В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

петък, 27 май 2011 г.

Героите от Първата световна война

Според паметника в центъра на село Верен, загиналите 1915-1918 са:
1. Вълко М. Келчев
2. Вълчо И. Табаков
3. Вълю Д. Иванов
4. Вълчо Т. Тъпанджов
5. Вълко В. Танкин
6. Гено Г. Прасев
7. Господин Комаров
8. Добри Д. Гогов
9. Иван К. Бубутанов
10. Колю Р. Караманов
11. Колю Г. Караколев
12. Колю Х. Мисирев
13. Колю И. Марков
14. Минчо К. Русенов
15. Никола Р. Марков
16. Пеню Х. Чоров
17. Русин И. Марков
18. Райко Д. Коев
19. Стефан П. Иванов
20. Тотю Керемедчиев
21. Тотю Х. Кавалов
22. Трифон Тъпанджов
23. Христо М. Петров
24. Христо Колев

--------------------------------------------------------------

Според "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" втора част, Филип Й. Минчев (2004), изд. "Фабер" В. Търново, стр.49:

На планината Чеган, при атака срещу французите на 22. август 1916 година, виж ЛЕРИНСКА НАСТЪПАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ (17-27 август 1916 г.):
1. Недялко Димов Камбуров
2. Трифон Тотев Тъпанджов
3. Вълко Тотев Тъпанджов
4. Вълю Банов
5. Колю Генов Караколев
6. Кою Христов Мисирев
7. Колю Русенов Караманов

При село Кукуречани, Битолско при силна атака на французите от 12. до 20 март 1917 г.:
8. Христю Колев Караманов
9. Добри Дойчинов Гогов

На Добро поле:
10. Вълко Минчев Келчев, убит на 10. май 1917 г.

Другаде:
11. Геню Господинов Прасев
12. Никола Русенов Марковски
13. Вълчо Иванов Табаков
14. Иван Колев Бубутанов
15. Тотю Минев Керемдчиев
16. Неделчо Желев Чолаков
17. Минчо Колев Фарфалов
18. Пеню Христов Чоров
19. Христю Минчев Петров Минчев
20. Нуню Илиев Марковски
21. Тотю Христов Кавалов

Ранени:
22. Тотю Колев Нерезов, ранен при село Баница /Леринско/ на 18. август 1916 г.

23. Таню /Тотю?/ Дойчинов Гогов, ранен при село Баница /Леринско/ на 18. август 1916 г.

24. Станчо Донев Мишков, ранен при село Могила /Битолско/ на 18. декември 1916 г., докато плете телена мрежа

25. Тотю Вълков Бирничкин - Даскалов
26. Минай Добрев Сачев

Виж карта на Македонския фронт.


В същата книжка втора на Филип Минчев са поместени на страници 107-118 под глава 3.4. "Военни хроники по дневника на Илия Минчев Келчев", брат на загиналия Вълко и чичо на автора!!! На тези 11 страници има доста интересни факти по движението на веренци по време на войната. Бил е в първа рота, втори взвод на Осма пионерна дружина.

Молба: Ако някой разполага с повече информация по темата ще се радвам да я сподели с мен. Мариян Иванов

Няма коментари: