В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

вторник, 31 декември 2013 г.

in memoriam на Марко Димов Минчев (1926 - 2006)


На 30. дек. 2013 се навършиха 7 години от смъртта на дядо Марко.

Поклон пред светлата му памет!

От неговия внук Мариян Иванов

неделя, 29 септември 2013 г.

Келчевският род

Келчевският род*

Това е работен вариант!

Стоян, братът на Вълко Ъката, имал един син Вълко Келчето, който орял и сеел нивата на един турчин и деляли с него наполовина реколтата от жито. Един ден турчинът продал нивата на друг нашенец. Вълко отишъл при турчина и проплакал "Оралото ми е в твоята нива, а ти я продаваш на друг човек!" Турчинът се ядосал и викнал "Келеш, с келеш! За една нива плачеш!" Сетне го съжалил, разтрогнал сделката и продал нивата на Вълко, на който обаче му останал прякорът Келчето. Тъй като баща му Стоян починал рано, Вълко с двете му сестри Тота и Гана останали да ги гледа чичо им Вълко Ъката. Вълко Келчето е женен за Стояна Курдова от Марково, имал три дъщери и трима сина: Жела, Неделя, Христо, Минчо, Трифон и Тона /по реда на раждането им/. От този род е учителят Филип Минчев, автор на книгата в три части "История на село Верен" и е син на учитля Йордан Минчев Келчев.

1. Жела Вълкова, омъжена у Пилевските в Православ, починала рано, без поколение
2. Неделя Вълкова, омъжена за Иван Курдов, родила им се дъщеря Дона, починала скоро след това
3. Христо Вълков Келчев, бил учител в килийното училище във Верен, негов ученик е Даскал Вълко, женен за Злата Колева Чалъкова, имали две деца: Вълко и Стояна, Злата починала и той се оженил за Бяла от село Колачево /К. Мариново/ и се родили: Мина, Дона, Тона и Велин
3.1. Вълко Христов Келчев - Бирника (р. 1868), бил е учител
3.2. Стояна Христова (р. 1871)
3.3. Мина Христова, майка на Господин Генев
3.4. Дона Христова, майка на Борис Филипов
3.5. Тона Христова, омъжена за Таню Сачев
3.6. Велин Христов Келчев, бил е в Тричленката (1923-1925), имал двама сина: Христо и Тотю
3.6.1. Христо Велинов Келчев (1903-1957)
3.6.2. Тотю Велинов Келчев
4. Минчо Вълков Келчев (1847-????), женен за Тота Танева Топалова, първите им три деца починали, сетне взели да гледат Стояна Христова, тъй като майка ѝ Злата починал много скоро след нейното раждане, сетне им се родили: Танка, Митра (р. 1877), Йордан (р. 1882), Илия (р. 1885), Жела (р. 1888) и Вълко (р. 1893)
4.1. Танка Минчева Кондарева, омъжена за Генчо Иванов Кондарев, имат  три сина: Йордан, Минчо и Никола и 6 шест дъщери: Тота, Дона, Ивана, Гана, Мина и Йорданка

4.2. Митра Минчева Попова, омъжена за Манол Донев Попов

4.3. Йордан Минчев Келчев (1882-1950), учил в прогимназията в Брезово и в гимназията в Пловдив, женен за Елисавета Филипова (1884-1956) от Медово, имат синове Филип, Йордан и Господин /Динко, Дико/ и дъщеря Стана
4.3.1. Филип Йорданов Минчев (1908-1997), учител, автор на трите части на книгата "История на село Верен", женен за Тодора Динева Шивачева от с. Аспарухово /Карнобатско/


4.3.2. Минчо Йорданов Минчев (1905-1981)
4.3.3. Господин /Дико/ Йорданов Даскалов (1915-1978), женен за Денка Колева
4.3.4. Стана Йорданова
4.4. Илия Минчев Келчев (1885-1976), женен за Тота Танева Мандова , имат синове Минчо и Йордан и дъщеря Вида
4.4.1. Минчо Илиев Келчев 
4.4.2. Йордан Илиев Келчев 
4.4.3. Вида Илиева Келчева 
4.5. Жела Минчева Прасева, омъжена за Господин Танев Прасев, имат синове Таню и Вълко
4.6. Вълко Минчев Келчев (1893 - убит през Първата световна война)
5. Трифон Вълков Келчев, бил е кмет на Верен (1894-1897), ходил на гурбет в Анадола /бил овчар една година там/, като се върнал се оженил /около 1871/ за Гина Радева Мандова, родил се Христо, след това имали три деца, които починали, сетне Вълко (р. 1878), Сребра, Таню и Стояна.
5.1. Христо Трифонов Келчев
5.2. Вълко Трифонов Келчев
5.3. Сребра Трифонова, омъжена за Стойко Стайнов Топалов
5.4. Таню Трифонов Келчев
5.5. Стояна Трифонова
6. Тона Вълкова, омъжена за Тотю Стефов, имали две деца Въла и Стефо, починала, когато сина ѝ Стефо бил на 40 дни, а дъщеря ѝ Въла на 3 години

-------------------------------------------------

Тук искам да благодаря на Стефка Филипова и Надежда Ганева за предоставянето и гласуваното доверие да ползвам трите книги на техния баща и дядо, учителя Филип Минчев, без които този блог би бил невъзможен!

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

вторник, 5 февруари 2013 г.

Известни личности с корен от Верен и околните села

Тук ще споменем някои по-известни личности от местно и национално значение, които са родени или имат корен от село Верен и околните села.

Забележка: тази статия, както и другите в този блог, не е окончателна и ще бъде актуализирана при възможност!

село Верен /Садъклий/
 • Райна Кабаиванска, оперна певица, преподавател, по майчина линия е от рода Чалъкови в село Верен, дядо 'и е Иван Стефанов, учител в село Гранит, а прадядо 'и Стефан Иванов Чалъков е бил кмет на село Верен, изт.: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново, официална страница на Кабаиванска: http://www.rainakabaivanska.net/news_bg.php 
 • Минчо Петров Драндаревски, роден през 1897 и е от веренския род  Дръндаревите, депутат от БЗНС от Чирпанския край в няколко парламента, адвокат, завършва гиманзия в Казнлък, учи във Военното училище в София и през 1918 година завършва с чин поручик, лежал като политически затворник преди и след 09.09.1944, един от основните водачи на т. нар. Септ. въстание през 1923 година в Чирпанския край, чрез действията си /въпреки критиката/ успява да запази живота на въстаналите, секретар на Министерския съвет в правителството на Стамболийски, има големи заслуги за подобряването на инфраструктурата на целия Чирпански район и особено на село Верен, почетен гражданин /посмъртно/ на Чирпан и Стара Загора, има улица носеща неговото име в гр. Чирпан, баща му Петър Дръндарев е бил кмет и един от обществениците в село Верен, изт.: "Опозиционерът - спомени", Люба Драндаревска, изд. "Светлина" Ямбол (2007); "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново, снимки на Драндаревски: https://plus.google.com/photos/111067250573364890472/albums/5032486262640902305?banner=pwa 
 • Минчо Викторов Спасов, роден в София, адвокат, депутат от партия НДСВ в 40-то Народно събрание, действащ политик, внук на Минчо Драндаревски по майчина линия от село Верен, http://www.parliament.bg/bg/MP/186
 • Минчо Христов Куминев, роден в София, от рода Куминеви /подрод на големия Дюлгерски род/ в село Верен, депутат в 40-то Народно събрание от Коалиция "Атака",  http://www.parliament.bg/bg/MP/135
 • професор Минчо Генчев Кондарев, роден през 1903 в село Верен, от веренския род Кондареви, основател и дългогодишен ръководител на катедрата по лозарство във ВСИ - Пловдив  /негов декан също/, изследователската му дейност е свързана с борбата с болестите по лозята и със създаването на нови дестертни сортове, чл. кор. на БАН, изт.: "Пловдивска енциклопедия", Георги Райчевски, изд. "Жанет 45", гр. Пловдив (2009); "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново
 • професор Никола Генчев Кондарев, роден 1911 година в село Верен, от рода Кондареви,  изт.:  "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново 
 • професор д-р Васил Иванов, роден 1923 година в село Верен, изт.: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново
 • професор д-р Александър Чалъков, роден 1923 година в село Верен, от рода Чалъковиизт.: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново
село Медово /Балджиларе/
 • поручик Въльо Стефов, роден 1858 година в село Медово /тогава Балджиларе/, от тамошния род Стефови,  служещ в Источнорумелийската войска, един от основните участници в Съединението в Пловдив, член на БТРЦК, има улица на негово име в квартал Южен /Кючука/ в гр. Пловдив, изт.: "Пловдивска енциклопедия", Георги Райчевски, изд. "Жанет 45", гр. Пловдив (2009); статия за Стефов и снимка: http://www.desant.net/show-news/25362/
 • Сребрю Пенев Стойновски, роден 1845 /или 1847/ година в село Медово и от рода Ингелите, революционер, учи в Калофер, става главен учител в Чирпан, съратник на Левски, участник в 2. Бълг. легия в Белград, член на револ. комитет в Оряхово, доброволец в Бълг. опълчение, изт.: "Родът на Христо Ботев", Петър Чолов, акад. изд. "Проф. Марина Дринов" (2000), стр. 14, http://bg.wikipedia.org/wiki/Медово_(Област_Стара_Загора); http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html 
 • Георги Николаев Епитов /Инелски/, възрожденец, идва в началото на 19. век от село Стрелча и основава в село Медово Инелския род, по-известен е като Паисий Рилски, той е първият учител в Медово, създава килийното училище и превръща Медово в училищен и църковен център, бил е в Бесарабия около1810 година за 4 години, бил е в Рилския манастир,  постригал се е за монах, пише ръкописи, последният от които, "Рилска преправка", е от 1825 година, изт.: http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html 
 • Никола Анастасов, роден през 1850 година в Медово, баща му се преселва и жени в рода Мавреви за Пена Маврева, той е един от най-дейните революционери в Медово и района, учил при бащата на Ботев в Калофер, а също и при Йоаким Груев в Пловдив, заловен през Старозагорското въстание 1875 година в Чирпан, бил е опълченец, изт.: http://bulrod.blogspot.de/2012/12/blog-post_31.htmlhttp://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html; виж също статията Хайдутството и революционна дейност във Верен

село Братя Даскалови /Бурнусус,  Войник махале, Войниците, Гроздово, Ръжево, Малко Борисово/
 • Георги Милев Касабов /Гео Милев/, известен български поет, роден 1875 година в гр. Раднево /или в гр. Чирпан/, родът на баща му Касабови е от село Братя Даскалови /тогава село Бурнусуз/, дядо му Георги Касабов се мести в гр. Чирпан, където през 1868 година е роден баща му на Гео, Мильо Касабов, изт.:  http://literaturensviat.com/?p=14375; http://bg.wikipedia.org/wiki/Гео_Милев; виж една интересна статия: http://www.bulgarianhistory.org/na-14-yanuari-e-roden-geo-milev/
 • Леда Георгиева Милева, дъщеря на Гео Милев, детска писателка, авторка на "Зайченцето бяло", родена в София през 1920, почива 2013, почетен гражданин на Община Братя Даскалови, генерален директор на БНТ /1966-1970/, депутат, бълг. посланик в ЮНЕСКО, главен редактор на различни списания, изт.: http://bg.wikipedia.org/wiki/Леда_Милева
село Колю Мариново /Колачево, Радомир/
село Чоба 

Ако се сещате за други лица, пишете!!!

събота, 19 януари 2013 г.

Мисиревият род

Мисиревият род

Това е работен вариант. /Последна актуализация: 19.01.2013/

Следното сведение за този род беше предоставено от г-жа Жени Желязкова-Анищенко, внучка на Иван Коев Христов, за което ѝ благодаря:
Това са част от спомените и разказите на дядо ми Иван. Родът ни се е именувал Стамболови, защото дедите ни са ходили често в Стамбул. При едно такова пътуване пра пра дядо Христо е нахранил една пуйка с царевица и така е пренесена царевицата по нашите земи - тайно от турците, защото е било забранено. Дядо Христо е бил кръчмарин, кмет, писар ... и събирал данъците. Синовете на дядо Христо - Вълко Христев и Ради Христев - са основали първото училище в този край 1850г. Учели са големи хора на четмо и писмо. Пишели са с паче перо върху хартия, а когато не е имало хартия, върху пръст. Турците научили за това и арестували двамата братя Вълко Христев и Ради Христев и са ги били жестоко. Поискали откуп от дядо Христо и той го е платил. Но и двамата след 40-50 дни умират от побоя. 
----------------------------------------------------

Този род е основан от Вълко, който дошъл от Медово по време на чумната епидемия от 1835 година. Той имал двама сина: Христо и Господин Стамболови.*

Следните два цитата са от книгата* на Филип Минчев, първа част, стр. 36 и стр. 38:
Около 1850 г. в нашето село се случило нещо много важно. На Иван Коев дядо му Христо бил кръстен на дядо си Христо, та старият дядо Христо дал началото на Мисиревия род. Той бил разумен човек и много мукаят /предприемчив/. Вероятно с балджиларци /медовци/, които ходили до Одрин и Цариград на работа, той отишъл до Истанбул, заради което нашенци го наричали Стамбулията, а родът му - Стамбуловите. На цариградския пазар той видял царевица, която помислил за едро жълто жито и решил да си донесе и засее в село. Но цариградските турци не давали да се изнася царевицата, за да нямат конкуренция и той решил да ги изиграе. Купил си фиток или фитка /мисирка/, нахранил я с царевица, а като напуснал града, заклал фитката и извадил от гушата ѝ царевичните зърна. Сложил ги в една кърпа и ги донесъл в село. Когато ги засял и те израснали, разбрал, че не е жито, а папур /мисир/, но нашенци му измислили прякора Христо Мисиря. Така се появил Мисиревият род.
Дядо Христо Мисиря имал двама сина - Рад и Вълко. Рад бил терзия /шивач/, но знаел да чете и пише черковно-славянско писмо. Къде е учил, не се знае. През 1850 г. Рад Христев Мисирев станал учител на около 30 деца от нашето село. Старата плевня на Мисиревите станала първото училище в с. Садъклий. Дядо Рад пооткрил малко от керемидите на покрива за по-светло и в средата на плевнята сложил пясък. На изравнения пясък с клечка той пишел църковно-славянски букви и думи. Така обучавал децата само една година. Следващата година той отишъл в Дерлий /Голям дол/, където открил училище в една частна къща. Защо е напуснал село Садъклий, не се знае, но се знае, че турците го били жестоко заедно с брат му Вълко, от което двамата братя се разболели и умрели млади. 

1. Христо Вълков Стамболов /Мисиря/, имал двама сина и две дъщери: Вълко, Рад, Дена /Неделя/ и Неда
1.1. Вълко Христов Мисирев, женен за Мария, имат двама сина: Христо и Генчо
1.1.1.  Христо Вълков Мисирев, женен за Тота Коева Добрева, имат един син и четири дъщери: Кою, Мария, Вида, Пена и Войка
1.1.1.1. Кою Христов Мисирев, женен за Руса Митева Козелова, имат син и дъщеря: Иван и Тота
1.1.1.1.1. Иван Коев Мисирев, има две дъщери: Руска и Недялка
1.1.1.1.1.1. Руска Иванова
1.1.1.1.1.2. Недялка Иванова
1.1.1.1.2. Тота Коева, омъжена за Христо Танкин
1.1.1.2. Мария Христова, омъжена за Добри Генов
1.1.1.3. Вида Христова, омъжена в Братя Даскалови
1.1.1.4. Пена Христова
1.1.1.5. Войка Христова, омъжена за Христо Грозев
1.1.2.  Генчо Вълков Мисирев, женен за Яна Колева. Има двама сина и три дъщери: Христо, Мичо, Гана, Дена и Мария
1.1.2.1. Христо Генчев Мисирев, женен е за Стояна Василева Джамовска, имат двама сина: Христо и Васил
1.1.2.1.1. Христо Христов Мисирев
1.1.2.1.2. Васил Христов Мисирев
1.1.2.2. Мичо Генчев Мисирев, женен е за Дона Русева, имат дъщеря Иванка
1.1.2.2.1. Иванка Мичева
1.1.2.3. Гана Генчева
1.1.2.4. Дена Генчева
1.1.2.5. Мария Генчева
1.2. Рад Христов Мисирев, има дъщеря Дена
1.2.1. Дена Радева, омъжена за Марин Дачев в Голям дол
1.3. Дена /Неделя/ Христова, омъжена за Филип Маджаров
1.4. Неда Христова, омъжена за Гено Василев

2. Господин Вълков Стамболов, женен за Йова, има син Желю /Дупката/
2.1. Желю Господинов, женен за Руса Желязкова Желева, имат три дъщери: Неделя, Йова и Мина
2.1.1. Неделя Желева, женена за даскал Вълко
2.1.2. Йова Желева
2.1.3. Мина Желева

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

петък, 18 януари 2013 г.

Дългосрочни цели и събиране на информация

 Така както във всяко едно дело се набелязват някакви цели, така и тук ще си поставя следните няколко дългосрочни цели:

 1. Да издиря потомците на Стайно Топала /роден около 1800 година, от Гошевия род, мой 4x-пра дядо/ и жена му Тота, т. е. не само тези които са от Топаловия род, но и тези които са потомци на неговите дъщери, внучки, правнучки и т. н., както и да изготвя подробно родословно дърво със стандартизирана информация за всеки потомък. Виж Внуците и правнуците на Стайно Топала и Тота Илиева/Разбира се на блога се публикуват само имена и информации за хора, които са живяли преди и са част от историята! Останалата информация е и ще бъде само за вътрешно /родово/ ползване и част от нея може да бъде публикувана в една бъдеща книжка./ Също и за Гошевите /като класическо дърво/, от които са се отделили Топаловите. 
 2. Да издиря както в 1. точка потомците на бащата на Петър Дръндаря и Кольо Фарфалата /или Фърфалата, мой 3x-пра дядо/, както и потомците на съпругата на Кольо Фарфалата от втория брак с Русю Сачев.  /Все още не знам, дали Петър и Кольо са били братя или чичо и племеник./
 3. Да издиря както в 1. точка потомците на Вълко Ъката /мой 4x-пра дядо/. Също и за Келчевите /като класическо дърво/, които са от един род с Ъковите. Например Танкините са потомци на дъщерята на Вълко, Танка. 
 4. Да продължа да подобрявам статиите в този блог и да слагам нови такива.
Който желае да вземе участие в осъществяването на тези цели и има по принцип интерес е добре дошъл!!! Специалната ел. поща за този проект е: verenski@gmx.net

д-р Мариян Иванов

Коментар1:  В точките 1. 2. и 3. става въпрос за стотици души, т. е. има много работа. За наша голяма радост учителят Филип Минчев и Бано Вълев са ни предоставили доста информация за тези родове до към 1970 година. Така че клоновете на дървото са сравнително ясни и лесно бихме могли да продължим тяхното дело. Изключение правят най-първите лица в дървото, където информацията се е базирала веорятно на семейна митология, както и родените след 1970.

