В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

четвъртък, 3 януари 2013 г.

Изселвания в Чужбина

Освен на гурбет, някои веренци се изселват за постоянно в чужбина: Русия /включително Бесарабия/ и Америка, а вероятно и към Мала Азия. За изброяване на изселниците ще използваме отново информация от книгата: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" първа част, Филип Й. Минчев (2003), изд. "Фабер" В. Търново 

Забележка: Като се вземат в предвид многото нови заселници от различни села към Верен и обратно от края на 18. век нататък /кърджалийско време, чума, изселвания към Бесарабия, а вероятно и към Мала Азия/, а и горбетчиите от Верен към Америка, Добруджа и Цариград, или пък ходенето с кервани /от каруци/ до Анхиало /Поморие/ за сол, ангарията на оризниците по река Марица /за "раята" в Пловдивския санджак/, продажбата на земеделска продукция на пазарите /например в Пловдив/ и други подобни факти, то оказва се, че веренци  и техните съседи от околните села са били доста мобилни през цялото време!

Този списък вероятно не е пълен!!!

1. Руска империя (днес Русия, Украйна и Р. Молдова): 

Следующие лица эмигрировали в Россию. Этот список, вероятно, не полная!
 • Георги Христов Солаков
 • Мичо Иванов Пенков-Иванов
 • Стою Колев Кондарев
 • Иван Вълков Танкин
 • Стоян Минчев Топузов /племеник на Иван Вълков Танкин/
 • ? Цинцаригов /внук на Минчо Цинцаригов/

Някои допълнителни факти от:

30.12.2012: След едно запитване от г-н Валентин Вичев от Шумен, попаднах на един много интерсен факт /не известен ми до този момент/ по отношение на изселването на хора от района на нашето село към Бесарабия, за което му благодаря много!!! Оказа се, че има едно село в Бесарабия с името Владичен /тогава Импуцита/, в което има спомен а вероятно и документи, че първите български заселници от началото на 19. век са от село Болжеларе, Филипополско /т.е. село Балджиларе, Пловдивско, а сега Медово, Старозагорско/. Селото Владичен /http://bg.wikipedia.org/wiki/Владичен/ е разположено на западния бряг на езерото Ялпух, в Болградски район, Одеска област, Украйна. В един руски сайт /http://mapyourinfo.com/wiki/ru.wikipedia.org/Владычень%20(Одесская%20область)/ са изброени някои фамилии на тези първи заселници: Топал, Мавров, Милев, Нерчевский, Кацарски, Гогов, Каназирский, Кацарский, Дулгер, Плачков, Манойлов, Арнаут, Бакановский и Радов. От всички тези фамилии, особено прави впечатление фамилията Каназирски, която е еднозначно от с. Колю Мариново, виж http://bulrod.blogspot.de/2010/11/blog-post_453.html. Също така в блог-статията за село Медово /http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html/ откирваме /само/фамилията Маврови в Медово, Гогови има в Православ и във Верен /книгата на Филип Й. Минчев/. Дулгер /вероятно Дюлгер/ съвпада доста добре с Дюлгерския род, един от големите родове във Верен, чийто праотец е дошъл от Розовец. (Топалови има във Верен, но Топаловите се появяват малко по-късно във Верен, чак в средата на 19. век, след като Стайно от Гошевия род окуцява /топал = куц/.) Много от родовете във Верен, пък и българските родове в Православ, идват след чумните епидемии в края на 18. век от Медово. Също така, село Марково е създадено от заселници от Медово. В Медово е била и къщата на наследника на бея, владял земите в района. Не на последно място Медово става пръв цъковен и училищен център в района /http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html/. Всички тези факти могат да подкрепат възможността, че изселниците в село Владичен, Бесарабия, не са само от Медово а са и от околните на Медово села, приемайки село Медово в този момент като средищен център! След Кримската война, село Владичен влиза в Молдовското княжество, и част от тези изселници отново тръгват, този път към Таврия /сега в Запорожка област, Приморски район/ в селата Манойловка //http://ru.wikipedia.org/wiki/Мануйловка_(Запорожская_область) и Зеленовка /тогава Зеленое, http://ru.wikipedia.org/wiki/Зеленовка_(Приморский_район)/, изт.: http://bg.wikipedia.org/wiki/Владичен.


View Larger Map

31.12.2012: От съседното село Чоба например се изселва дядото на известния генерал Иван Колев, Иван Колев Стоянов, в село Бановка, отново Болградски район, изт.:http://www.brezovo.bg/news.php?item.106.1

03.01.2013: Според изследователя доц. д-р Александър Ганчев от Одеското научно дружество на българистите, първите заселници са така наречените туканци, дошли в Бесарабия от селата от общините Братя Даскалови и Брезово! Такива села според него са например Вадучен /т.е. вероятно Владичен/  и Чийшия /Болградско/, Нагорная  /Ренско/, Каменка /Измаилско/ и други. Според него името на село Зеленовка в Запорожка област /т.е. Таврия/ е кръстено на село Зелениково /Брезовско/. Изт.: интервю пред Агенция Фокус от 28.07.2012 http://www.focus-news.net/?id=f21869. Още информация за преселението на българите към Бесарабия има на сраницата на Асоциацията на Българите в Украйна /взета от книгата на И. Ф. Грек и Н. Н. Червенков "Българите в Украйна и Модлова. Минало и настояще"/: http://abuodes.org.ua/history/istorija_preselvane/

Молба: Ако някой от четящите тук е попаднал на подобни факти за изселването на хората от района към Бесарабия, много бих се радвал да ги сподели с мен: ivanov78@gmx.de /Мариян Иванов/ 

2. Америка (Южна и Северна): 

The following persons have emigrated to America. This list is probably not complete! Освен многото гурбеджии, които са се върнали в България има и такива, които трайно се заселели в Америка. Тук изброяваме някои от тях /изт. книгата на Филип Й. Минчев/.
 • Петър Танев Тодор-Иванов /Котенов/ - Petar Taneff Todor-Ivanoff /Kotenoff/
 • Георги Неделчев Караколевски - Georgi Nedeltcheff Karakolevski
 • Тотю Пасков Танкин - Totju Paskoff Tankin
 • Иван Радев Сарийчев - Ivan Radeff Sarijcheff
 • Миню Петков Курдов /Шушулов/ - Minju Petkoff Kurdoff
 • Стайно Минчев Чалъков - Stajno Mintchev Tchalakoff 
Списъкът с гурбетчиите от село Верен ще намерите в статията Веренци на гурбет в Америка.

3. Мала Азия

По времето, когато става изселването, разбира се, Мала Азия е в рамките на Османската империя и грубо казано не е минавана граница при изселването. Все пак е важно да се каже, че /няколко поколения наред/ българи се заселват и живеят компактно в Мала Азия. Известно е, че от село Медово има хора, които са се изселили към Мала Азия в района на град Гьонен, в селото Мандър, след 1913 година малоазииските българи се връщат на Балканския полуостров с кораби до Дедеагач и сетне основно в Ивайловградско. Някои имали спомен, че идват от Чирпанския край, и по специално от селото Медово, източници:  http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.htmlhttp://bg.wikipedia.org/wiki/Малоазийски_българи. Много вероятно, някои от тези българи да са били наследници и на веренци /най-малкото по женска линия/! Обща история на българите в Мала Азия можете да намерите в книгата "Необиковената истрия на малоазийските българи" от  Димитър Шишманов изд. "Пони", София (2001), виж:http://www.promacedonia.org/giliev/dsh/index.html

Бих се радвал на всяка допълнителна информация по темата.

Мариян Иванов

Няма коментари: