.е. 5, л. 134
5. Колю Станев Станев, ред., набор 1888, оп., починал 1912 в Димотика, Ф.39, ОП.1, А.Е.8, Л.47
6. Неделчо Марков Пешев, ред., набор 1906, 12.пех.п., убит на 13/03/1913 в Одрин,
Ф.39, ОП.1, А.Е.11, Л.19
7. Петър Танев Мичов, ред., набор 1898, 55.пех.п., убит на 13/03/1913, починал в Одринска околия,  ф. 39, оп. 1, а.е. 12, л. 137
8. Ради Танев Мандов, ред., набор 1909, 12.пех.п., убит на 08/07/1913 в село Повиен, Кюстендилска околия, там е и гробът, ф.39.,оп.1,а.е.13,л.6
9. Станчо Пеев Пенков, ред., набор 1895, 55.пех.п., 1.р., убит на 08/07/1913 в село Кремен, Неврокопска околия, там е гробът, Ф.39, ОП.1, А.Е.14, Л.64
10. Тодор Христов Кавалов, ред., набор 1906, 1.пех.п., 16.р., убит на 13/03/1913 в село Доуджарос, Одринска околия, ф.39, оп.1,а.е.15, л.64
11. Христо Пеев, вероятно Саганцов, ред., набор 1900, 5/8.п.б-ца, починал на 02/07/1913 в гр. Царево село, там е и гробът му, ф. 39, оп. 1, а. е. 16, л. 51


--------------------------------------------------------------

Според паметника в центъра на село Верен, загиналите 1912-1913 са:

1. Александър Чалъков
2. Вълкан Кирпичев
3. Георги С. Чоторов
4. Добри Г. Добрев
5. Добри Ташинков
6. Неделчо Камбуров
7. Неделчо Ж. Чолаков
8. Петър Т. Мичев
9. Ради Т. Мандов
10. Станчо И. Пеев
11. Трифон Ламбантинов
12. Христо Саганцов


--------------------------------------------------------------

Според "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр.48, загиналите веренци са:
 
1. Александър Георгиев Чалъков, баща на Александър Александров
2. Добрю Генов, баща на Христо Добрев, умрял от болест
3. Рад Танев Мандов
4. Колю Милчев Станевски, дядо на Желю Милчев

5. Вълкан Дойчинов, брат на Иван Кирпича
6. Петър Танев Мичев Танков, дядо на Петър Илиев
7. Господин Петров Комаров, брат на Видю Петров Комаров
8. Георги Сребров Чоторов, от холера

9. Добчо Танев Сачев, баща на Марийка Тотева Вълкова Тъпанджова
10. Христо Пеев
Саганцов, от холера
11. Трифон Христов Ламбантинов, от болест
12. Таню Колев Караманов, дядо на Стояна Д
обрева Мудова

неделя, 1 юли 2012 г.

село Верен - село Медово

 Тази статия има за цел да проследи изселванията и женитбите от едното към другото село и обратно. За историята и родовете на село Медово, Чирпанско, вижте: http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html

от Верен към Медово

 • Руса Минчева Фарфалова, омъжена за  Видю Куртов от Медово
 • Борис Вълев Ъшлаков, изселил се в Медово
 • Тота Христова Чалъкова, омъжена за Филип Минев в Медово
 • Слави Иванов Чалъков, изселил се в Медово
 • Бона Георгиева Чалъкова, омъжена за Павун Пенев в Медово
 • Неделчо Христов Чалъков, изселил се в Медово
 • Стана Иванова Пенков-Иванова, омъжена за ? Рачев в Медово
 • Вида Станчова Чиликова, омъжена за ? Сребчов в Медово
 • Недка Русенова Марковска, омъжена за ? ? в Медово
 • Тота Митова Мишкова, омъжена за ? Танев в Медово
 • Пена Желева Дюлгерска /Чоторова/, омъжена за Сребрю Георгиев Читалски в Медово
 • Дончо Христов Калимеров /Чепарев/, изселил се в Медово
 • Христо Тотев Кавалов, изселил се в Медово
 • Тана Минева Глухчева, омъжена за ? ? в Медово
 • Ана Коева Георгиева, омъжена за ? Алмански в Медово
 • Тодора Добрева Дойчинова, омъжена за ? ? в Медово
 • Димитър Иванов Дойчинов /Кондарев/, изселил се в Медово, зет в Сайдовите
 • Ивана Христова Солакова /Червенкова/, омъжена за ? ? в Медово
 • Христа Колева Станевска, омъжена за ? ? в Медово
 • Бона Вълканова Пиндова, омъжена за ? Биков в Медово
 • Дона Христова Вълканова, омъжена за Филип Атанасов в Медово
 • Танка Вълканова Танкина, омъжена за ? ? в Медово
 • Павуна Танева Танкина /Джибилева/, омъжена за Георги Таратинков в Медово
 • Неда Паскова Танкина, омъжена за ? ? в Медово


