В този блог ще използвам предимно данни от книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев в три части, издадени от дъщеря му Стефка, отпечатани в издателство "Фабер", Велико Търново, 2003, 2004 и 2004, както и други източници. Този проект е с изричното съгласие на Стефка Филипова и с нейно сътрудничество!!! Публикуването на данни от този блог трябва да става само след споменаването на авторите. Лицата, за които става въпрос в този блог, са родени преди края на Втората Световна война. Тeхните потомци днес са вероятно няколко хиляди, пръснати из България и широкия Свят, и с всеки изминал ден се раждат нови, които един ден ще питат, кои са техните предци. Ето защо събирането и публикуването на материали e много важно и особено защото: "Нещо, което не е написано, знaчи не се е случило!!!" Ако има други запалени с изследване на родословието им или пък имат интересни материали (стари снимки и прочие) за село Верен и не знаят, как да ги запазят или публикуват, пишете ми на: verenski@gmx.net

вторник, 31 декември 2013 г.

in memoriam на Марко Димов Минчев (1926 - 2006)


На 30. дек. 2013 се навършиха 7 години от смъртта на дядо Марко.

Поклон пред светлата му памет!

От неговия внук Мариян Иванов

неделя, 29 септември 2013 г.

Келчевският род

Келчевският род*

Това е работен вариант!

Стоян, братът на Вълко Ъката, имал един син Вълко Келчето, който орял и сеел нивата на един турчин и деляли с него наполовина реколтата от жито. Един ден турчинът продал нивата на друг нашенец. Вълко отишъл при турчина и проплакал "Оралото ми е в твоята нива, а ти я продаваш на друг човек!" Турчинът се ядосал и викнал "Келеш, с келеш! За една нива плачеш!" Сетне го съжалил, разтрогнал сделката и продал нивата на Вълко, на който обаче му останал прякорът Келчето. Тъй като баща му Стоян починал рано, Вълко с двете му сестри Тота и Гана останали да ги гледа чичо им Вълко Ъката. Вълко Келчето е женен за Стояна Курдова от Марково, имал три дъщери и трима сина: Жела, Неделя, Христо, Минчо, Трифон и Тона /по реда на раждането им/. От този род е учителят Филип Минчев, автор на книгата в три части "История на село Верен" и е син на учитля Йордан Минчев Келчев.

1. Жела Вълкова, омъжена у Пилевските в Православ, починала рано, без поколение
2. Неделя Вълкова, омъжена за Иван Курдов, родила им се дъщеря Дона, починала скоро след това
3. Христо Вълков Келчев, бил учител в килийното училище във Верен, негов ученик е Даскал Вълко, женен за Злата Колева Чалъкова, имали две деца: Вълко и Стояна, Злата починала и той се оженил за Бяла от село Колачево /К. Мариново/ и се родили: Мина, Дона, Тона и Велин
3.1. Вълко Христов Келчев - Бирника (р. 1868), бил е учител
3.2. Стояна Христова (р. 1871)
3.3. Мина Христова, майка на Господин Генев
3.4. Дона Христова, майка на Борис Филипов
3.5. Тона Христова, омъжена за Таню Сачев
3.6. Велин Христов Келчев, бил е в Тричленката (1923-1925), имал двама сина: Христо и Тотю
3.6.1. Христо Велинов Келчев (1903-1957)
3.6.2. Тотю Велинов Келчев
4. Минчо Вълков Келчев (1847-????), женен за Тота Танева Топалова, първите им три деца починали, сетне взели да гледат Стояна Христова, тъй като майка ѝ Злата починал много скоро след нейното раждане, сетне им се родили: Танка, Митра (р. 1877), Йордан (р. 1882), Илия (р. 1885), Жела (р. 1888) и Вълко (р. 1893)
4.1. Танка Минчева Кондарева, омъжена за Генчо Иванов Кондарев, имат  три сина: Йордан, Минчо и Никола и 6 шест дъщери: Тота, Дона, Ивана, Гана, Мина и Йорданка