Коментар2: За да е качествено изготвено едно родословно дърво, то трябва да е направено безпристрастно и базирано на документи и факти. За да няма пропуски, информацията за всички лица трябва да е стандартизирана. Както е известно във всеки един род се стига до конфликти и разделения. Такива противоречия могат да се опишат като гледна точки, но не би трябвало да изкривяват фактологията на едно такова изследване.

-----------------------------------------------------------------------------------

Как мога да помогна? 


Ако сте потомък на гореспоменатите веренци и искате да помогнете, можете да го направите, като отговорите писмено на следните въпроси и ми ги изпратите на специалната ел. поща за това: verenski@gmx.net


Формуляр / прати на: verenski@gmx.net  /

 1. трите имена (и евентуален прякор); м/ж: ...................
 2. дата и място на раждане (ако не е известна точната дата, може да напишите само годината): ...................
 3. имената на родителите (за да може да се идентифицира еднозначно в дървото):   ...................
 4. професия/и: ...................
 5. брак/бракове (т. е. с кой/коя): ...................
 6. деца (т. е. имената им): ...................
 7. нас. място, където е прекарал/а по-голямата си част от живота (до този момент разбира се): ...................
 8. ако е починал/а, дата и място на смъртта: ...................
 9. друго (тук може да напишете коментари като: заслуги, отличия, обществена дейност, дългосрочна месторабота, участие във войните, религия, известни документи, любопитни житейски случки и т.н. ) ...................
 10. дата на попълване на формуляра и име на попълващия ...................

Маркирайте въпросите и използвайте копи и пейст опцията за да ги копирате във вашия текстов едитор, където ще попълните отговорите. Попълнения формуляр можете да пратите просто като текст на е-мейла или като го прикачите като отделен текстов файл към него.

Снимка /в JPG, BMP или в някакъв друг стандартен формат, с добра разделителна способност/ на лицето или пък общи семейни снимки, бихте могли също да изпратите, като посочите  /в е-мейла/ кой кой е.

Данните, които ми изпратите, ще попълвам във базата данни на личния ми компютър и ще ги обработвам със специална генеалогична софтуер програма, с която могат да се правят различни графични разпечатки /в JPG и PDF формати, от които пък могат да се правят плакати например/, включително и със снимките, включително с партньори или без, включително с всички потомци или само класическо дърво и т. н.

Имената на живи хора няма да бъдат помествани в статиите на този блог Веренски родови хроники, с изключение на тези които изрично заявят, че искат да бъдат поместени!!!

Мариян Иванов


понеделник, 7 януари 2013 г.

Свидетелства за свето кръщение 1908 година

Забележка: За да се направи едно качествено изследване на даден род са необходими документи, които да подкрепят изложените факти!!! За съжаление книгите и документите /кондиките/ от църквата в село Верен са били разпръсанати в дерето и унищожени след 9. септ. 1944 година. Една част от тези документи успява да спаси учителят Филип Йорданов Минчев. Той е и авторът на книгата "История на село Верен" в три части*, която е и основният ни източник за статиите в този блог. В тази книга, в първа и втора част, са поместени някои от кондиките. Както е известно, в църковната документация в много случаи не се е записвало родовото име. В такива случаи третото /фамилното/ име е дядовото малко име на съответното лице.

-----------------------------------------------------------
В този списък* са изброени децата родени през 1908 година /т.е. преди 105 години/. Това е годината на обявяването на Независимостта на Княжество България и провъзлгасяването му за Царство България. Прави впечатление, че има родени 44 деца! За сръвнение, според ГРАО от 15.12.2012 в село Верен живеят едва 126 души по постоянен и 177 души по настоящ адрес.

 • 8. януари: Пеню Стефанов Пенев, м-ка: Ивана Стефанова, кръст.: Петър Танев
 • 17. януари: Миню Желев Христов, м-ка: Мария Желева, кръст.: Иван Пасков
 • 22. януари: Бано Вълев Дончев, м-ка: Руса Вълева, кръст.: Йова Минева
 • 8. февруари: Злата Иванова Колева, м-ка: Мария Иванова, кръст.: Минчо Иванов
 • 11. февруари: Георги Димитров Тотев, м-ка: Елена Димитрова, кръст.: Неда Георгиева
 • 11. февруари: Колю Станчев Милчев, м-ка: Желяза Станчева, кръст.: Таню Иванов
 • 26. февруари: Колю Тотев Колев, м-ка: Мария Тотева, кръст.: Таню Василев
 • 1. април: Иван Атанасов Филипов, м-ка: Ивана Филипова, кръст.: Иван Христов
 • 10. април: Павуна Танева Вълкова, м-ка: Чона Танева, кръст.: Павуна Вълкова
 • 17. април: Арма Георгиева Желева, м-ка: Дена Георгиева, кръст.: Жела Минчева
 • 25. април: Каля Колева Димова, м-ка: Ивана Колева, кръст.: Каля Стайнова
 • 1. юни: Стана Танева Дойчинова, м-ка: Цвята Танева, кръст.: Тотю Минчев
 • 14. юни: Русен Тотев Минчев, м-ка: Мария Тотева, кръст.: Гана Петрова
 • 25. юни: Вълкан Христов Вълканов, м-ка: Христа Христова, кръст.: Нана Пенева
 • 27. юни: Филип Йорданов Минчев, м-ка: Елисавета Йорданова, кръст.: Рада Пенева
 • 27. юни: Христо Тотев Колев, м-ка: Ивана Тотева, кръст.: Христо Танев
 • 3. юли: Мина Иванова Колева, м-ка: Мария Иванова, кръст.: Гана Вълканова
 • 28. юли: Велика Димова Илиева, м-ка: Елена Димова, кръст.: Сребра Стойкова
 • 1. август: Дойка Боева Милчева, м-ка: Елена Боева, кръст.: Найден Белев
 • 18. август: Неда Иванова Дойчинова, м-ка: Вела Иванова, кръст.: Кера Иванова
 • 19. август: Христо Донев Вълчев, м-ка: Неда Донева, кръст.: Христо Иванов
 • 20. август: Мито Донев Неделчев, м-ка: Бойка Донева, кръст.: Мито Вълков
 • 20. август: Ивана Станева Вълкова, м-ка: Бяла Станева, кръст.: Станю Илиев
 • 1. септември: Петър Стефанов М. Попов, м-ка: Тота Стефанова, кръст.: Колю И. Мандов
 • 1. септември: Христо Вълканов Колев, м-ка: Ана Вълканова, кръст.: Вълкан Иванов
 • 8. септември: Дона Иванова Вълкова, м-ка: Стояна Иванова, кръст.: Колю Желев
 • 10. септември: Никола Иванов Колев, м-ка: Дона Иванова, кръст.: Илия Иванов
 • 13. септември: Христа Стайнова Митова, м-ка: Ивана Стайнова, кръст.: Христа Минчева
 • 14. септември: Велика Иванова Илиева, м-ка: Йова Иванова, кръст.: Пейка Танева
 • 22. септември: Бяла Танева Иванова, м-ка: Тона Танева, кръст.: Иван Вълканов
 • 22. септермри: Тотю Иванов Тотев, м-ка: Стана Иванова, кръст.: Енчо Иванов
 • 3. октомври: Дона Дойчинова Петрова, м-ка: Пена Дойчинова, кръст.: Дона Неделчева
 • 11. октомври: Руса Стефова Тотева, м-ка: Неда Стефова, кръст.: Руса Вълкова
 • 12. октомври: Рада Колева Д. Чорова, м-ка: Бяла Колева, кръст.: Рада Стефанова
 • 14. октомври: Нана Мичева Танева, м-ка: Бъна Мичева, кръст.: Вълко Станчев
 • 4. ноември: Петър Минчев Русев, м-ка: Яна Минчева, кръст.: Минчо Петров
 • 5. ноември: Стана Неделчева Колева, м-ка: Яна Неделчева, кръст.: Ивана Атанасова
 • 30. ноември: Елисавета Иванова Паскова, м-ка: Мара Иванова, кръст.: Елисавета Йорданова
 • 30. ноември: Пеню Тотев Христов, м-ка: Вида Тотева, кръст.: Стефан Пенев
 • 3. декември: Стойко Грозев Христов, м-ка: Пена Грозева, кръст.: Стойко Стайнов
 • 15. декември: Мина Добрева Генева, м-ка: Мария Добрева, кръст.: Добрю Колев
 • 21. декември: Минчо Господинов Минев, м-ка: Дона Господинова, кръст.: Доню Вълев
 • 23. декември: Ивана Александрова Георгиева, м-ка: Нана Александрова, кръст.: Тотю Вълев
 • 25. декември: Дойка Желева Христова, м-ка: Руса Желева, кръст.: Ивана Вълкова
-----------------------------------------------------------

В този списък** от първата част на книгата на Ф. Минчев има на места известно разминаване с горния /вероятно по-точния/, публикуван във втората част*.  Тук обаче са написани много от родовите имена.
 1. Пеню Стефанов Пенев  (8. януари)
 2. Миню Желев Чалъков  (17. януари)
 3. Бано Вълев Дончев  (22. януари)
 4. Ивана Танева (8. февруари)
 5. Георги Димитров Касъков (12. февруари)
 6. Кольо Станчев Милчев (12. февруари)
 7. Тотю Колев (27. февруари)
 8. Иван Атанасов Филипов (3. април)
 9. Пауна Танева Вълканова (12. април)
 10. Каля Колева Пипова (16. април)
 11. Арма Георгиева Желева (18. април)
 12. Стана Танева Дойчинова (2. юни)
 13. Русен Тотев Минчев (15. юни)
 14. Вълкан Христов Христов (29. юни)
 15. Филип Йорданов Минчев (29. юни) /м. бел.: от Келчевите, авторът на книгата*/
 16. Христо Тотев Колев (29. юни)
 17. Мина Иванова Кондарева (23. юни)
 18. Велика Димова Илиева (27. юли)
 19. Дойка Боева Кермедчиева (3. юли)
 20. Неда Иванова Дойчинова (19. юли)
 21. Христо Донев Вълчев (12. август)
 22. Митю Донев Неделчев (12. август)
 23. Ивана Стайнова (12. август)
 24. Христо Вълканов (3. септември)
 25. Петър Стефанов Попов (4. септември)
 26. Дена /Дона/ Иванова Вълканова (9. септември)
 27. Кольо Иванов Сарийчев (9. септември)
 28. Христа Стайнова Митова (4. септември)
 29. Велика Иванова Илиева (15. септември)
 30. Въла Иванова Танева (12. септрември)
 31. Тотю Иванов Тъпанджов (23. август)
 32. Дона Дойчинова Петрова (3. септември)
 33. Руса Стефова Тотева (14. август)
 34. Рада Колева Чорова (14. октомври)
 35. Нана Мичева Танева (16. октомври)
 36. Тота Христова (14. ноември)
 37. Петър Минчев Фарфалов (15. ноември)
 38. Стана Неделчева Караколева (16. ноември)
 39. Елисавета Иванова Парпулова (1. декември)
 40. Пеню Тотев Чоров (1. декември)
 41. Стойко Грозев Куминев (5. декември)
 42. Мина Добрева Генова (18. декември)
 43. Вълко Христов Трифонов (18. декември)
 44. Ивана Александрова Колева (24. декември)
 45. Дойка Желева Павунена (12. декември)
 46. Минчо Господинов Минчев (30. декември)
*"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски", Филип Й. Минчев (2003), изд. "Фабер", В. Търново - част 2
**"История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски", Филип Й. Минчев (2003), изд. "Фабер", В. Търново - част 1

неделя, 6 януари 2013 г.

Фарфаловият род

Фарфаловият род*
Това е работен вариант. Последната актуализация е направена на 06.12.2013!

Родоначалникът на този род е Кольо Фарфалата /Фърфалата/, който много фърфорел, т. е. неизговарял ясно думите, имал син Минчо и дъщеря Руса. Като млад заминал на гурбет в Добруджа и на връщане със стадото си през военната 1877 бил убит по пътя. Неговата вдовица се омъжила повторно, за вдовеца Русю Добрев Сачев, който приел фамилията Фарфалов. Русю довел една дъщеря Каля и им се родили още две дъщери Гана и Дона. Фарфаловите /или Фърфаловите/ и Дръндаревите имат общ корен. Двата автора Ф. Минев и Б. Вълев представят по различен начин връзката им. За това ще оставим отворен върпоса, дали Петър Дръндаря е баща или чичо на Кольо Фарфалата, виж вариант на Вълев и вариант на Минчев. Ако знаете повече за този род или имате снимки и материали пишете ми на: verenski@gmx.net

1.Кольо Фарфалата (????-1877), имал две деца: Минчо и Руса
1.1. Минчо Колев Фарфалов, ходил на гурбет в Добруджа, има от първата съпруга Вида четири деца: Кольо, Руси, Руса и Стана, и от втората, Яна, още три: Петър, Велика и Минай. Вида /от ? род/ и Яна /от рода Челебиевите/ са от Колачево (Колю Мариново). Минчо загинал през Първата световна война, участвал е и в Балканските войни.
1.1.1. Кольо Минчев Фарфалов (1905-1977), жени се за Ивана Атанасова от Тюркмен, имат дъщеря Янка, по време на Втората световна война успява да избягва от сръбски плен с още четирима други веренци
1.1.1.1. Янка Колева (р. 1928), женена за Марко Димов Минчев Топалов, имат син и две дъщери
1.1.2. Русю Минчев Фарфалов (1897-1978), най-голямото дете, женен за Ивана Вълева Ъшлакова, имат две деца: Минчо и Христо, член е на БЗНС и се включва в Септ. въст., през 1926 година се изселва в Златосел със семейството си
1.1.2.1. Минчо Русев Фарфалов, ветеринарен фелдшер в Пловдив, има две дъщери
1.1.2.2. Христо Русев Фарфалов, има две дъщери
1.1.3. Руса Минчева, женена за Видю Куртов от Медово има две дъщери: Яна и Руска
1.1.4. Стана Минчева, женена за Анастас Василев Джамовски, имат син Яко и дъщери Яна и Наса, Наса е омъжена за Марко Грудевски в Голям дол
1.1.5. Петър Минчев Фарфалов (1908-1954), жени се за Руса Стефова Тотева, имат син Минчо и две дъщери: Недка и Янка
1.1.5.1. Минчо Петров Русев, има един син
1.1.5.2. Янка Петрова, има син и дъщеря
1.1.5.3. Недка Петрова има две деца
1.1.6. Велика Минчева, омъжена за Васил ?, живеели са в Златосел, нямат деца
1.1.7. Минай Минчев Фарфалов, жени се за Нана Русенова Донева /Мишкова/, има три дъщери: Яна, Пена и Минка
1.1.7.1. Яна Минаева
1.1.7.2. Пена Минаева
1.1.7.3. Минка Минаева
1.2. Руса Колева, омъжва се за Желю Чалъков Павунен, имат четири деца: Кольо, Таню, Мария и Дойка

допълнително:
А1. Русю Добрев Сачев /Фарфалов/, вдовец с едно дете Каля се жени за вдовицата Кольовица Фарфалова, и имат още две деца: Гана и Дона
А1.1. Каля Русева, омъжена за Добрю Ботушаров
А1.2. Гана Русева, омъжена за Йордан Мишков, имат три деца: Нейка, Минчо и Русю
А1.3. Дона Русева, омъжена за Вачо Сарийчев, имат три деца: Мара, Кольо и Васила

-----------------------------------------------------------------

Тази статия посвещавам на баба ми Янка Колева Минчева.

Благодаря на братовчеда Петър Минчев Русев от село Верен, за допълнителната информация.

статистика:
мъжки имена: Кольо(2), Минчо(3), Русю(1), Христо(1), Петър(1) и Минай(1)
женски имена: Яна/Янка(3), Руса(2), Стана(1), Велика(1), Пена(1) и Минка(1)

* Основен източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

събота, 5 януари 2013 г.

Свидетелства за свето кръщение 1896 - 1897

Забележка: За да се направи едно качествено изследване на даден род са необходими документи, които да подкрепят изложените факти!!! За съжаление книгите и документите /кондиките/ от църквата в село Верен са били разпръсанати в дерето и унищожени след 9. септ. 1944 година. Една част от тези документи успява да спаси учителят Филип Йорданов Минчев. Той е и авторът на книгата "История на село Верен" в три части*, която е и основният ни източник за статиите в този блог. В тази книга, в първа и втора част, са поместени някои от кондиките. Както е известно, в църковната документация в много случаи не се е записвало родовото име. В такива случаи третото /фамилното/ име е дядовото малко име на съответното лице.


-----------------------------------------------------------

В този списък* са поместени имената на кръщелниците, техните майки и кръстници за периода август 1896 - декември 1897. Тук разибраме, че по това време е имало два свещеника: Р. К. Марков и Иван Цветков. 