от Медово към Верен

 • Иван, основател на Ъковите и Келчевите
 • Стайко, основател на Сарийчевите
 • Енчо, основател на Станевските
 • Миню, основател на  Пиндьовите
 • Вълчо, основател на Табаковите
 • Вълко, предшественик на Мисиревите, около 1835 год
 • Йова Минева, омъжена за Иван Илиев Чалъков, през януари 1906 година
 • Ивана ?, омъжена за Вълчо Христов Чалъков
 • Мина Золчева, омъжена за Стою Петков Мандов
 • Дена Дандова, омъжена за Димитър Стоев Мандов
 • Нана Пенева Авуска, омъжена за Христо Петков Мандов
 • Плина ?, омъжена за Кольо Радев Мандов
 • Руса Петрова Авуска, омъжена за Неделчо Иванов Пеперудов, виж следващия ред?
 • Руса Филипова, омъжена за Неделчо Иванов през февруари 1885 година, виж пред. ред?
 • Дона ?, омъжена за Христо Минчев Чалъков
 • Тана ?, омъжена за Георги Христов Чалъков
 • Дона Крив-Илиева, омъжена за Иван Станчев Пенков-Иванов
 • Стояна Читалийска, омъжена за Илия Иванов Станчев-Иванов
 • Тодора ?, омъжена за Иван Пеев Пейчин-Иванов
 • Яна Крив-Илиева, омъжена за Пею Боев
 • Бъна ?,  омъжена за Мичо Танев Мичев Танков
 • Тота Иванова, от рода на учителя Минчо Вирски, омъжена за Русен /дядо Нуню/ Марковски
 • Злата Колева Попминчева, омъжена за Христо Русенов Марковски през май 1887 година
 • Тота Генева Бикова, омъжена за Борис Филипов Марковски
 • Иванка ?, омъжена за Христо Филипов Марковски
 • Пейка Стоянина Чорбаланова, омъжена за Таню Русенов Марковски
 • Гана Гуджукова, омъжена за Господин Радев Прасев
 • Васила Тотева, омъжена за Христо Танев Сачев
 • Русю Колев, жени се за Ивана Петрова Еневска
 • Руса Аламанска, омъжена за Христо Грозев Дюлгерски /Коминя/
 • Пена ?, омъжена за Грозю Христов Куминев
 • Съба ?, омъжена за Стефан Христов Куминев
 • Рада ?, омъжена за Мито Стайнов Козела, виж следващия ред?
 • Рада Илиева, омъжена за Милчо Станев, през февруари 1881 година, виж пред. ред?
 • Руса ?, омъжена за Видю Танев Денев-Танев
 • Наса Анастасова, омъжена за Васил Иванов Джамовски
 • Минчо Кермедчиев, син храненик на Стою Стоянов Джамовски
 • Съба ?, омъжена за Найден Тотев Кермедчиев
 • Ивана ?, омъжена за Минчо Боев Кермедчиев
 • Арма Гуджукова, омъжена за Желю Петров Караколевски
 • Гана Кукова, омъжена за Неделчо /Деката/ Колев Караколевски
 • Дена Андреева, омъжена за Христо Георгиев Солаков /Червенков/
 • Стана ?, омъжена за Киро Мичев
 • Елисавета Филипова (род. 1884) от Филип-Миневския род, омъжена за учителя Йордан Минчев Келчев (род. 1882), родители на автора на трите тома за село Верен*
 • Съба Филипова**, дъщеря на Филип и Пейка, сестра на Стайко, Петър и Миню, омъжена за Желю Вълков Ъков
 • ? Дандова, омъжена за Иван Курдов
 • Христа Танева Чернева, омъжена за Христо Вълканов
 • Митра ?, омъжена за Вълко Иванов
 • Кера ?, омъжена за Иван Вълканов Подплашията
 • Стоя Райнова Гуджукова, омъжена за Паско Иванов Танкин
 • Добра ?, омъжена за Минчо Иванов Табаков
 • Мина Стойкова, омъжена за Колю Тотев ? през май 1887 година
 • Яна Колева, омъжена за Генчо Вълков ? през май 1887 година
 • Нейка Пенева, омъжена за Петър Танев ? през май 1889 година

-------------------------------------------------------------------------------------------

Тези сведения са извадени от книгата на Филип Минчев*. Това не е окончателен вариант! Всеки, който има допълнителна информация, нека пише коментар долу или на ivanov78@gmx.de

Мариян Иванов

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
** Това е моята прапрапрабаба, бих се радвал на всяка допълнителна инфорамция за този род, пишете на ivanov78@gmx.de

четвъртък, 28 юни 2012 г.