4.2. Митра Минчева Попова, омъжена за Манол Донев Попов

4.3. Йордан Минчев Келчев (1882-1950), учил в прогимназията в Брезово и в гимназията в Пловдив, женен за Елисавета Филипова (1884-1956) от Медово, имат синове Филип, Йордан и Господин /Динко, Дико/ и дъщеря Стана
4.3.1. Филип Йорданов Минчев (1908-1997), учител, автор на трите части на книгата "История на село Верен", женен за Тодора Динева Шивачева от с. Аспарухово /Карнобатско/


4.3.2. Минчо Йорданов Минчев (1905-1981)
4.3.3. Господин /Дико/ Йорданов Даскалов (1915-1978), женен за Денка Колева
4.3.4. Стана Йорданова
4.4. Илия Минчев Келчев (1885-1976), женен за Тота Танева Мандова , имат синове Минчо и Йордан и дъщеря Вида
4.4.1. Минчо Илиев Келчев 
4.4.2. Йордан Илиев Келчев 
4.4.3. Вида Илиева Келчева 
4.5. Жела Минчева Прасева, омъжена за Господин Танев Прасев, имат синове Таню и Вълко
4.6. Вълко Минчев Келчев (1893 - убит през Първата световна война)
5. Трифон Вълков Келчев, бил е кмет на Верен (1894-1897), ходил на гурбет в Анадола /бил овчар една година там/, като се върнал се оженил /около 1871/ за Гина Радева Мандова, родил се Христо, след това имали три деца, които починали, сетне Вълко (р. 1878), Сребра, Таню и Стояна.
5.1. Христо Трифонов Келчев
5.2. Вълко Трифонов Келчев
5.3. Сребра Трифонова, омъжена за Стойко Стайнов Топалов
5.4. Таню Трифонов Келчев
5.5. Стояна Трифонова
6. Тона Вълкова, омъжена за Тотю Стефов, имали две деца Въла и Стефо, починала, когато сина ѝ Стефо бил на 40 дни, а дъщеря ѝ Въла на 3 години

-------------------------------------------------

Тук искам да благодаря на Стефка Филипова и Надежда Ганева за предоставянето и гласуваното доверие да ползвам трите книги на техния баща и дядо, учителя Филип Минчев, без които този блог би бил невъзможен!

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

четвъртък, 13 юни 2013 г.

Благодарности

В тази статия на блога искам да благодаря на хората, които ми гласуваха до този момент доверие, като споделиха данни за техните родове или  помогнаха по друг начин.
 • Стефка Филипова и Надежда Ганева, благодаря за предоставянето и гласуваното доверие да ползвам трите книги на техния баща и дядо, учителя Филип Минчев, без които този блог би бил невъзможен!!!  Също така искам да им благодаря за допълнителната информация за Топаловите, Фарфаловите, Ъковите, Келчевите и прапрапрабаба Съба Филипова от село Медово
 • Димчо и Илиян Топалови, потомци на Минчо Димов Топалов, благодаря за изпращането на родословните дърва на Гошевите/Топаловите и Фарфаловите/Дръндаревите
 • Румен Георгиев, потомък на Иван Неделчев Пеперудов, благодаря за допълнителната информация за Пеперудовите
 • кап. дал. плаване Желязко Ъков и Тодор Ъковпотомци на Тотю Неделчев Ъков, благодаря за допълнителната информация за Ъковите
 • Яна, потомка на Стефан Христов Гошев, благодаря за допълнителната информация
 • Детелин Филипов, потомък на Таню Илиев Топалов, благодаря за допълнителната информация
 • Минчо Спасов и Люба Драндаревска, благодаря за предоставената книга "Опозиционерът" и допълнителната информация за наследниците на Минчо Драндаревски
 • семейство Красимира и Манол Иванови, благодаря за топлото посрещане и допълнителната информация за наследниците на Минчо Драндаревски
 • Иванка М. Атанасова, благодаря за допълнителната информация за Топаловите
 • Калинка Маркова, благодаря за топлото посрещане и допълнителната информация за прабаба Милка Маркова Стоянова и нейния род от село Марковo 
 • Цветан Минев, благодаря за предоставянето на администраторски права във Фейсбук групата на село Верен
 • Н. Генчев от издателство "Фабер", благодаря за бързия отговор
 • Карл Веслинг /Karl Wesling/ от Die MAUS - Gesellschaft für Familienforschung e. V. Bremen, благодаря за предоставянето на разрешение за публкуване на списъци с пасажери на кораби, пътуващи от Бремерхафен към САЩ
 • Георги Чобанов от http://liternet.bg/ , благодаря за сътрудничеството и за предоставената възможност да поместа текста на песента за хайдушката глава
 • Таня Кадийска от "Българска енциклопедия" на БАН, за интересната дискусия относно църквата в село Верен
 • Cyndi Ingle Howells, благодаря за включването на линк към блога на нейния каталог за генеалогия http://www.cyndislist.com/eastern-europe/locality/ 
 • Жени Желязкова-Анищенко, внучка на Иван Коев Христов, благодаря за предоставеното сведение за Стамболовия-Мисиревия род
 • Валентин Вичев от Шумен, за интересния въпрос свързан с изселничеството към Бесарабия, и по-специално благодаря, че по този начин разбрах за съществуването и създаването на село Владичен /Импуцита/, Болградско 
 • Ольга Хмелевская, благодаря за доверието да сподели информация за нейния род изселен в село Владичен /Бесарабия/ в началото на 19. век
 • Петър М. Русев, внук на Петър Минчев Фарфалов, благодаря за допълнителната информация за Фарфаловите
 • Ст. Вартоломеев и Издателска къща "Хермес", благодаря за бързия отговор и решението да ми подарят книгата "История на село Чоба" от Христо Попов
 • Милка Пашимова и нейната внучка Милка за допълнителните информации и снимките с наследниците на Минчо Димов Топалов
 •  
Мариян Иванов

петък, 8 февруари 2013 г.

Книги за село Верен и околните населени места

1. "Кратка история на с. Верен" – Александър Чалъков и авторски колектив, София, 1990 г.

2. "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" - първа част, от Филип Й. Минчев (2003), отпечатана в издателство "Фабер" В. Търново, издадена от Стефка Филипова ISBN 954-775-222-7

3. "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" - втора част, от Филип Й. Минчев (2004), отпечатана в издателство "Фабер" В. Търново, издадена от Стефка Филипова ISBN 954-775-290-1

4. "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" - трета част, от Филип Й. Минчев (2004), отпечатана в издателство "Фабер" В. Търново, издадена от Стефка Филипова ISBN 954-323-053-6

5. позиционерът - спомени " - Люба Драндаревска , отпечатан при ИПК "Светлина" АД, Ямбол (2007)


6. "Кактусите на село Верен" - Д. Нинова и И. Чешмеджиев, списание Природа и знание, 7: 31-32 (1980)


7. "Те бяха първи в борбата" - Тончо Андреев и колегия, (1980)  /книга с пропагандна цел, съдържаща кратки биографични портрети на дейци от село Верен/


Важен коментар: Родословните дърва, събрани и изготвени от Бано Вълев, са публикувани в първите два тома на Филип Минчев (т. е. в 2. и 3. от този списък)


Книги за околните населени места:


1. стория на Чирпан и Чирпанско" - Никола Кондарев и колектив, София (1987)

2.  "История на село Чоба" - Христо Попов, Изд. къща "Хермес", Пловдив (2008) ISBN 978-954-26-0716-8

3.  Подробна блог-статия за историята на село Медово: http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html

4. "Из миналото на село Тюркмен" - Христо Байчев, изд."Багра", Пловдив (2010)  - има подробно описани родовете в селото

5. "Летопис на Катеровия род" - Колю Катеров, Стоянка Катерова, изд. Българско генеаложко дружество "Родознание", София (2004) - Катеровият род е от чирпанското село Изворово и има клонове в няколко други села в района.


вторник, 5 февруари 2013 г.

Известни личности с корен от Верен и околните села

Тук ще споменем някои по-известни личности от местно и национално значение, които са родени или имат корен от село Верен и околните села.

Забележка: тази статия, както и другите в този блог, не е окончателна и ще бъде актуализирана при възможност!

село Верен /Садъклий/
 • Райна Кабаиванска, оперна певица, преподавател, по майчина линия е от рода Чалъкови в село Верен, дядо 'и е Иван Стефанов, учител в село Гранит, а прадядо 'и Стефан Иванов Чалъков е бил кмет на село Верен, изт.: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново, официална страница на Кабаиванска: http://www.rainakabaivanska.net/news_bg.php 
 • Минчо Петров Драндаревски, роден през 1897 и е от веренския род  Дръндаревите, депутат от БЗНС от Чирпанския край в няколко парламента, адвокат, завършва гиманзия в Казнлък, учи във Военното училище в София и през 1918 година завършва с чин поручик, лежал като политически затворник преди и след 09.09.1944, един от основните водачи на т. нар. Септ. въстание през 1923 година в Чирпанския край, чрез действията си /въпреки критиката/ успява да запази живота на въстаналите, секретар на Министерския съвет в правителството на Стамболийски, има големи заслуги за подобряването на инфраструктурата на целия Чирпански район и особено на село Верен, почетен гражданин /посмъртно/ на Чирпан и Стара Загора, има улица носеща неговото име в гр. Чирпан, баща му Петър Дръндарев е бил кмет и един от обществениците в село Верен, изт.: "Опозиционерът - спомени", Люба Драндаревска, изд. "Светлина" Ямбол (2007); "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново, снимки на Драндаревски: https://plus.google.com/photos/111067250573364890472/albums/5032486262640902305?banner=pwa 
 • Минчо Викторов Спасов, роден в София, адвокат, депутат от партия НДСВ в 40-то Народно събрание, действащ политик, внук на Минчо Драндаревски по майчина линия от село Верен, http://www.parliament.bg/bg/MP/186
 • Минчо Христов Куминев, роден в София, от рода Куминеви /подрод на големия Дюлгерски род/ в село Верен, депутат в 40-то Народно събрание от Коалиция "Атака",  http://www.parliament.bg/bg/MP/135
 • професор Минчо Генчев Кондарев, роден през 1903 в село Верен, от веренския род Кондареви, основател и дългогодишен ръководител на катедрата по лозарство във ВСИ - Пловдив  /негов декан също/, изследователската му дейност е свързана с борбата с болестите по лозята и със създаването на нови дестертни сортове, чл. кор. на БАН, изт.: "Пловдивска енциклопедия", Георги Райчевски, изд. "Жанет 45", гр. Пловдив (2009); "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново
 • професор Никола Генчев Кондарев, роден 1911 година в село Верен, от рода Кондареви,  изт.:  "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново 
 • професор д-р Васил Иванов, роден 1923 година в село Верен, изт.: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново
 • професор д-р Александър Чалъков, роден 1923 година в село Верен, от рода Чалъковиизт.: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003,2004), изд. "Фабер", В. Търново
село Медово /Балджиларе/
 • поручик Въльо Стефов, роден 1858 година в село Медово /тогава Балджиларе/, от тамошния род Стефови,  служещ в Источнорумелийската войска, един от основните участници в Съединението в Пловдив, член на БТРЦК, има улица на негово име в квартал Южен /Кючука/ в гр. Пловдив, изт.: "Пловдивска енциклопедия", Георги Райчевски, изд. "Жанет 45", гр. Пловдив (2009); статия за Стефов и снимка: http://www.desant.net/show-news/25362/
 • Сребрю Пенев Стойновски, роден 1845 /или 1847/ година в село Медово и от рода Ингелите, революционер, учи в Калофер, става главен учител в Чирпан, съратник на Левски, участник в 2. Бълг. легия в Белград, член на револ. комитет в Оряхово, доброволец в Бълг. опълчение, изт.: "Родът на Христо Ботев", Петър Чолов, акад. изд. "Проф. Марина Дринов" (2000), стр. 14, http://bg.wikipedia.org/wiki/Медово_(Област_Стара_Загора); http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html 
 • Георги Николаев Епитов /Инелски/, възрожденец, идва в началото на 19. век от село Стрелча и основава в село Медово Инелския род, по-известен е като Паисий Рилски, той е първият учител в Медово, създава килийното училище и превръща Медово в училищен и църковен център, бил е в Бесарабия около1810 година за 4 години, бил е в Рилския манастир,  постригал се е за монах, пише ръкописи, последният от които, "Рилска преправка", е от 1825 година, изт.: http://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html 
 • Никола Анастасов, роден през 1850 година в Медово, баща му се преселва и жени в рода Мавреви за Пена Маврева, той е един от най-дейните революционери в Медово и района, учил при бащата на Ботев в Калофер, а също и при Йоаким Груев в Пловдив, заловен през Старозагорското въстание 1875 година в Чирпан, бил е опълченец, изт.: http://bulrod.blogspot.de/2012/12/blog-post_31.htmlhttp://medovooo.blogspot.de/2009/02/blog-post.html; виж също статията Хайдутството и революционна дейност във Верен

село Братя Даскалови /Бурнусус,  Войник махале, Войниците, Гроздово, Ръжево, Малко Борисово/
 • Георги Милев Касабов /Гео Милев/, известен български поет, роден 1875 година в гр. Раднево /или в гр. Чирпан/, родът на баща му Касабови е от село Братя Даскалови /тогава село Бурнусуз/, дядо му Георги Касабов се мести в гр. Чирпан, където през 1868 година е роден баща му на Гео, Мильо Касабов, изт.:  http://literaturensviat.com/?p=14375; http://bg.wikipedia.org/wiki/Гео_Милев; виж една интересна статия: http://www.bulgarianhistory.org/na-14-yanuari-e-roden-geo-milev/
 • Леда Георгиева Милева, дъщеря на Гео Милев, детска писателка, авторка на "Зайченцето бяло", родена в София през 1920, почива 2013, почетен гражданин на Община Братя Даскалови, генерален директор на БНТ /1966-1970/, депутат, бълг. посланик в ЮНЕСКО, главен редактор на различни списания, изт.: http://bg.wikipedia.org/wiki/Леда_Милева
село Колю Мариново /Колачево, Радомир/
село Чоба 

Ако се сещате за други лица, пишете!!!

събота, 19 януари 2013 г.

Мисиревият род

Мисиревият род

Това е работен вариант. /Последна актуализация: 19.01.2013/

Следното сведение за този род беше предоставено от г-жа Жени Желязкова-Анищенко, внучка на Иван Коев Христов, за което ѝ благодаря:
Това са част от спомените и разказите на дядо ми Иван. Родът ни се е именувал Стамболови, защото дедите ни са ходили често в Стамбул. При едно такова пътуване пра пра дядо Христо е нахранил една пуйка с царевица и така е пренесена царевицата по нашите земи - тайно от турците, защото е било забранено. Дядо Христо е бил кръчмарин, кмет, писар ... и събирал данъците. Синовете на дядо Христо - Вълко Христев и Ради Христев - са основали първото училище в този край 1850г. Учели са големи хора на четмо и писмо. Пишели са с паче перо върху хартия, а когато не е имало хартия, върху пръст. Турците научили за това и арестували двамата братя Вълко Христев и Ради Христев и са ги били жестоко. Поискали откуп от дядо Христо и той го е платил. Но и двамата след 40-50 дни умират от побоя. 
----------------------------------------------------

Този род е основан от Вълко, който дошъл от Медово по време на чумната епидемия от 1835 година. Той имал двама сина: Христо и Господин Стамболови.*

Следните два цитата са от книгата* на Филип Минчев, първа част, стр. 36 и стр. 38:
Около 1850 г. в нашето село се случило нещо много важно. На Иван Коев дядо му Христо бил кръстен на дядо си Христо, та старият дядо Христо дал началото на Мисиревия род. Той бил разумен човек и много мукаят /предприемчив/. Вероятно с балджиларци /медовци/, които ходили до Одрин и Цариград на работа, той отишъл до Истанбул, заради което нашенци го наричали Стамбулията, а родът му - Стамбуловите. На цариградския пазар той видял царевица, която помислил за едро жълто жито и решил да си донесе и засее в село. Но цариградските турци не давали да се изнася царевицата, за да нямат конкуренция и той решил да ги изиграе. Купил си фиток или фитка /мисирка/, нахранил я с царевица, а като напуснал града, заклал фитката и извадил от гушата ѝ царевичните зърна. Сложил ги в една кърпа и ги донесъл в село. Когато ги засял и те израснали, разбрал, че не е жито, а папур /мисир/, но нашенци му измислили прякора Христо Мисиря. Така се появил Мисиревият род.
Дядо Христо Мисиря имал двама сина - Рад и Вълко. Рад бил терзия /шивач/, но знаел да чете и пише черковно-славянско писмо. Къде е учил, не се знае. През 1850 г. Рад Христев Мисирев станал учител на около 30 деца от нашето село. Старата плевня на Мисиревите станала първото училище в с. Садъклий. Дядо Рад пооткрил малко от керемидите на покрива за по-светло и в средата на плевнята сложил пясък. На изравнения пясък с клечка той пишел църковно-славянски букви и думи. Така обучавал децата само една година. Следващата година той отишъл в Дерлий /Голям дол/, където открил училище в една частна къща. Защо е напуснал село Садъклий, не се знае, но се знае, че турците го били жестоко заедно с брат му Вълко, от което двамата братя се разболели и умрели млади. 

1. Христо Вълков Стамболов /Мисиря/, имал двама сина и две дъщери: Вълко, Рад, Дена /Неделя/ и Неда
1.1. Вълко Христов Мисирев, женен за Мария, имат двама сина: Христо и Генчо
1.1.1.  Христо Вълков Мисирев, женен за Тота Коева Добрева, имат един син и четири дъщери: Кою, Мария, Вида, Пена и Войка
1.1.1.1. Кою Христов Мисирев, женен за Руса Митева Козелова, имат син и дъщеря: Иван и Тота
1.1.1.1.1. Иван Коев Мисирев, има две дъщери: Руска и Недялка
1.1.1.1.1.1. Руска Иванова
1.1.1.1.1.2. Недялка Иванова
1.1.1.1.2. Тота Коева, омъжена за Христо Танкин
1.1.1.2. Мария Христова, омъжена за Добри Генов
1.1.1.3. Вида Христова, омъжена в Братя Даскалови
1.1.1.4. Пена Христова
1.1.1.5. Войка Христова, омъжена за Христо Грозев
1.1.2.  Генчо Вълков Мисирев, женен за Яна Колева. Има двама сина и три дъщери: Христо, Мичо, Гана, Дена и Мария
1.1.2.1. Христо Генчев Мисирев, женен е за Стояна Василева Джамовска, имат двама сина: Христо и Васил
1.1.2.1.1. Христо Христов Мисирев
1.1.2.1.2. Васил Христов Мисирев
1.1.2.2. Мичо Генчев Мисирев, женен е за Дона Русева, имат дъщеря Иванка
1.1.2.2.1. Иванка Мичева
1.1.2.3. Гана Генчева
1.1.2.4. Дена Генчева
1.1.2.5. Мария Генчева
1.2. Рад Христов Мисирев, има дъщеря Дена
1.2.1. Дена Радева, омъжена за Марин Дачев в Голям дол
1.3. Дена /Неделя/ Христова, омъжена за Филип Маджаров
1.4. Неда Христова, омъжена за Гено Василев