Свещеник Р. К. Марков
1896 година
 • 5. август: Георги Д. Герогиев, м-ка: Дона Тотева, кръст.: Бона Генчева
 • 5. август: Илия Д. И. Прасев, м-ка: Рада Иванова, кръст.: Русен Желязков
 • 6. август: Тотю Н. Желев, м-ка: Бона Попова, кръст.: Тотю Иванов
 • 8. август: Пенка Д. Петрова, м-ка: П. Танева, кръст.: Съба Неделчева
 • 8. август: Въла В. Иванова, м-ка: Р. Анастасова, кръст.: Вълко Дончев
 • 18. август: Дона В. Иванова, м-ка: Н. Русинова, кръст.: Желю Христов
 • 20. август: Велика М. Митева, м-ка: Н. Донева, кръст.: Илия Иванов
 • 7. септември: Тотю Христов Трифонов, м-ка: М. Минева, кръст.: Т. Трифонов
 • 7. септември: Станчо К. Димов, м-ка: Б. Станчева, кръст.: Тотю Стефанов
 • 8. септрември: Пена Хр. Иванова, м-ка: Рада Христова, кръст.: Станчо Петров
 • 10. септември: Дончо В. Христов, м-ка: Бона Тотева, кръст.: Дончо Иванов
 • 1. октомври: Васил Ив. Пеев, м-ка: Т. Енчева, кръст.: Васил Иванов
 • 4. октомври: Жела Милчева Станчева, м-ка: Руса Стоева, кръст.: Таню Иванов
 • 28. октомври: Желяза Хр. Колева, м-ка: Стана Иванова, кръст.: Христо Колев
Свещеник Иван Цвектов
 • 30. октомври: Илия М. Иванов, м-ка: М. Стоянова, кръст.: Ив. Станчев
 • 8. декември: Борис И. Иванов, м-ка: В. Илиева, кръст.: Христо Вълков
1897 година
 • 7. януари: Ивана Христова Георгиева, м-ка: Ивана Христова, кръст.: Ивана Донева
 • 12. януари: Минчо П. Минчев, м-ка: Дена Петрова, кръст.: Минчо Петров /м. бел.: това е Минчо Петров Драндаревски, баща му е Петър Минчев Дръндарев/, а майка му е Деша Илиева, т.е. Дена е вероятно п. грешка/
 • 16. януари: Господин В. Господинов, м-ка: Каля Иванова, кръст.: Дона Танева
 • 26. януари: Христо Т. Христов, м-ка: Яна Генова, кръст.: Пеню Иванов
 • 27. януари: Никола Р. Стоянов, м-ка: Неда Радева, кръст.: Неделчо Иванов
 • 2. февруари: Вълко Желев Христов, м-ка: Руса Желева, кръст.: Вълко Желев
 • 2. февруари: Мария Добрева Иванова, м-ка: Вида Добрева, кръст.: ? ?
 • 21. март: Васил Стефанов Христов, м-ка: Пейка Стефанова, кръст.: Атанас Стойков
 • 6. април: Христо М. Петров, м-ка: Злата Станчева, кръст.: Христо Танев
 • 7. юни: Петър Иванов Христов, м-ка: Т. Иванова, кръст.: Илия Минчев
 • 8. юни: Димо Н. Димов, м-ка: Ивана Господинова, кръст.: Минчо Петров
 • 21. юни: Елена Д. Вълкова, м-ка: Г. Илиева, кръст.: Добри Колев
 • 22. юни: Илия Стеранов Иванов, м-ка: Стайка Димова, кръст.: Ана Христова
 • 23. юни: Ивана Г. Танева, м-ка: Р. Ганчева, кръст.: Илия Танев
 • 26. юни: Калина Т. Господинова, м-ка: Т. Танева, кръст.: Христо Иванов
 • 7. юли: Вълко К. Иванов, м-ка: М. Господинова, кръст.: Т. Христов
 • 23. юли: Таню Добрев Танев, м-ка: Руса Добрева, кръст.: Коста Иванов от Бълджаларе /м. бел.: т.е. от село Медово/
 • 20. юли: Русю М. Колев, м-ка:: В. Минева, кръст.: Деша Петрова /м. бел.: това е Русю Минчев Фарфалов, баща му е Минчо Колев Фарфалов, майка му е Вида Минева/
 • 18. август: Тота Г. Иванова, м-ка: С. Г. Минчева, кръст.:В. Иванов
 • 15. септември: Димо Минчев Илиев, м-ка: Христа Желева, кръст.: Милчо Димов /м. бел.: това е Димо Минчев Топалов - Стъргалото, майка му е Христа Желева Ъкова/
 • 15. септември: Доню Милчев Вълчев, м-ка: Мара Митова, кръст.: Петър Христов
 • 27. септември: Елена Колева Вълкова, м-ка: Стояна Минчева, кръст.: Т. Митев
 • 28. септември: Спас Иванов Станчев, м-ка: Въла Русенова, кръст.: Дона Вълкова
 • 19. октомври: Неда П. Христова, м-ка: М. Танева, кръст.: Жела Минчева
 • 24. октомври: Тона Донева Вълчева, м-ка: Неда Иванова, кръст.: Тона Иванова
 • 26. октомври: Въла Русенова Колева, м-ка: Ивана Петрова, кръст.: Вълю Генов
 • 28. октомври: Тотю Господинов Тотев, м-ка: Гена Георгиева, кръст.: Илия Танев
 • 2. ноември: Мария Илиева Стойнова, м-ка: Велика Динева, кръст.: Стайно Мичев
 • 12. декември: Борис Вълев Петров, м-ка:: Нана Вълева, кръст.: Чона Димитрова
 • 13. декември: Каля М. Дончева, м-ка: Донка Минчева, кръст.: Мина Танева
 • 14. декември: Дона И. Димова, м-ка: Неделя Коева, кръст.: Иван Христов
 • 19. декември: Таню Неделчев Танев, м-ка: Гана ?, кръст.: Пена Танева
 • 21. декември: Мина Стайнова Петрова, м-ка: Руса Стайнова, кръст.: Тота Танева
 • 22. декември: Пена Христова Вълкова, м-ка: Тота Христова, кръст.: Мина Мичева
 • 25. декември: Яна Н. Колева, м-ка: Гана Неделчева, кръст.: Цона Христова
*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер", В. Търново

четвъртък, 3 януари 2013 г.

Изселвания в Чужбина

Освен на гурбет, някои веренци се изселват за постоянно в чужбина: Русия /включително Бесарабия/ и Америка, а вероятно и към Мала Азия. За изброяване на изселниците ще използваме отново информация от книгата: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" първа част, Филип Й. Минчев (2003), изд. "Фабер" В. Търново 

Забележка: Като се вземат в предвид многото нови заселници от различни села към Верен и обратно от края на 18. век нататък /кърджалийско време, чума, изселвания към Бесарабия, а вероятно и към Мала Азия/, а и горбетчиите от Верен към Америка, Добруджа и Цариград, или пък ходенето с кервани /от каруци/ до Анхиало /Поморие/ за сол, ангарията на оризниците по река Марица /за "раята" в Пловдивския санджак/, продажбата на земеделска продукция на пазарите /например в Пловдив/ и други подобни факти, то оказва се, че веренци  и техните съседи от околните села са били доста мобилни през цялото време!

Този списък вероятно не е пълен!!!