село Верен - село Марково

 Тази статия има за цел да проследи изселванията и женитбите от едното към другото село и обратно.

от Верен към Марково

 • Вълко Желев Ъков, изселил се в Марково, има син Желю /Бухала/
 • Иван Тотев Курдов, изселил се в Марково
 • Тодор Енчев Станевски, изселил се в Марково
 • Дена Генова Василева, омъжена в Марково
 • Тота Илиева Гошева, омъжена за Слави Петров в Марково
 • Йова Минева Крив-Илиева, омъжена за Желю Бухалов в Марково
 • Злата Колева Пипова, омъжена за Минчо Грабнаров в Марково
 • Нана Колева Пипова, омъжена за ? Захариев в Марково 
 • Гина Петкова Попова /Джамовска/, омъжена за ? ? в Марково


от Марково към Верен

 • Пена Боневска, омъжена за Петър Господинов Денев-Танев /Комара/
 • Яна Иванова, омъжена за Петър Господинов през февруари 1882 година
 • Пена ?, омъжена за Дойчин Петров Дойчинов /Кюрлоза/
 • Милка Марко-Стоянова**,  омъжва се за Димо Минчев Топалов /Стъргалото/
 • Сребра ?***, омъжва се за Илия Стайнов Топалов
 • Мария Колева, омъжена за Тотю Колев през януари 1906 година
 • Кирана Митева, омъжена за Желю Неделчев през ноември 1906 година
 • Неда Тодорова, омъжена за Илия Колев Марковски
 • Стояна Курданова, омъжена за основоположника на Келчевия род, Вълко Стоянов Ъков /Келчето/
 • Нейка ?, омъжена за Стефан Христов Нерезов
 • Стана ?, омъжена за Доню Минев Глухчев
 • Рада ?, омъжена за Вълко Колев Мандов
-----------------------------------------------------------------------------

Тези сведения са извадени от книгата на Филип Минчев*. Това не е окончателен вариант! Всеки, който има допълнителна информация, нека пише коментар долу или на ivanov78@gmx.de

Мариян Иванов

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново
**Това е моята прабаба
***Това е моята прапрапрабаба, ако имате някакви сведения, пишете ми на ivanov78@gmx.de


сряда, 27 юни 2012 г.

Прякорите в село Верен

Прякорите в село Верен*

Тази статия не е окончателна! Ако се сещате за други прякори на старите веренци, пишете!!!

Идеята на тази статия е да попълним и сръвним прякорите използвани в село Верен. Те дават ценна информация за манталитета и взаимоотношенията в селото, като в повечето случаи са с насмешка и  в негативен смисъл

прякори по азбучен ред:
Бабушката Бадинката Барабоя Белята Бирника Болшевика Боруня Ботушара Бубутана Бухала Вампора Вардаджията Глухия Гонгала Джибиля Джигата Докуза Дрислата Дръндаря Дупката Изгорялата буза Илийчаата Кавала Калимерата Камбура Караджата Карамана Касъка Катранджията Келчето Кирпича Колар Козела Комара Кондата Котенцето Крив-Иван Куминя Куртето Куца-Гана Кьор-Минчо Кюрлоза Ламбантина Лолю Лъйдара Ляпчев Магартаря Маджарина Мандата Мерджана Мисиря Мишката Мудито Мушнат-Станчо Нереза Нямата Пантофа Папурчето Парпулата Патрето Пашата Пелтека Пеперудата Пинтията Пипата Помака Потплашията Пощата Праматарката Прасето Пръдлето Пъргав-Стефан Пърча Рабаджията Руснака Ръжанката Саганца Самотовката Сарията Сача Стамбола Стъргалото Сърбина Сюлеймана Татарина Терзията Топала Топуза Тъпанчето Улата Фарфалата Цинцаригата Чалъка Чепарев Червенко Чилика Чолака Чората Чотората Шиванката Шишко Шушулата Ъката Ърбалата Ъшлака  Юро Ягаджията

производни на животни:
Бухала
Козела
Котенцето
Куртето - вълк
Мандата - бивол
Мисиря - мисирка, може да е и от кочан на царевица
Мишката
Нереза
Пеперудата
Прасето

производни на етноси, народности и религиозни общности (като смисълът вероятно идва от пътувания, лични качества и външни черти): 
Карамана
Маджарина
Помака
Руснака
Сърбина
Татарина
Цинцаригата

производни от външни белези и говорни особености:
Глухия
Изгорялата буза
Камбура - гърбавия
Касъка - бил вероятно дребен
Крив-Иван - ходил вероятно изкривен
Куца-Гана 
Кьор-Минчо - виждал трудно или сляп
Мушнат-Станчо
Нямата 
Пелтека - заеквал
Пръдлето
Саганца - използвал често думата съганцъ (т.е. ей сега)
Топала - т.е. куция
Топуза
Фарфалата - много фърфолел, т.е. говорил неясно
Чолака - т.е. съкатия
Чотората - от лицето
Шишко
Ъката - много ъкал, т.е. използвал често  между думите "Ъъъ..."