2. Господин Вълков Стамболов, женен за Йова, има син Желю /Дупката/
2.1. Желю Господинов, женен за Руса Желязкова Желева, имат три дъщери: Неделя, Йова и Мина
2.1.1. Неделя Желева, женена за даскал Вълко
2.1.2. Йова Желева
2.1.3. Мина Желева

*Източник: "История на село Верен (Чирпанско) окръг Старозагорски" в три части, от Филип Й. Минчев (2003, 2004), изд. "Фабер" В. Търново

петък, 18 януари 2013 г.

Внуците и правнуците на Стайно Топала

За да подпомогнем проекта "Потомците на Стайно Топала", тук ще поместим всичките ни известни внуци и правнуци на Стайно Топала /от Гошевия род, роден около 1800 година/, виж Дългосрочни цели и събиране на информация! Основният ни източник отново е книгата на Филип Й. Минчев /"История на село Верен" - том първи (2003), изд. "Фабер"/, както и части от негови записки. Авторът Филип Й. Минчев е негов праправнук.

За Топаловия род виж тук.

Тази статия не е окончателна и може да претърпи промени!!! Това е състоянието към януари 2013 година.

Стайно и Тота са имали 4 деца: Илия (I), Таню (II), Тодора (III) и Рада (IV).

I.1. (1)  Въла Илиева Топалова, омъжена за Анастасов в Медово, наследници ?

I.2. (2) Гина Илиева Топалова, омъжена за Доню Вълков Чепарев - Патрето, има 4 деца:
 1. Стайно Донев Патрев
 2. Цвята Донева, омъжена  за Иван Станчев
 3. Въла Донева, омъжена за Желю Колев Мандов
 4. Елена Донева, омъжна за Колю Желев Павунен /Чалъков/
I.3. (3) Минчо Илиев Топалов, женен за Христа Желева Ъкова, имат 5 сина:
 1. Стайно Минчев Топалов   
 2. Димо Минчев Топалов - Стъргалото
 3. Борис Минчев Топалов
 4. Желю Минчев Топалов
 5. Илия Минчев Топалов
I.4. (4) Стайно Илиев Топалов, женен за Стана Каназирска от К. Мариново, имат 5 деца:
 1. Стойко Стайнов Топалов
 2. Минчо Стайнов Топалов
 3. Димо Стайнов Топалов
 4. Мария Стайнова, омъжена за Тотю Христов Чалъков - Рабаджията
 5. Бона Стайнова, ?
II.1. (5) Стайно Танев Топалов, починал млад, без деца

II.2. (6) Тота Танева, омъжена за Минчо Вълков Келчев, имат 6 деца:
 1. Йордан Минчев Келчев, баща на учителя Филип Й. Минчев, автор на книгата 
 2. Илия Минчев Келчев
 3. Вълко Минчев Келчев
 4. Жела Минчева, омъжена за Господин Танев Прасев, родители на доц. Вълко Г. Прасев
 5. Митра Минчева, омъжена за Манол Донев Попов
 6. Танка Минчева, омъжена за Генчо Иванов Кондарев, родители на професорите Минчо  и Никола  Г. Кондареви
II.3. (7) Илия Танев Топалов, има три брака с ?, Хуба и Труфа, има следните деца:
 1. Войка Илиева, ?
 2. Тота Илиева, ?
 3. Филип Танев Топалов
 4. Таню Танев Топалов
II.4. (8) Жела Танева, омъжена за Таню Тодор-Иванов /Котенов/, имат 3 сина:
 1. Петър Танев Котенов
 2. Илия Танев Котенов, учителят
 3. Иван Танев Котенов
III.1. (9) Тота Коева, дъщеря на Тодора Стайнова Топалова и Кою Георгиев Добрев, омъжена за Христо Вълков Мисирев, имат 5 деца
 1. Кою Христов Мисирев
 2. Мария Христова, омъжена за Добри Генов
 3. Вида Христова, ?
 4. Пена Христова, омъжена за Желю Минчев Топалов
 5. Войка Христова, омъжена за Христо Грозев Куминев
III.2. (10) Ана Коева, дъщеря на Тодора Стайнова Топалова и Кою Георгиев Добрев, омъжена за  ? Алемански в Медово

III.3. (11) Войка Коева, дъщеря на Тодора Стайнова Топалова и Кою Георгиев Добрев, омъжена за Добрю Колев Дойчинов, имат 4 деца:
 1. Кольо Добрев Дойчинов, починал млад
 2. Райно Добрев Дойчинов, починал млад
 3. Вълкан Добрев Дойчинов
 4. Тодора Добрева, омъжена за ? в Медово
IV.1. (12) Дена Петрова, дъщеря на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, омъжена за Димо Иванов Чоров, имат 3 деца:
 1. Иван Димов Чоров
 2. Велика Димова, омъжена за Добчо /Добрю/ Танев Сачев
 3. Рада Димова, ?
IV.2. (13) Мина Петрова, дъщеря на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, омъжена за Кольо Иванов Кондарев /Сърбинов/, имат пет сина:
 1. Минчо Колев Кондарев
 2. Вълкан Колев Кондарев
 3. Генчо Колев Кондарев
 4. Петър Колев Кондарев
 5. Иван Колев Кондарев
IV.2. (14) Стайно Петров Чалъков - Ягаджията, син на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, има 3 деца:
 1. Минчо Стайнов Чалъков /Ягаджиев/
 2. Станчо Стайнов Чалъков /Ягаджиев/
 3. Вида Стайнова, омъжена за Добрю Дойчинов Гогов
IV.3. (15) Минчо Петров Чалъков, син на Рада Стайнова Топалова и Петър Минчев Чалъков, женен за Злата Станчева Мичев-Танкова, имат 8 деца:
 1. Стайно Минчев Чалъков
 2. Кольо Минчев Чалъков
 3. Христо Минчев Чалъков
 4. Желязко Минчев Чалъков
 5. Петър Минчев Чалъков
 6. Стана Минчев, ?
 7. Дена Минчева, омъжена за Димо Филипов Желев /Маджаров/
 8. Кера Минчева, омъжена за Неделчо Желев Чолаков

Тук изброихме 15 известни внуци и много правнуци на Стайно и Тота. Правнуците им се намират в родовете: Топалови, Патреви, Чалъкови /Чалъкови, Павунени,  Рабаджиеви, Ягаджиеви, Мандови/, Келчеви, Прасеви, Дойчинови, Кондареви /Кондареви и Сърбинови/, Котенови, Добреви, Сачеви, Мисиреви, Куминеви, Алемански, Чорови, Ъкови /Маджарови/ и Чолакови. Разбира се праправнуците им се намират в още повече родове и т. н.

Ако сте наследник на гореспоменатите веренци и искате да помогнете, можете да попълните фомуляра, виж тук!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Освен с Тота Илиева, Стайно Топала има и втори брак с ?, от който има още три дъщери, омъжени в съседни села.

 V. Димка Стайнова, омъжена за ? в Киревските в с. Православ, деца ?

 VI. Тота Стайнова, омъжена за ? в с. Православ, има поне един син с името Стайно /VI.1. (16)/

 VII. Спаска Стайнова, омъжена за ? в Карапанчевите в с. Колю Мариново, деца ?


---------------------------------------------------------------------------------------


Стайно Топала има и трети брак с ?, от който няма деца.