1. Руска империя (днес Русия, Украйна и Р. Молдова): 

Следующие лица эмигрировали в Россию. Этот список, вероятно, не полная!
 • Георги Христов Солаков
 • Мичо Иванов Пенков-Иванов
 • Стою Колев Кондарев
 • Иван Вълков Танкин
 • Стоян Минчев Топузов /племеник на Иван Вълков Танкин/
 • ? Цинцаригов /внук на Минчо Цинцаригов/

Някои допълнителни факти от:

30.12.2012: След едно запитване от г-н Валентин Вичев от Шумен, попаднах на един много интерсен факт /не известен ми до този момент/ по отношение на изселването на хора от района на нашето село към Бесарабия, за което му благодаря много!!! Оказа се, че има едно село в Бесарабия с името Владичен /тогава Импуцита/, в което има спомен а вероятно и документи, че първите български заселници от началото на 19. век са от село Болжеларе, Филипополско /т.е. село Балджиларе, Пловдивско, а сега Медово, Старозагорско/. Селото Владичен /http://bg.wikipedia.org/wiki/Владичен/ е разположено на западния бряг на езерото Ялпух, в Болградски район, Одеска област, Украйна. В един руски сайт /http://mapyourinfo.com/wiki/ru.wikipedia.org/Владычень%20(Одесская%20область)/ са изброени някои фамилии на тези първи заселници: Топал, Мавров, Милев, Нерчевский, Кацарски, Гогов, Каназирский, Кацарский, Дулгер, Плачков, Манойлов, Арнаут, Бакановский и Радов. От всички тези фамилии, особено прави впечатление фамилията Каназирски, която е еднозначно от с. Колю Мариново, виж http://bulrod.blogspot.de/2010/11/blog-post_453.html. Също така в блог-статията за село Медово /http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html/ откирваме /само/фамилията Маврови в Медово, Гогови има в Православ и във Верен /книгата на Филип Й. Минчев/. Дулгер /вероятно Дюлгер/ съвпада доста добре с Дюлгерския род, един от големите родове във Верен, чийто праотец е дошъл от Розовец. (Топалови има във Верен, но Топаловите се появяват малко по-късно във Верен, чак в средата на 19. век, след като Стайно от Гошевия род окуцява /топал = куц/.) Много от родовете във Верен, пък и българските родове в Православ, идват след чумните епидемии в края на 18. век от Медово. Също така, село Марково е създадено от заселници от Медово. В Медово е била и къщата на наследника на бея, владял земите в района. Не на последно място Медово става пръв цъковен и училищен център в района /http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html/. Всички тези факти могат да подкрепат възможността, че изселниците в село Владичен, Бесарабия, не са само от Медово а са и от околните на Медово села, приемайки село Медово в този момент като средищен център! След Кримската война, село Владичен влиза в Молдовското княжество, и част от тези изселници отново тръгват, този път към Таврия /сега в Запорожка област, Приморски район/ в селата Манойловка //http://ru.wikipedia.org/wiki/Мануйловка_(Запорожская_область) и Зеленовка /тогава Зеленое, http://ru.wikipedia.org/wiki/Зеленовка_(Приморский_район)/, изт.: http://bg.wikipedia.org/wiki/Владичен.


View Larger Map

31.12.2012: От съседното село Чоба например се изселва дядото на известния генерал Иван Колев, Иван Колев Стоянов, в село Бановка, отново Болградски район, изт.:http://www.brezovo.bg/news.php?item.106.1

03.01.2013: Според изследователя доц. д-р Александър Ганчев от Одеското научно дружество на българистите, първите заселници са така наречените туканци, дошли в Бесарабия от селата от общините Братя Даскалови и Брезово! Такива села според него са например Вадучен /т.е. вероятно Владичен/  и Чийшия /Болградско/, Нагорная  /Ренско/, Каменка /Измаилско/ и други. Според него името на село Зеленовка в Запорожка област /т.е. Таврия/ е кръстено на село Зелениково /Брезовско/. Изт.: интервю пред Агенция Фокус от 28.07.2012 http://www.focus-news.net/?id=f21869. Още информация за преселението на българите към Бесарабия има на сраницата на Асоциацията на Българите в Украйна /взета от книгата на И. Ф. Грек и Н. Н. Червенков "Българите в Украйна и Модлова. Минало и настояще"/: http://abuodes.org.ua/history/istorija_preselvane/

Молба: Ако някой от четящите тук е попаднал на подобни факти за изселването на хората от района към Бесарабия, много бих се радвал да ги сподели с мен: ivanov78@gmx.de /Мариян Иванов/ 

2. Америка (Южна и Северна): 

The following persons have emigrated to America. This list is probably not complete! Освен многото гурбеджии, които са се върнали в България има и такива, които трайно се заселели в Америка. Тук изброяваме някои от тях /изт. книгата на Филип Й. Минчев/.
 • Петър Танев Тодор-Иванов /Котенов/ - Petar Taneff Todor-Ivanoff /Kotenoff/
 • Георги Неделчев Караколевски - Georgi Nedeltcheff Karakolevski
 • Тотю Пасков Танкин - Totju Paskoff Tankin
 • Иван Радев Сарийчев - Ivan Radeff Sarijcheff
 • Миню Петков Курдов /Шушулов/ - Minju Petkoff Kurdoff
 • Стайно Минчев Чалъков - Stajno Mintchev Tchalakoff 
Списъкът с гурбетчиите от село Верен ще намерите в статията Веренци на гурбет в Америка.

3. Мала Азия

По времето, когато става изселването, разбира се, Мала Азия е в рамките на Османската империя и грубо казано не е минавана граница при изселването. Все пак е важно да се каже, че /няколко поколения наред/ българи се заселват и живеят компактно в Мала Азия. Известно е, че от село Медово има хора, които са се изселили към Мала Азия в района на град Гьонен, в селото Мандър, след 1913 година малоазииските българи се връщат на Балканския полуостров с кораби до Дедеагач и сетне основно в Ивайловградско. Някои имали спомен, че идват от Чирпанския край, и по специално от селото Медово, източници:  http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.htmlhttp://bg.wikipedia.org/wiki/Малоазийски_българи. Много вероятно, някои от тези българи да са били наследници и на веренци /най-малкото по женска линия/! Обща история на българите в Мала Азия можете да намерите в книгата "Необиковената истрия на малоазийските българи" от  Димитър Шишманов изд. "Пони", София (2001), виж:http://www.promacedonia.org/giliev/dsh/index.html

Бих се радвал на всяка допълнителна информация по темата.

Мариян Иванов