производни от Османската администрация, Възраждането и политическата система в България:
Сюлеймана
Пашата
Ляпчев
Караджата
Болшевика

производни от топоними:
Чоров - от град Чорлу
Стамболов - от град Истанбул

производни от професии и дейности:
Бирника
Ботушара
Вардаджията - вероятно е пазел нещо
Гайдарджия
Дръндаря - ходил да оре с копраля, която била крива като дръндарски лък
Катранджията
Кирпича - от кирпич, вар
Колар
Коминя
Ламбантина  - подковач
Магартаря
Пощата
Праматарката - от праматар т.е. амбулантен търговец
Рабаджията - който води воловете
Терзията - шивач
Шиванката  - от шивач
Чалъка - оризар
Чепаров - вероятно от чепаре, термин от риболова
 
производни от предмети:
Тъпанчето
Кавала
Коминя
Керпича
Топуза
Дръндаря
Сача
Пантофа

неизвестни за мен като значение ?:
Бадинката
Боруня
Барабоя
Бубутана
Гонгала - (евентуално от руски) вид птица подобна на щъркел 
Джибиля
Докуза - докуз на турски е "девет"?
Парпулата - парпул на румънски е "печен"?
Самотовката
Патрето - патре на румънски е "четвърти", патриа пък "отечество"?
Ърбалата - вероятно то хърбал, хърбав?
Ягаджията

фамилни имена производни от женски лични имена:
Гинен-Иванов - от Гина и Иван
Павунен-Желев - от Павуна и Жельо
Митен - от Мита
Таникин - от Танка

умалени варианти на малки имена:
Ваню - от Иван
Василчето - от Васил
Вачо - от Иван
Вътката - от Вълко
Герги - от Георги
Дана - от Йордана
Дена - от Неделя
Деката - от Неделчо
Добчо - от Добрю
Диката -  от Димо, Димко
Ишо - от Христо
Мина - от Митра
Митката - от Мито
Нунко - от Русен
Пенко - от Пеню
Рашко - от Рад
Танка - от Стояна
Ташинко - от  Таню

от прилгателни и подобно: 
Глухия Станчо
Мушнат Станчо
Малката Ванка
Изгорялата буза
Келчева Васила
Кьор Минчо
Куца Гана
Крив Иван
Павунка сляпата
Пъргав Стефан
Сине Стоян
Бухала Желю

Тази статия не е окончателна!  Ако се сещате за други прякори на старите веренци, пишете!!!

М. Иванов

*За идентификация на прякорите е използвана книгата: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

събота, 2 юни 2012 г.

Пашовият и Чолаковият родове

Пашовият и Чолаковият родове*

Това е работен вариант.

Името на Пашовият род е дал Минчо Станчев Мичев - Пашата, който се жени за дъщерята на заселник, дошъл вероятно от Калофер (според Филип Минчев) и чийто къща била на север от Дойчиновите.  Този засленик имал брат, чийто син, Желю Чолака, е основоположник на Чолаковият род. Минчо Пашата и жена му имали един син Станчо и три дъщери Злата, Мария и още една. Желю пък имал двама сина и една дъщеря: Неделчо, друг син и Стояна
 

Пашовите

1.1. дъщеря на заселника, омъжена за Минчо Станчев Мичев - Пашата, имали четири деца
1.1.1 Станчо Минчев Пашов, женен за Чона от Православ.  Имат син Русен и дъщеря Дона
1.1.1.1. Русен Станчов Пашов, отишъл в Голям дол
1.1.1.2.  Дона Станчова Пашова, омъжена за Иван Тотев Джамовски
1.1.2. Мария Минчева Пашова, омъжена за Ганю Гошев
1.1.3. Злата Минчева Пашова, омъжена в Ташинковите
1.1.4. дъщеря, омъжена за Гогата


Чолаковите

2.1. Желю - Чолака, първи братовчед на съпругата на Минчо Пашата, имал двама сина и една дъщеря
2.1.1 Неделчо Желев Чолаков, женен за Кера Петрова Минчева. Бил е 10 години на гурбет в Добруджа с брат си. Има син и дъщеря
2.1.1.1. Минчо Неделчев Чолаков, има двама сина, Желю и Неделчо
2.1.1.1.1. Неделчо Минчев Чолаков
2.1.1.1.2. Желю Минчев Чолаков
2.1.1.2. Пена Неделчева Чолакова
2.1.2. син, бил с брат си Неделчо на гурбет в Добруджа, но не се върнал
2.1.3. Стояна Желева Чолакова, омъжена за Христо Иванов


*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново